BPS PARK a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 1 853 1831 435 9051 442 1662 751 3402 182 496
Bežná likvidita III. stupeň 0,84320,80831,360,96901,36
Časové rozlíšenie aktív 14 4636 7296 9744 51518 649
Časové rozlíšenie pasív 504 900516 660476 923457 268537 648
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,90671,03-0,36580,2092-5,68
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5533-1,990,2668-0,08071,56
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,830,67082,013,214,86
Celkové tržby 3 037 2753 006 7942 996 5222 705 1390,0000
Celkový dlh 871 830369 065644 8441 749 5291 364 320
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -808 773-376 765-943 197-826 001-1 594 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 808 773376 765943 197826 0011 594 267
Čistý cash flow 432 008-566 432117 196-113 9121 594 267
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 442 378258 630239 135215 356153 038
Čistý zisk 348 964229 781192 910160 472153 038
Čistý zisk v minulom roku 229 781192 910160 472103 544263 702
Cudzie zdroje -476 453-550 180-320 399-544 543-280 528
Daň z príjmov 93 41428 84946 22554 8840,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 84946 22554 88432 6800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 93 41428 84946 22554 8840,0000
Dlhodobé pohľadávky 8 0686 6997 14327 85028 466
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,6731,2934,23130,8386,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,6530,9430,7633,4028,82
Doba obratu aktív 222,75174,39175,67372,54373,06
Doba obratu pohľadávok 31,6432,1035,10134,6090,89
Doba obratu zásob 19 33813 15817 95021 84010 313
Doba splácania záväzkov 2 663 320561 956649 2112 183 144311,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 93,8434,5953,51191,13174,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 449 776254 969191 183221 5240,0000
EBIT v minulom roku 258 630239 135215 356136 225263 702
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 442 378258 630239 135215 356153 038
EBITDA 535 378336 892301 883258 232169 932
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 535 378336 892301 883258 232169 932
Finančná páka 3,892,614,505,057,78
Finančné účty 808 773376 765943 197826 0011 594 267
Hrubá marža 0,54960,55510,58060,54500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 532 126333 159298 557255 358167 443
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42130,19840,30460,51300,4689
Krátkodobé pohľadávky 255 128257 639280 996966 240503 229
Krátkodobé záväzky 780 754284 827439 3291 411 5671 023 343
Krytie dlhovej služby 1,060,65210,63300,56470,3161
Materiál 5 6696 66912 14714 12111 669
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 367 5271 336 1421 256 6411 221 3471 197 791
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 107,00185,00247,00236,00413,00
Neobežný majetok 761 082143 679191 709178 57226 216
Obežný majetok 1 077 6381 285 4971 243 4832 568 2532 137 631
Obrat aktív 1,642,092,080,97980,9784
Obrat neobežného majetku 3,9920,9215,6315,1081,45
Obrat obežného majetku 2,822,342,411,050,9989
Odpisy 106 95296 06288 97464 2602 878
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 53 47648 03144 48732 1302 878
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 53 47648 03144 48732 1300,0000
Osobné náklady 1 178 8531 374 5001 473 6671 252 1260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 4183 7333 3262 8902 489
Ostatné záväzky z obchodného styku 131 852129 231129 376143 2320,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 455 916325 843281 884224 732155 916
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,73240,41760,60210,29470,5455
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,77950,40770,45470,24400,2462
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43640,26240,65400,30020,7305
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70630,82350,84700,84930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 15 5999 0227 0446 2470,7827
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,421,211,181,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,301,141,111,12325,76
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,1423-0,18850,0391-0,04230,7466
Pohľadávky z obchodného styku 255 028254 747252 522246 701168 584
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83880,79991,340,96141,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,100,9713-2,734,78-0,1760
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47050,25700,44710,63590,6251
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,830,67082,013,214,86
Pridaná hodnota 1 669 1451 669 1391 739 8811 474 283937 530
Primárna platobná neschopnosť 0,51700,50730,51230,58060,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,73240,41760,60210,29470,5455
Rýchla likvidita I. stupeň 0,62910,47011,030,44201,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,631,102,146,788,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,631,102,146,788,03
Služby 1 337 4521 302 1211 229 1251 190 6051 130 219
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 853 1831 435 9051 442 1662 751 3402 182 496
Spotreba materiálu… 29 96833 83627 26930 50667 159
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 037 2553 005 2814 760 7214 125 2582 135 321
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00001 764 1991 429 6200,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 583,000,00000,00008,000,0000
Tržby z predaja tovaru 144,00240,00285,00314,00358,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 036 5283 005 0412 996 2372 695 3162 134 963
Účtovný cash flow 432 008-566 432117 196-113 9121 594 267
Vlastné imanie 476 453550 180320 399544 543280 528
Všetky záväzky 871 830369 065644 8441 749 5291 364 320
Výnosy budúcich období krátkodobé 504 900516 660476 923457 268537 648
Výsledok hospodárenia 429 009240 830212 909193 980167 054
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 429 009240 830212 909193 980167 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 348 964229 781192 910160 472153 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 229 781192 910160 472103 544263 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 442 378258 630239 135215 356177 901
Zásoby 5 6696 66912 14714 12111 669
Záväzky 871 830369 065644 8441 749 5291 364 320
Záväzky z obchodného styku 131 852129 231129 376143 2320,0000
Zisk pred zdanením 442 378258 630239 135215 356177 901
Zmena EBIT 1,711,081,111,580,5803