Obec Brehy

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 818 0766 518 2756 411 1546 098 2965 982 865
Bankové úvery 18 78018 7800,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,35830,37090,68000,81410,4285
Bežné bankové úvery 18 78018 7800,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 354980,583 2492 6102 579
Časové rozlíšenie pasív 565 338425 626338 669359 458233 702
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,252,502,664,321,80
Celková tržba 745,08418,8932 86434 14431 821
Celková tržba v minulom roku 418,89535,0034 14431 82128 682
Celkový dlh 551 777506 225394 842332 860324 510
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -218 396-161 361-288 875-346 520-115 069
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 237 176180 141288 875346 520115 069
Čistý cash flow 237 176180 141288 875346 520115 069
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 114 536-17 149111 49436 41175 552
Čistý zisk 114 536-17 149111 49436 41175 552
Čistý zisk v minulom roku -17 149113 43236 41175 5527 515
Cudzie zdroje -5 700 961-5 586 424-5 677 643-5 405 979-5 424 653
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000052,8051,472 837
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 123 247150 409125,8987,74109,68
Doba obratu aktív 103 347 087103 939 29772 09166 09769 025
Doba obratu pohľadávok 123 247150 409126,4888,30142,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 597 9811 150 4991 222869,08738,34
EBIT v minulom roku -17 149113 43236 41175 5527 515
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 114 536-17 149111 49436 41175 552
EBITDA 168 72936 012175 638105 307122 544
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 168 72936 012175 638105 307122 544
Finančná páka 1,201,171,131,131,10
Finančné účty 237 176180 141288 875346 520115 069
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8362-0,8570-0,8856-0,8865-0,9067
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83620,85700,88560,88650,9067
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 168 72936 012175 638105 307122 544
Krátkodobé pohľadávky 8 1319 43311 1968 0959 507
Krátkodobé záväzky 105 42372 150108 64680 18463 997
Materiál 434,161 049860,53671,06421,29
Náklady na predaný tovar 88 08993 90561 832109 21855 752
Neobežný majetok 6 477 5736 243 4916 106 9215 740 3485 852 452
Obežný majetok 339 149273 804300 984355 338127 833
Odpisy 54 19353 16164 14468 89746 992
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 54 19353 16164 14468 89746 992
Osobné náklady 135 808117 284494 373515 328428 768
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 168 72936 012175 638105 307122 544
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 9 8497 8708,9010,293,64
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35770,36890,67810,81250,4271
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -24,04-31,01-19,65-15,60-47,14
Rýchla likvidita I. stupeň 0,34400,34870,64580,78820,3865
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,2714,062,253,162,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,2714,062,253,162,65
Služby 88 08993 90561 832109 21855 752
Stupeň prevádzkovej páky -3,76-0,19313,180,44919,06
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 78018 7800,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24,0822,8932 46033 67631 637
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24,0822,8932 46033 67631 637
Tržby za vlastné výkony a tovar 745,08418,8932 86434 14431 821
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 418,89535,0034 14431 82128 682
Účtovný cash flow 237 176180 141288 875346 520115 069
Úročený dlh 18 78018 7800,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 700 9615 586 4245 677 6435 405 9795 424 653
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 818 0766 518 2756 411 1546 098 2965 982 865
Všetky záväzky 551 777506 225394 842332 860324 510
Výsledok hospodárenia 114 536-17 149111 49436 41175 552
Výsledok hospodárenia po zdanení 114 536-17 149111 49436 41175 552
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -17 149113 43236 41175 5527 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 114 536-17 149111 49436 41175 552
Zásoby 434,161 049860,53671,06421,29
Záväzky súčet 551 777506 225394 842332 860324 510
Zisk pred zdanením 114 546-17 121111 51436 41875 566
Zmena Celkovej tržby 1,780,78300,96251,071,11
Zmena EBIT -6,68-0,15123,060,481910,05
Účtovné závierky