ROVES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 310 208320 656291 574304 123314 145
Bankové úvery 59 00578 17186 736110 118124 580
Bežné bankové úvery 11 05812 3293 68810 5139 221
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,062,392,502,713,18
Celkové tržby 207 759230 943212 495214 561190 430
Celkový dlh 208 699226 073208 352222 077238 965
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 58 96689 89086 086109 089124 221
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39,00281,00650,001 029359,00
Čistý cash flow 39,00281,00650,001 029359,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 45919 20815 15615 70711 191
Čistý zisk 6 92811 3607 1226 866802,00
Čistý zisk v minulom roku 11 3607 1226 866802,0012 640
Cudzie zdroje -101 509-94 583-83 222-82 046-75 180
Daň z príjmov 2 5843 4412 9542 6232 587
Daň z príjmov v minulom roku 3 4412 9542 6232 5873 339
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 5843 4412 9542 6232 587
Dlhodobé bankové úvery 47 94765 84283 04899 605115 359
Dlhodobý dlh 47 94765 84283 04899 605115 359
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,9731,4329,0437,1732,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,8327,5324,9731,5126,28
Doba obratu aktív 551,68537,75509,95559,54602,81
Doba obratu pohľadávok 28,9731,4329,0437,1732,17
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000251,720,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000161 0580,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 215,37196,96198,21188,35190,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000011 0790,0000
EBIT v minulom roku 19 20815 15615 70711 19124 503
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 45919 20815 15615 70711 191
EBITDA 39 91232 78935 00926 10333 603
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 91232 78935 00926 10333 603
Efektívna daňová sadzba 0,27170,23250,29320,27640,7634
Finančná páka 3,063,393,503,714,18
Finančné účty 39,00281,00650,001 029359,00
Hrubá marža 0,55740,41650,41360,27910,3459
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 42 87251 74839 79941 24033 052
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000012 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 16 28818 74316 60520 20116 764
Krátkodobé záväzky 121 102117 442113 329102 37199 427
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 2662 7748 5127 0427 509
Krytie dlhovej služby 10,117,446,894,204,31
Nákladové úroky 3 9474 4075 0806 2187 802
Nákladové úroky v minulom roku 4 4075 0806 2187 8028 524
Náklady na predaný tovar 89 435121 464120 802138 494124 352
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000232,000,0000
Neobežný majetok 293 754301 500274 171282 733296 791
Obežný majetok 16 45419 15617 40321 39017 354
Obrat aktív 0,66160,67870,71580,65230,6055
Obrat neobežného majetku 0,69870,72190,76120,70170,6409
Obrat obežného majetku 12,4711,3611,999,2710,96
Obrat zásob 0,00000,00000,00001,450,0000
Odpisy 23 76322 87319 60517 70021 861
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 76322 87319 60517 70021 861
Osobné náklady 68 50159 09346 95832 80522 456
Ostatné náklady na finančnú činnosť 374,00375,00376,00529,00551,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 69134 23326 72724 56622 663
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59150,61440,53420,54770,3410
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000258,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,691,631,871,832,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,171,321,191,49
Pohľadávky z obchodného styku 13 96116 41614 27817 12913 695
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2 603-336,59-128,03-79,73-209,42
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67280,70500,71460,73020,7607
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,062,392,502,713,18
Pridaná hodnota 115 80396 18187 89659 89265 863
Primárna platobná neschopnosť 0,16230,16900,59620,41110,5483
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,236,895,958,517,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,236,895,958,517,11
Služby 57 15981 10286 39198 24497 897
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 310 208320 656291 574304 123314 145
Spotreba materiálu… 32 27640 36234 41140 01826 455
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 59 00590 17186 736110 118124 580
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 206 905227 312211 281206 219190 215
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 6679 6672 5837 8330,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000312,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 205 238217 645208 698198 074190 215
Účtovný cash flow 39,00281,00650,001 029359,00
Úročený dlh 59 00590 17186 736110 118124 580
Úrokové krytie 3,414,362,982,531,43
Vlastné imanie 101 50994 58383 22282 04675 180
Všetky záväzky 208 699226 073208 352222 077238 965
Výsledok hospodárenia 13 83319 58315 53216 23611 742
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 83319 58315 53216 23611 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 92811 3607 1226 866802,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 3607 1226 866802,0012 640
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 51214 80110 0769 4893 389
Zásoby 127,00132,00148,00160,00231,00
Záväzky 208 699226 073208 352222 077238 965
Záväzky z obchodného styku 2 2662 7748 5127 0427 509
Zisk pred zdanením 9 51214 80110 0769 4893 389
Zmena EBIT 0,70071,270,96491,400,4567
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 9830,00002 4550,00000,0000