Dialóg spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 128 700210 825212 996222 122238 581
Bežná likvidita III. stupeň 1,554,855,745,374,48
Časové rozlíšenie aktív 2 0111 5322 4233 2753 605
Časové rozlíšenie pasív 10 08112 54010 18514 55614 156
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,530,1561-0,10140,19530,2505
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6301-0,80310,6335-1,29-1,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,020,32470,27990,25240,2996
Celkové tržby 547 565496 586457 351480 506485 164
Celkový dlh 89 13848 59944 35141 82851 739
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 250-91 518-114 879-98 814-131 188
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 31991 518114 87998 814131 188
Čistý cash flow -45 199-23 36116 065-32 374-43 260
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 29282 09084 74992 888104 268
Čistý zisk 22 14262 52966 70271 30373 980
Čistý zisk v minulom roku 62 52966 70271 30373 98063 742
Cudzie zdroje -29 481-149 686-158 460-165 738-172 686
Daň z príjmov 7 15019 56118 04721 58530 288
Daň z príjmov v minulom roku 19 56118 04721 58530 28817 569
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 15019 56118 04721 58530 288
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,2883,8168,3888,0868,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,6580,5863,2680,2468,64
Doba obratu aktív 108,38189,29205,49207,76222,59
Doba obratu pohľadávok 52,2883,8168,3888,0868,78
Doba obratu zásob 25 56414 01315 32819 06215 045
Doba splácania záväzkov 112 37126 15224 74828 98927 205
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,4026,1224,4623,4734,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 49 4651 8003 6252 3441 253
EBIT v minulom roku 82 09084 74992 888104 26883 175
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 29282 09084 74992 888104 268
EBITDA 31 37483 60285 84694 012104 639
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 37483 60285 84694 012104 639
Finančná páka 4,371,411,341,341,38
Finančné účty 46 31991 518114 87998 814131 188
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2291-0,7100-0,7440-0,7462-0,7238
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22910,71000,74400,74620,7238
Hrubá marža 0,44030,53590,54160,52480,5360
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 82282 44685 05793 196104 069
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55740,13800,11910,11300,1550
Krátkodobé finančné výpomoci 69,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 62 08893 34270 88494 16673 719
Krátkodobé záväzky 71 73329 09025 35825 09736 969
Krytie dlhovej služby 2,676,678,436,467,39
Materiál 0,0000104,00112,0080,0071,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 864
Náklady na predaný tovar 192 381140 403130 650138 055131 187
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 233,00406,00374,00316,00496,00
Neobežný majetok 1 9638 8469 1049 3649 624
Obežný majetok 124 726200 447201 469209 483225 352
Obrat aktív 3,371,931,781,761,64
Obrat neobežného majetku 220,8145,9641,5641,6740,65
Obrat obežného majetku 3,482,031,881,861,74
Odpisy 518,00518,00518,00518,00518,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 259,00259,00259,00259,00259,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 259,00259,00259,00259,00259,00
Osobné náklady 321 872268 316246 030253 053250 145
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5521 156789,00816,00770,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 31 5762 0023 7142 0291 703
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 66063 04767 22071 82174 498
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,74930,41770,42090,43020,4284
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,62470,48520,47760,50910,5562
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35990,43410,53930,44490,5499
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,341,010,99331,000,9620
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 035655,47662,27798,01524,25
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,74900,99181,010,99651,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74780,98991,000,99451,04
Pohľadávky z obchodného styku 49 46689 74265 56885 78473 571
Pohotová likvidita II. stupeň 1,354,485,294,954,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,65226,41-9,865,123,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69260,23050,20820,18830,2169
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,020,32470,27990,25240,2996
Pridaná hodnota 241 072266 121247 690252 172260 028
Primárna platobná neschopnosť 0,63830,02230,05660,02370,0231
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,75110,41770,42090,43020,4284
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56572,203,232,492,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,840,58130,51660,44490,4945
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,840,58130,51660,44490,4945
Služby 98 23860 93455 04763 08161 221
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 128 700210 825212 996222 122238 581
Spotreba materiálu… 93 43778 61167 88566 90365 643
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 69,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 433 453406 524378 340390 227391 315
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000100,00
Tržby z predaja tovaru 281,00611,00498,00695,00613,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 433 172405 913377 842389 532390 602
Účtovný cash flow -45 199-23 36116 065-32 374-43 260
Úročený dlh 69,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 29 481149 686158 460165 738172 686
Všetky záväzky 89 13848 59944 35141 82851 739
Výnosy budúcich období krátkodobé 11 75012 54010 18514 55614 156
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,74930,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 30 85683 08485 32893 494104 221
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 85683 08485 32893 494104 221
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 14262 52966 70271 30373 980
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 62 52966 70271 30373 98063 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 29282 09084 74992 888104 268
Zásoby 16 31915 58715 70616 50320 445
Záväzky 89 13848 59944 35141 82851 739
Záväzky z obchodného styku 31 5762 0023 7142 0291 703
Zisk pred zdanením 29 29282 09084 74992 888104 268
Zmena EBIT 0,35680,96860,91240,89091,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -473,00-452,00-7 344-7 755-3 827
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -473,00-452,00-7 344-7 755-3 827
Účtovné závierky