INREQ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 797 397765 728655 459643 37168 111
Bežná likvidita III. stupeň 0,05980,02740,93290,01400,0916
Časové rozlíšenie aktív 2 3232 7162 1973 2862 002
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000-9,000,0000110,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0348-0,10970,6319-0,00090,0256
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,643,991,86148,456,85
Celkové tržby 107 363126 533112 13335 1100,0000
Celkový dlh 578 304612 263426 126639 06659 343
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 401-675,00-30 596-1 585-1 463
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 401675,0030 5961 5851 463
Čistý cash flow 9 726-29 92129 011-566,001 463
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 45 02236 87334 139-11 534-26 571
Čistý zisk 32 12824 27223 537-12 568-26 571
Čistý zisk v minulom roku 24 27223 537-12 568-18 2654 837
Cudzie zdroje -219 093-153 465-229 342-4 305-8 658
Daň z príjmov 2 488960,002 625960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 625960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 488960,002 625960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,2012,1334,2842,3720,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,2011,8431,7542,3720,26
Doba obratu aktív 2 8422 2822 2406 688787,22
Doba obratu pohľadávok 14,2012,1334,2842,3720,56
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 475
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 996,57813,10156,916 638660,68
EBIT v minulom roku 36 87334 139-11 534-17 3054 837
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 45 02236 87334 139-11 534-26 571
EBITDA 73 07053 33284 54530 468-4 911
EBITDA marža 0,68060,42150,75400,86780,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 73 07053 33284 54530 468-4 911
Finančná páka 3,644,992,86149,457,87
Finančné účty 10 401675,0030 5961 5851 463
Hrubá marža 0,71630,50430,69250,63330,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 69 30849 53577 70832 047-5 558
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35060,35630,07000,99250,8392
Krátkodobé pohľadávky 3 9844 07010 0294 0761 779
Krátkodobé záväzky 279 576272 79945 913638 53157 162
Krytie dlhovej služby 7,024,5810,60411,730,0000
Nákladové úroky 10 40611 6417 97774,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 11 6417 97774,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 25 49058 65129 15112 8758 430
Neobežný majetok 780 689758 267612 637634 42462 867
Obežný majetok 14 3854 74540 6255 6613 242
Obrat neobežného majetku 0,13120,16150,17430,05530,5023
Obrat obežného majetku 7,1225,812,636,209,74
Odpisy 24 28612 66243 57443 58221 013
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 1436 33121 78721 79121 013
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 1436 33121 78721 7910,0000
Osobné náklady 15 74212 74419 67713 2160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7623 7976 837240,00647,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001 8190,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 15215 5026 662165,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 56 41436 93467 11131 014-5 558
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14660,15820,1026-2,92-3,07
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,08690,07480,0560-2,38-2,45
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,20470,19970,25340,59440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,895,013,951,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,922,511,230,39151,10
Pohľadávky z obchodného styku 3 9843 9739 2894 0761 753
Pohotová likvidita II. stupeň 0,05980,02740,93290,01400,0916
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -22,535,13-7,917,61-5,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,9347-2,573,64-7,650,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72520,79960,65010,99330,8713
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,643,991,86148,456,85
Pridaná hodnota 76 90663 80877 64922 23523 150
Primárna platobná neschopnosť 0,54023,900,71720,04050,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14660,15820,1026-2,92-3,07
Rýchla likvidita I. stupeň 0,03720,00250,66650,00250,0255
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,9111,485,0420,97-12,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,9111,485,0420,97-12,08
Služby 8 68126 27022 6308 1527 440
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 797 397765 728655 459643 37168 111
Spotreba materiálu… 16 80932 3816 5214 723990,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 396122 459106 80035 11031 580
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 102 396122 459106 80035 11031 580
Účtovný cash flow 9 726-29 92129 011-566,001 463
Úrokové krytie 4,333,174,28-155,860,0000
Vlastné imanie 219 093153 465229 3424 3058 658
Všetky záväzky 578 304612 263426 126639 06659 343
Výsledok hospodárenia 48 78440 67040 971-13 114-25 924
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 48 78440 67040 971-13 114-25 924
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 12824 27223 537-12 568-26 571
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 27223 537-12 568-18 2654 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 61625 23226 162-11 608-26 571
Záväzky 578 304612 263426 126639 06659 343
Záväzky z obchodného styku 2 15215 5026 662165,000,0000
Zisk pred zdanením 34 61625 23226 162-11 608-26 571
Zmena EBIT 1,221,08-2,960,6665-5,49