SPORTIMEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 86 552113 272131 275120 524170 582
Časové rozlíšenie aktív 1 1713 5541 3511 865480,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000763,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,45-3,66-1,046,11-1,98
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,5614,1466,3915,7413,74
Celkové tržby 119 795119 263105 59584 848108 882
Celkový dlh 78 359105 792129 327113 325158 295
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 127-34 166-6 769-4 750-48 714
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 12734 1666 7694 75048 714
Čistý cash flow -20 03927 3972 019-43 96422 806
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 6735 532-7 290-23 36610 171
Čistý zisk 713,005 532-8 250-24 3269 211
Čistý zisk v minulom roku 5 532-8 250-24 3269 211-27 261
Cudzie zdroje -8 193-7 480-1 948-7 199-11 524
Daň z príjmov 960,000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,0018,20135,7939,5220,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,1918,20135,7934,6316,28
Doba obratu aktív 281,27354,90463,89525,71589,20
Doba obratu pohľadávok 34,0018,20135,7939,5220,43
Doba obratu zásob 5,1460,82100,2956,37251,72
Doba splácania záväzkov 6 84610 00615 6317 4439 799
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 251,20328,35453,84490,70543,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 26,48113,42210,31149,12159,66
EBIT v minulom roku 5 532-7 290-23 36610 171-26 301
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 6735 532-7 290-23 36610 171
EBITDA 27 44335 27933 05015 28441 718
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 27 44335 27933 05015 28441 718
Efektívna daňová sadzba 0,57380,0000-0,1317-0,04110,0944
Finančná páka 10,5615,1467,3916,7414,80
Finančné účty 14 12734 1666 7694 75048 714
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 29335 12232 89815 15241 583
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,89310,92520,97830,93340,9229
Krátkodobé pohľadávky 10 4615 80838 4289 0605 916
Krátkodobé záväzky 77 298104 800128 430112 496157 433
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000054,68
Materiál 58,0035,009,0027,003 015
Náklady na predaný tovar 82 51571 60474 63475 47174 021
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 1213 8232 9995 5175 864
Neobežný majetok 60 73569 10783 903103 997111 428
Obežný majetok 24 64640 61146 02114 66258 674
Obrat aktív 1,301,030,78680,69430,6195
Obrat neobežného majetku 1,851,691,230,80460,9484
Obrat obežného majetku 4,562,872,245,711,80
Obrat zásob 71,056,003,646,481,45
Odpisy 25 62029 59040 18838 51831 412
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 81014 79520 09419 25915 706
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 81014 79520 09419 25915 706
Osobné náklady 19 19424 12016 55111 6267 674
Ostatné náklady na finančnú činnosť 150,00157,00152,00132,00135,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 299,001 1881 7282 2542 565
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 33335 12231 93814 19240 623
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08700,7396-4,24-3,380,7993
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,18080,6530-2,56-2,910,8212
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64410,53730,57761,420,2424
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,16730,22970,0191-0,51820,2095
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,2311,749,561,495,40
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,551,861,730,70604,12
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66500,83580,50500,16370,8098
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,17840,23520,0195-0,52540,2158
Pohľadávky z obchodného styku 8 3675 80838 4287 9394 713
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,4089-0,2730-0,96480,1637-0,5053
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90530,93400,98520,94030,9280
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,5614,1466,3915,7413,74
Pridaná hodnota 29 80244 89328 6568 20831 652
Primárna platobná neschopnosť 0,03570,20450,04500,28390,5442
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08700,7396-4,24-3,380,7993
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,863,003,917,413,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,863,003,917,413,79
Služby 58 52554 22451 22447 29753 143
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 86 552113 272131 275120 524170 582
Spotreba materiálu… 19 86913 55720 41122 65715 014
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 112 317116 497103 29083 679105 673
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 112 317116 497103 29083 679105 673
Účtovný cash flow -20 03927 3972 019-43 96422 806
Vlastné imanie 8 1937 4801 9487 19911 524
Všetky záväzky 78 359105 792129 327113 325158 295
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000763,00
Výsledok hospodárenia 1 8235 689-7 138-23 23410 306
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8235 689-7 138-23 23410 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 713,005 532-8 250-24 3269 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 532-8 250-24 3269 211-27 261
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 6735 532-7 290-23 36610 171
Zásoby 58,00637,00824,00852,004 044
Záväzky 78 359105 792129 327113 325158 295
Záväzky z obchodného styku 299,001 1881 7282 2542 565
Zisk pred zdanením 1 6735 532-7 290-23 36610 171
Zmena EBIT 0,3024-0,75880,3120-2,30-0,3867