CADÉ, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 279 596345 309276 824143 975335 013
Bežná likvidita III. stupeň 65,674,534,7630,772,54
Časové rozlíšenie aktív 2 8013 0891 0971 1161 468
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2733-0,1525-0,64811,54-0,4613
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -22,340,65082,46-47,040,7334
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,01520,23710,26700,03780,6322
Celkové tržby 322 258320 472207 691107 107189 910
Celkový dlh 4 19766 17458 3395 240129 762
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -206 901-282 176-239 613-98 016-311 426
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,53110,54570,55000,32190,5318
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 206 901282 176239 61398 016311 426
Čistý cash flow -75 27542 563141 597-213 41094 675
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 215 483221 180145 06044 784129 801
Čistý zisk 171 144174 880114 23034 480100 996
Čistý zisk v minulom roku 174 880114 23034 480100 99677 824
Cudzie zdroje -275 399-279 135-218 485-138 735-205 251
Daň z príjmov 44 33946 30030 83010 30428 805
Daň z príjmov v minulom roku 46 30030 83010 30428 80525 990
Daň z príjmov z bežnej činnosti 44 33946 30030 83010 30428 805
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,1712,8859,13137,8629,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,7912,4459,0874,7129,74
Doba obratu aktív 317,31402,88491,77490,64648,87
Doba obratu pohľadávok 13,1712,8859,13137,8629,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3,8276,31102,3315,46250,03
EBIT v minulom roku 221 180145 06044 784129 801103 814
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 215 483221 180145 06044 784129 801
EBITDA 239 545234 599148 32249 501134 111
EBITDA marža 0,74330,73200,71410,46220,7062
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 239 545234 599148 32249 501134 111
Finančná páka 1,021,241,271,041,63
Finančné účty 206 901282 176239 61398 016311 426
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9850-0,8084-0,7893-0,9636-0,6127
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98500,80840,78930,96360,6127
Hrubá marža 0,76080,72650,75390,55100,7566
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 239 435237 506148 23849 435134 045
Krátkodobé pohľadávky 11 60811 04033 28640 45515 392
Krátkodobé záväzky 3 37065 40457 6044 537129 088
Náklady na predaný tovar 76 43280 01448 88448 09444 767
Neobežný majetok 58 28649 0042 8284 3886 727
Obežný majetok 218 509293 216272 899138 471326 818
Obrat aktív 1,150,90600,74220,74390,5625
Obrat neobežného majetku 5,526,3872,6524,4128,01
Obrat obežného majetku 1,471,070,75290,77350,5766
Odpisy 23 96414 8483 1204 6804 324
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 9827 4241 5602 3402 162
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 9827 4241 5602 3402 162
Osobné náklady 12 8347 8326 7105 9586 190
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,0093,0084,0066,0066,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 75339 22220 175632,00251,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 195 108189 728117 35039 160105 320
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,62140,62650,52280,24850,4921
Podiel EBIT k aktívam 0,77070,64050,52400,31110,3875
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,77070,64050,52400,31110,3875
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,78010,79020,66170,32120,6303
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74000,81720,86560,68080,9296
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,23360,13280,6818-1,990,4985
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 19,1029,7323,349,9023,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,6610,2715,935,5513,67
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,23410,13610,6892-1,990,5024
Pohľadávky z obchodného styku 9 50510 66233 25621 92415 356
Pohotová likvidita II. stupeň 65,674,534,7630,772,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,66-6,56-1,540,6501-2,17
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,01520,23710,26700,03780,6322
Pridaná hodnota 245 187232 826156 57959 013143 682
Primárna platobná neschopnosť 0,18443,680,60670,02880,0163
Rentabilita aktív, ROA 0,61210,50640,41260,23950,3015
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,62140,62650,52280,24850,4921
Rýchla likvidita I. stupeň 61,394,314,1621,602,41
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,01750,28210,39330,10590,9676
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,01750,28210,39330,10590,9676
Služby 72 77373 76446 94146 47640 943
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 279 596345 309276 824143 975335 013
Spotreba materiálu… 3 6596 2501 9431 6183 824
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 321 619314 340205 463107 107188 449
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 321 619312 840205 463107 107188 449
Účtovný cash flow -75 27542 563141 597-213 41094 675
Vlastné imanie 275 399279 135218 485138 735205 251
Všetky záväzky 4 19766 17458 3395 240129 762
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,62140,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 215 581221 251145 20244 821129 787
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 215 581221 251145 20244 821129 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 171 144174 880114 23034 480100 996
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 174 880114 23034 480100 99677 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 215 483221 180145 06044 784129 801
Záväzky 4 19766 17458 3395 240129 762
Záväzky z obchodného styku 1 75339 22220 175632,00251,00
Zisk pred zdanením 215 483221 180145 06044 784129 801
Zmena EBIT 0,97421,523,240,34501,25