Sport & Art spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 130 648181 396141 601177 9820,0000
Časové rozlíšenie aktív -52 000-67 4460,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,92-1,49-1,45-1,630,0000
Celkové tržby 2 098 9811 232 6611 148 4231 205 8890,0000
Celkový dlh 273 227553 809452 821462 4650,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 459-59 222-35 968-55 5180,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 45959 22235 96855 5180,0000
Čistý cash flow -45 76323 25435 96855 5180,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 270 353-58 314-31 484-68 7800,0000
Čistý zisk 229 834-61 194-34 417-72 5800,0000
Čistý zisk v minulom roku -61 194-34 417-72 580-46 4040,0000
Cudzie zdroje 142 579372 413311 220284 4830,0000
Daň z príjmov 40 4872 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 40 4872 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,29141,532,283,600,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,29141,532,103,600,0000
Doba obratu aktív 22,9554,2945,1753,950,0000
Doba obratu pohľadávok 0,29141,532,283,600,0000
Doba obratu zásob 343,67317,060,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 2411 6720,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,58163,09142,05137,540,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 318,9586,120,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -58 314-31 485-68 780-41 4030,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 270 353-58 314-31 484-68 7800,0000
EBITDA 310 582-17 416-7 096-25 4390,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 310 582-17 416-7 096-25 4390,0000
Finančná páka -0,9163-0,4871-0,4550-0,62560,0000
Finančné účty 13 45959 22235 96855 5180,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,092,052,201,600,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,09-2,05-2,20-1,600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 312 456-21 966-5 961-36 7170,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,943,003,142,550,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 6595 1097 15511 8770,0000
Krátkodobé záväzky 253 752544 893445 315453 7310,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000014 64126 0610,0000
Krytie dlhovej služby 9 7060,0000-133,89-27,650,0000
Materiál 70 267103 3130,00000,00000,0000
Nákladové úroky 32,000,000053,00920,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000052,00920,002 1210,0000
Náklady na predaný tovar 1 425 621953 953870 883956 6270,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 74 628118 9330,00000,00000,0000
Neobežný majetok 97 26381 19877 04288 3720,0000
Obežný majetok 85 385167 64464 55989 6100,0000
Obrat aktív 15,906,728,086,770,0000
Obrat neobežného majetku 21,3615,0214,8513,630,0000
Obrat obežného majetku 24,337,2717,7213,440,0000
Obrat zásob 1,061,150,00000,00000,0000
Odpisy 35 06035 14821 35632 0630,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 53017 57421 35632 0630,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 53017 5740,00000,00000,0000
Osobné náklady 374 321310 241279 109271 6040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 3278 1567 38111 2780,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00001 206182,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 65 21228 0610,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 264 894-26 046-13 061-40 5170,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,610,16430,11060,25510,0000
Podiel EBIT k aktívam 2,07-0,3215-0,2223-0,38640,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 2,07-0,3215-0,2223-0,38640,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,200,16040,10370,24940,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57401,171,021,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,742,230,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,740,85580,97940,91110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,590,76870,90980,81490,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 6595 1096 57411 8770,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,1216,028,655,120,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 4300,0000678,6460,350,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,093,053,202,600,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,92-1,49-1,45-1,630,0000
Pridaná hodnota 652 082265 508273 373247 4540,0000
Primárna platobná neschopnosť 39,315,492,232,190,0000
Rentabilita aktív, ROA 1,76-0,3374-0,2431-0,40780,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,610,16430,11060,25510,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,8797-31,80-63,81-18,180,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,8797-31,80-63,81-18,180,0000
Služby 163 182103 60199 521136 4400,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 130 648181 396141 601177 9820,0000
Spotreba materiálu… 1 187 811731 419771 362820 1870,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 082 3031 220 6611 148 4231 204 0810,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 6001 2004 1670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 65 064147 0940,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 012 6391 072 3671 144 2561 204 0810,0000
Účtovný cash flow -45 76323 25435 96855 5180,0000
Úrokové krytie 8 4490,0000-594,04-74,760,0000
Vlastné imanie -142 579-372 413-311 220-284 4830,0000
Všetky záväzky 273 227553 809452 821462 4650,0000
Výsledok hospodárenia 277 679-51 364-24 285-57 5020,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 277 679-51 364-24 285-57 5020,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 229 834-61 194-34 417-72 5800,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -61 194-34 417-72 580-46 4040,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 270 321-58 314-31 537-69 7000,0000
Zásoby 70 267103 31321 43622 2150,0000
Záväzky 273 227553 809452 821462 4650,0000
Záväzky z obchodného styku 65 21228 06114 64126 0610,0000
Zisk pred zdanením 270 321-58 314-31 537-69 7000,0000
Zmena EBIT -4,641,850,45771,660,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 4430,00000,00000,00000,0000