TEPRO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 279 200264 821263 193247 207289 030
Bežná likvidita III. stupeň 11,0315,509,227,304,93
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00005 108
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9775-0,9383-0,9632-0,9445-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,9814,168,466,584,03
Celkové tržby 147 193176 896216 942259 5940,0000
Celkový dlh 25 47816 97527 34231 42558 989
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -248 009-232 542-227 172-203 805-236 354
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 248 009232 542227 172203 805236 354
Čistý cash flow 248 009232 542227 172203 805236 354
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 43815 22125 75639 45019 657
Čistý zisk 5 87611 99520 06930 74319 652
Čistý zisk v minulom roku 11 99520 06930 74424 86533 378
Cudzie zdroje -253 722-247 846-235 851-215 782-230 041
Daň z príjmov 1 5623 2265 6878 7070,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 2265 6878 7077 0130,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5623 2265 6878 7070,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,0945,2734,1431,6368,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,0644,4233,4526,2262,72
Doba obratu aktív 692,34546,42442,82350,99415,44
Doba obratu pohľadávok 65,0945,2734,1431,6368,37
Doba splácania záväzkov 74,8443,5262,0054,6096,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,6333,8845,1643,9784,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 79,1348,3263,3453,370,0000
EBIT v minulom roku 15 22125 75639 45131 87833 378
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 43815 22125 75639 45019 657
EBITDA 12 93320 69731 17437 50125 540
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 93320 69731 17437 50125 540
Finančná páka 1,101,071,121,151,26
Finančné účty 248 009232 542227 172203 805236 354
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9087-0,9359-0,8961-0,8729-0,7959
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90870,93590,89610,87290,7959
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 83120 61431 13842 27925 505
Krátkodobé pohľadávky 26 24721 94220 29222 28047 568
Krátkodobé záväzky 24 85516 42126 84130 97158 632
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 26 28118 23427 42030 2730,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00005 108
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00005,00
Náklady na predaný tovar 126 169149 164179 010212 403221 009
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 121 220137 730158 009207 055215 164
Neobežný majetok 4 94410 33715 72921 1220,0000
Obežný majetok 274 256254 484247 464226 085283 922
Obrat aktív 0,52720,66800,82431,040,8786
Obrat neobežného majetku 29,7717,1113,7912,170,0000
Obrat obežného majetku 0,53670,69510,87671,140,8944
Odpisy 5 3935 3935 393450,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 3935 3935 393450,000,0000
Osobné náklady 7 8426 7736 2116 1180,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,0083,0036,0022,0035,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 26917 38825 46231 19319 652
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,88830,87810,86310,82440,8177
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,681,311,050,78510,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,684,096,117,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,592,283,276,800,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,681,311,050,79280,9307
Pohľadávky z obchodného styku 25 83521 53019 88018 46843 635
Pohotová likvidita II. stupeň 11,0315,509,227,304,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,02-1,07-1,04-1,06-0,9733
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000047 271
Pridaná hodnota 21 02427 73237 93244 67232 931
Primárna platobná neschopnosť 1,020,84691,381,640,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 9,9814,168,466,584,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,970,82020,87710,83802,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,970,82020,87710,83802,31
Služby 3 99110 67319 7624 6903 962
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 279 200264 821263 193247 207289 030
Spotreba materiálu… 958,00761,001 239658,001 883
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 147 193176 896216 942259 475253 940
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 4000,0000
Tržby z predaja tovaru 147 193176 896216 942257 075253 940
Účtovný cash flow 248 009232 542227 172203 805236 354
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00003 931
Vlastné imanie 253 722247 846235 851215 782230 041
Všetky záväzky 25 47816 97527 34231 42558 989
Výsledok hospodárenia 7 54015 30425 78139 45125 540
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 54015 30425 78139 45125 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 87611 99520 06930 74319 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 99520 06930 74424 86533 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 43815 22125 75639 45025 522
Záväzky 25 47816 97527 34231 42558 989
Záväzky z obchodného styku 26 28118 23427 42030 2730,0000
Zisk pred zdanením 7 43815 22125 75639 45025 522
Zmena EBIT 0,48870,59100,65291,240,5889