Regionálne združenie obcí "Laborecká niva"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 657-14 439-15 9520,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 65714 43915 9520,00000,0000
Čistý cash flow -4 782-1 51315 9520,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 127 421-133 7160,00000,00000,0000
Čistý zisk 127 421-133 7160,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -133 7160,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -133 7160,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 127 421-133 7160,00000,00000,0000
EBITDA 127 421-133 7160,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 127 421-133 7160,00000,00000,0000
Finančné účty 9 65714 43915 9520,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 127 421-133 7160,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 127 421-133 7160,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -4 782-1 51315 9520,00000,0000
Výsledok hospodárenia 127 421-133 7160,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 127 421-133 7160,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -133 7160,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 127 421-133 7160,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 127 421-133 7160,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,95290,00000,00000,00000,0000