EUBIRAC a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 602 2675 303 5734 169 6059 938 13410 171 048
Aktivácia 0,00009 1720,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,85872,051,251,031,05
Časové rozlíšenie aktív 29 55530 74452 88320 73924 651
Časové rozlíšenie pasív 3 9834 2164 2164 2164 216
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,37621,073,21-4,83-3,62
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0398-0,2724-1,000,20520,1939
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -10,167,853,3823,9920,16
Celkové tržby 9 377 4258 142 6739 591 19615 936 5880,0000
Celkový dlh 3 991 0884 700 5823 214 7419 536 3299 686 275
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -174 761-27 005-666 819-3 719 996-1 740 026
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,00001 140 3980,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 174 76127 005666 8193 719 9961 740 026
Čistý cash flow 147 756-639 814-3 053 1771 919 5611 740 026
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -991 579-339 831-23 61946 321210 663
Čistý zisk -991 579-351 8731 98670 802206 950
Čistý zisk v minulom roku -351 8731 98670 802-799 6551 561 282
Cudzie zdroje 392 804-598 775-950 648-397 589-480 557
Daň z príjmov 0,000012 042-25 605-24 4810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 042-25 605-24 481-2 3350,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000012 042-25 605-24 4810,0000
Dlhodobé pohľadávky 204 096219 740218 783143 324391 706
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 168,53243,13145,68132,85244,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 94,84106,39105,23120,67224,08
Doba obratu aktív 226,43278,18203,05229,53327,60
Doba obratu pohľadávok 181,36254,65156,33136,16256,80
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000319,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 233,21123,20148,25216,10288,98
EBIT v minulom roku -339 831-23 61946 321-801 9901 570 257
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -991 579-339 831-23 61946 321210 663
EBITDA -811 357-143 525133 839258 069682 750
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -811 357-143 525133 839258 069682 750
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,03541,08-0,52850,0000
Finančná páka -9,178,864,3925,0021,17
Finančné účty 174 76127 005666 8193 719 9961 740 026
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -851 990-201 194112 872228 877617 114
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,030,44290,73010,94150,8821
Krátkodobé pohľadávky 2 681 1474 635 3522 991 5555 752 1767 581 172
Krátkodobé záväzky 3 710 1662 348 9253 044 4219 356 5498 971 954
Krytie dlhovej služby -203,70-34,0431,7561,2186,11
Materiál 303 752136 87343 79869 68172 267
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00003 713
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00008 975
Náklady na predaný tovar 7 270 3065 208 4916 350 46712 351 49010 242 825
Neobežný majetok 208 956253 859152 283188 734317 742
Obežný majetok 3 363 7565 018 9703 964 4399 728 6619 828 655
Obrat aktív 1,611,311,801,591,11
Obrat neobežného majetku 27,7927,4149,2283,7335,66
Obrat obežného majetku 1,731,391,891,621,15
Odpisy 118 648123 096130 448178 722198 951
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 59 32461 54865 22489 361198 951
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 32461 54865 22489 3610,0000
Osobné náklady 2 553 9812 923 3672 800 2012 980 3530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 81 20984 82735 06345 09265 636
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 728 5192 119 7701 739 7634 060 5390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -872 931-228 777132 434249 524405 901
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,52-0,58770,00210,17810,4306
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 8,86-0,1152-0,02110,08020,1763
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,751,672,450,86340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,57300,59880,40891,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,54760,57460,39071,095,48
Pohľadávky z obchodného styku 1 508 8872 028 4152 160 8705 224 5926 956 903
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77691,991,221,011,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,660,93590,3114-0,2071-0,2762
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000468,63
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,110,88630,77100,95960,9523
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -10,167,853,3823,9920,16
Pridaná hodnota -1 463 5231 750 4311 144 8993 451 9141 089 307
Primárna platobná neschopnosť 2,071,050,81910,99970,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,52-0,58770,00210,17810,4306
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,92-32,7524,0236,9514,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,92-32,7524,0236,9514,19
Služby 5 023 4523 316 8174 177 9498 477 5588 696 037
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 602 2675 303 5734 169 6059 938 13410 171 048
Spotreba materiálu… 2 246 8541 900 8462 172 5183 873 9321 546 788
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 827 0716 972 5017 502 41415 835 92211 332 132
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000024 5680,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 28813 5797 0487 9500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 806 7836 958 9227 495 36615 803 40411 332 132
Účtovný cash flow 147 756-639 814-3 053 1771 919 5611 740 026
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000056,74
Vlastné imanie -392 804598 775950 648397 589480 557
Všetky záväzky 3 991 0884 700 5823 214 7419 536 3299 686 275
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 9834 2164 2164 2164 216
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,520,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -909 717-256 37910 43987 040341 701
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -909 717-256 37910 43987 040341 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -991 579-351 8731 98670 802206 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -351 8731 98670 802-799 6551 561 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -991 579-339 831-23 61946 321274 241
Zásoby 303 752136 87387 282113 165115 751
Záväzky 3 991 0884 700 5823 214 7419 536 3299 686 275
Záväzky z obchodného styku 3 124 4712 133 1311 769 8615 222 9950,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 395 95213 36130 09822 0580,0000
Zisk pred zdanením -991 579-339 831-23 61946 321274 241
Zmena EBIT 2,9214,39-0,5099-0,05780,1342
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 3370,0000257,00142 098
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Práce vo výške pomocou horolezeckej techniky
Zmenárne-nákup peňažných prostriedkov v cudzej meneza slovenskú menu v hotovosti
Poradenská činnosť v stavebníctve
Kovoobrábanie
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii..
Zámočníctvo
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
Poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
Píliarske práce a zvoz dreva
Búracie a zemné práce
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá
Forfaiting a faktoring/ s výnimkou súdneho vymáhania nezaplatených pohľadávok..
Reklamné a propagačné činnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
Leasingové služby
Vedenie účtovnej evidencie
Vykonávanie priemyselných stavieb
Vykonávanie bytových, inžinierských a občianskych stavieb
Vydavatelské činnosti
Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
Automatizované spracovanie údajov
Sadové úpravy a údržba verejnej zelene
Rekultivácia nepoľnohospodárskej pôdy
Uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien
Sprostredkovanie obchodu
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Poradenská činnosť v oblasti životného prostredia
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov..
Sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby
Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
Prenájom nehnuteľností,bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných..
Čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti(okrem deratizácie,dezinfekcie..