Obec Banka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 750 6746 017 1735 854 6315 896 7125 859 452
Aktivácia 0,00000,00000,000014 1110,0000
Bankové úvery 30 00030 00030 00030 00030 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,69572,381,932,030,6712
Bežné bankové úvery 30 00030 00030 00030 00030 000
Časové rozlíšenie aktív 0,000028,4024,9049,50123,00
Časové rozlíšenie pasív 931 248551 274563 590582 963616 686
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,3213,288,8112,804,23
Celková tržba 2 85917 81016 79017 76516 182
Celková tržba v minulom roku 2 48116 79017 76516 18214 845
Celkový dlh 1 287 882972 370905 414916 391966 754
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -660 935-1 633 962-1 345 241-1 330 558-420 178
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 690 9351 663 9621 375 2411 360 558450 178
Čistý cash flow 690 9351 663 9621 375 2411 360 558450 178
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 044 728108 361-6 495126 391-62 667
Čistý zisk 1 044 728108 361-6 495118 946-69 722
Čistý zisk v minulom roku 106 054-6 495118 946-69 722-33 663
Cudzie zdroje -5 531 544-4 493 530-4 385 627-4 397 358-4 276 013
Daň z príjmov 0,00000,00000,00007 4457 054
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00007 4457 0547 137
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00007 4457 054
Dlhodobé pohľadávky 0,00005 7740,00000,0000785 009
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 076363,41803,861 2791 239
Doba obratu aktív 989 350123 317127 272121 152132 162
Doba obratu pohľadávok 3 076481,75803,861 27918 945
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8 5462 5683 3952 1832 398
EBIT v minulom roku 106 054-6 495126 391-62 667-26 526
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 044 728108 361-6 495126 391-62 667
EBITDA 1 235 150275 232158 204280 90193 888
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 235 150275 232158 204280 90193 888
Finančná páka 1,401,341,331,341,37
Finančné účty 690 9351 663 9621 375 2411 360 558450 178
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7137-0,7468-0,7491-0,7457-0,7298
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71370,74680,74910,74570,7298
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 235 150275 232158 204280 90193 888
Krátkodobé pohľadávky 24 09917 73236 97862 26754 924
Krátkodobé záväzky 66 950125 299156 161106 257106 337
Materiál 267,602 02733 82933 925175,48
Náklady na predaný tovar 122 162180 019147 174181 572138 762
Neobežný majetok 7 035 3734 327 6494 408 5584 439 9134 569 043
Obežný majetok 715 3021 689 4961 446 0481 456 7501 290 286
Odpisy 190 423166 871164 699161 955163 610
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 190 423166 871164 699161 955163 610
Osobné náklady 285 395679 274641 565539 113500 484
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 235 150275 232158 204280 90193 888
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 241,6393,4381,9176,5927,82
Pohotová likvidita II. stupeň 0,69542,381,881,980,6709
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,01-2,70-3,19-3,23-9,50
Rýchla likvidita I. stupeň 0,67202,351,831,890,5978
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,043,535,723,2610,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,043,535,723,2610,30
Služby 122 162180 019147 174195 683138 762
Stupeň prevádzkovej páky 8,55-15,73-0,0544-1,842,17
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 00030 00030 00030 00030 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 85917 81016 79017 76516 182
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 85917 81016 79017 76516 182
Tržby za vlastné výkony a tovar 2 85917 81016 79017 76516 182
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 48116 79017 76516 18214 845
Účtovný cash flow 690 9351 663 9621 375 2411 360 558450 178
Úročený dlh 30 00030 00030 00030 00030 000
Vlastné imanie 5 531 5444 493 5304 385 6274 397 3584 276 013
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 750 6746 017 1735 854 6315 896 7125 859 452
Všetky záväzky 1 287 882972 370905 414916 391966 754
Výsledok hospodárenia 1 044 728108 361-6 495118 946-69 722
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 044 728108 361-6 495118 946-69 722
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 106 054-6 495118 946-69 722-33 663
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 044 728108 361-6 495118 946-69 722
Zásoby 267,602 02733 82933 925175,48
Záväzky súčet 1 287 882972 370905 414916 391966 754
Zisk pred zdanením 1 045 197108 905-5 971119 349-69 339
Zmena Celkovej tržby 1,151,060,94511,101,09
Zmena EBIT 9,85-16,68-0,0514-2,022,36
Účtovné závierky