DENTAL Štúdio, J + O, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 576 144600 219650 455531 315312 071
Bankové úvery 26 28540 28553 5870,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,501,822,182,721,36
Bežné bankové úvery 26 28540 2850,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 75 7624 8695 6933 8203 844
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,14350,05760,1992-0,3797-0,5309
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8535-0,3019-0,74821,201,06
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,22620,27640,38390,31880,6278
Celkové tržby 759 886822 317899 461854 2080,0000
Celkový dlh 106 288129 972180 426128 442120 363
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -238 829-157 421-171 197-318 427-101 783
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 265 114197 706224 784318 427101 783
Čistý cash flow 67 408-27 078-93 643152 965101 783
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 56015 22192 724166 25396 879
Čistý zisk -391,00218,0067 157123 20487 833
Čistý zisk v minulom roku 218,0067 157123 20487 96070 986
Cudzie zdroje -469 856-470 247-470 029-402 873-191 708
Daň z príjmov 6 9468 20421 14537 5830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 20421 14537 58325 2220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 9468 20421 14537 5830,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000053 5870,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000053 5870,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,5814,6317,569,6511,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,828,0410,599,6511,16
Doba obratu aktív 287,11272,52275,67227,05151,18
Doba obratu pohľadávok 9,5814,6317,569,6511,16
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000100,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,3640,7253,0454,2946,31
EBIT v minulom roku 15 22192 724166 253121 20274 816
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 56015 22192 724166 25396 879
EBITDA 204 665207 611251 429339 211192 179
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 204 665207 611251 429339 211192 179
Efektívna daňová sadzba 1,060,97410,23950,23370,0000
Finančná páka 1,231,281,381,321,63
Finančné účty 265 114197 706224 784318 427101 783
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8155-0,7835-0,7226-0,7583-0,6143
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81550,78350,72260,75830,6143
Hrubá marža 0,44950,43300,46180,58320,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 192 138227 043317 419330 213185 064
Krátkodobé pohľadávky 19 22932 21241 42922 57123 047
Krátkodobé záväzky 78 97589 687125 157127 05595 591
Krytie dlhovej služby 40,8930,5456,8662,0621,24
Materiál 3 5682 136764,001 2971 193
Nákladové úroky 5 0056 7994 4225 4669 046
Nákladové úroky v minulom roku 6 7994 4225 4668 0203 830
Náklady na predaný tovar 390 832447 851445 863356 007346 222
Neobežný majetok 207 971363 296377 785185 200182 204
Obežný majetok 292 411232 054266 977342 295126 023
Obrat aktív 1,271,341,321,612,41
Obrat neobežného majetku 3,522,212,284,614,14
Obrat obežného majetku 2,503,463,232,505,98
Odpisy 180 578195 668175 754163 80262 127
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 90 28997 83487 87781 90162 127
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 90 28997 83487 87781 9010,0000
Osobné náklady 235 045234 740234 190228 2200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 52712 7688 8388 9987 115
Ostatné záväzky z obchodného styku 33 91723 93220 1067 6690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 180 187195 886242 911287 006149 960
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,46020,32940,34560,59930,3262
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68810,65930,56380,45820,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,18
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,521,772,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82190,82721,011,276,55
Pohľadávky z obchodného styku 11 67617 71424 99022 57123 047
Pohotová likvidita II. stupeň 3,421,812,172,711,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,9717,375,02-2,63-1,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13,47-3,98-21,1827,9811,25
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,22620,27640,38390,31880,6278
Pridaná hodnota 341 603356 048415 365498 132407 218
Primárna platobná neschopnosť 2,901,350,80460,33980,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,521,521,802,511,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,51930,62600,71760,37860,6263
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,51930,62600,71760,37860,6263
Služby 264 431282 063285 012216 806210 456
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 576 144600 219650 455531 315312 071
Spotreba materiálu… 130 901165 788160 851139 201135 766
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 26 28540 28553 5870,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 732 435819 999898 642854 139753 440
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000016 10037 4140,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 732 435803 899861 228854 139753 440
Účtovný cash flow 67 408-27 078-93 643152 965101 783
Úročený dlh 26 28540 28553 5870,00000,0000
Úrokové krytie 2,312,2420,9730,4210,71
Vlastné imanie 469 856470 247470 029402 873191 708
Všetky záväzky 106 288129 972180 426128 442120 363
Výsledok hospodárenia 24 08728 043101 593175 409130 052
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 08728 043101 593175 409130 052
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -391,00218,0067 157123 20487 833
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 218,0067 157123 20487 96070 986
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 5558 42288 302160 787114 216
Zásoby 8 0682 136764,001 2971 193
Záväzky 106 288129 972180 426128 442120 363
Záväzky z obchodného styku 33 91723 93220 1067 6690,0000
Zisk pred zdanením 6 5558 42288 302160 787114 216
Zmena EBIT 0,75950,16420,55771,371,29
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 4 5000,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4 5000,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000011 4960,00000,0000