Enterprise Resources International spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 93 72968 74274 64385 360116 431
Bežná likvidita III. stupeň 2,271,201,132,522,74
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5661-4,870,12300,22110,4451
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98711,040,79151,281,50
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,9520,02-1,80-2,26-3,56
Celkové tržby 190 560183 578168 980171 771188 612
Celkový dlh 61 94865 472168 312153 333161 970
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 190-6 111-1 723-12 532-20 270
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 99015 91111 52315 03220 270
Čistý cash flow 17 99015 91111 52315 03220 270
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 567-3 368-24 736-21 474-1 988
Čistý zisk 28 511-3 369-25 696-22 434-2 948
Čistý zisk v minulom roku -3 369-25 696-22 434-2 94811 449
Cudzie zdroje -31 781-3 27093 66967 97345 539
Daň z príjmov 3 0550,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 0550,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 98,3328,0634,5144,4132,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 81,1528,0026,3844,4129,59
Doba obratu aktív 201,43138,30161,40182,94227,03
Doba obratu pohľadávok 98,3328,0634,5144,4132,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,1730,7631,4825,0826,40
EBIT v minulom roku -3 368-24 736-21 474-1 98812 409
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 567-3 368-24 736-21 474-1 988
EBITDA 22 2858 143-4 28315 32334 441
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 2858 143-4 28315 32334 441
Finančná páka 2,9521,02-0,7969-1,26-2,56
Finančné účty 17 99015 91111 52315 03220 270
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3391-0,04761,250,79630,3911
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,33910,0476-1,25-0,7963-0,3911
Hrubá marža 0,50190,40560,39480,47380,6069
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 58 6688 607-4 61915 09934 218
Krátkodobé finančné výpomoci 9 8009 8009 8002 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 45 75613 94915 96220 72116 833
Krátkodobé záväzky 18 22615 29114 55811 70313 541
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 992,003 5103 1093 6911 374
Krytie dlhovej služby 22 2858 1430,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00001,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 74 205106 965102 08788 91972 730
Neobežný majetok 29 98338 75147 15849 60779 328
Obežný majetok 63 74629 99127 48535 75337 103
Obrat aktív 1,812,642,262,001,61
Obrat neobežného majetku 5,664,683,583,432,36
Obrat obežného majetku 2,666,056,144,765,05
Odpisy 8 76811 57520 11636 57336 205
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 76811 57520 11636 57336 205
Osobné náklady 72 73863 81669 05463 59574 033
Ostatné náklady na finančnú činnosť 283,00336,00336,00224,00223,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 37 2798 206-5 58014 13933 257
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6857-0,25780,30640,34260,0647
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76060,85701,040,78140,6468
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,170,96621,281,55
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,170,98770,74820,81251,04
Pohľadávky z obchodného styku 37 76113 91912 20020 72115 176
Pohotová likvidita II. stupeň 2,271,191,132,522,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,77-0,20558,134,522,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17 99015 9110,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66090,95242,251,801,39
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,9520,02-1,80-2,26-3,56
Pridaná hodnota 95 63574 46366 71881 387114 461
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8971-1,030,27430,33000,0647
Rýchla likvidita I. stupeň 0,64190,63410,47311,061,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,788,04-39,3010,014,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,788,04-39,3010,014,70
Služby 54 07780 66882 42371 62054 427
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 93 72968 74274 64385 360116 431
Spotreba materiálu… 20 12826 29719 66417 29918 303
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 8009 8009 8002 5000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 188 173181 828168 805170 306187 191
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 18 333400,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 169 840181 428168 805170 306187 191
Účtovný cash flow 17 99015 91111 52315 03220 270
Úročený dlh 9 8009 8009 8002 5000,0000
Úrokové krytie 31 567-3 3680,00000,00000,0000
Vlastné imanie 31 7813 270-93 669-67 973-45 539
Všetky záväzky 61 94865 472168 312153 333161 970
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,68570,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 31 850-3 032-24 399-21 250-1 764
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 850-3 032-24 399-21 250-1 764
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 511-3 369-25 696-22 434-2 948
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 369-25 696-22 434-2 94811 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31 566-3 369-24 736-21 474-1 988
Zásoby 0,0000131,000,00000,00000,0000
Záväzky 61 94865 472168 312153 333161 970
Záväzky z obchodného styku 992,003 5103 1093 6911 374
Zisk pred zdanením 31 566-3 369-24 736-21 474-1 988
Zmena EBIT -9,370,13621,1510,80-0,1602