Obec Hencovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 404 3350,00002 161 6042 114 9252 122 349
Bankové úvery 0,00000,00001,840,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00001,840,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 885 7320,0000712 435705 654758 035
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,530,000044,2559,569,62
Celková tržba 27 9500,000022 06921 18022 111
Celková tržba v minulom roku 22 2680,000021 18022 11123 715
Celkový dlh 28 8750,00004 0693 9494 395
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -147 9080,0000-105 882-145 348-27 378
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 147 9080,0000105 883145 34827 378
Čistý cash flow 147 9080,0000105 883145 34827 378
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 8780,000039 77945 403-60 233
Čistý zisk 26 8780,000039 77945 403-60 233
Čistý zisk v minulom roku 17 7490,000045 403-60 233-23 386
Cudzie zdroje -1 489 7280,0000-1 445 101-1 405 322-1 359 918
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 39,730,000042,6019,07145,07
Doba obratu aktív 31 3990,000035 75136 44835 035
Doba obratu pohľadávok 39,730,000042,6019,07145,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 349,200,000039,5842,0647,00
EBIT v minulom roku 17 7490,000045 403-60 233-23 386
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 8780,000039 77945 403-60 233
EBITDA 174 5370,0000164 141167 79092 131
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 174 5370,0000164 141167 79092 131
Finančná páka 1,610,00001,501,501,56
Finančné účty 147 9080,0000105 883145 34827 378
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,61960,0000-0,6685-0,6645-0,6408
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61960,00000,66850,66450,6408
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 174 5370,0000164 141167 79092 131
Krátkodobé pohľadávky 3 0430,00002 5761 1078 788
Krátkodobé záväzky 26 7400,00002 3932 4402 847
Materiál 327,440,0000657,45484,46609,15
Náklady na predaný tovar 62 3860,000050 97142 81470 459
Neobežný majetok 2 245 3050,00002 045 3021 967 0102 079 249
Obežný majetok 159 0300,0000116 302147 91543 099
Obrat obežného majetku 0,17580,00000,18980,14320,5130
Odpisy 147 6580,0000124 362122 386152 365
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 147 6580,0000124 362122 386152 365
Osobné náklady 352 5190,0000239 224209 743198 252
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 174 5370,0000164 141167 79092 131
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,290,00004,806,861,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,070,0000-13,65-9,67-49,67
Služby 62 3860,000050 97142 81470 459
Stupeň prevádzkovej páky 1,210,00000,8408-0,78692,76
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001,840,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 9500,000022 06921 18022 111
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 9500,000022 06921 18022 111
Tržby za vlastné výkony a tovar 27 9500,000022 06921 18022 111
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 22 2680,000021 18022 11123 715
Účtovný cash flow 147 9080,0000105 883145 34827 378
Úročený dlh 0,00000,00001,840,00000,0000
Vlastné imanie 1 489 7280,00001 445 1011 405 3221 359 918
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 404 3350,00002 161 6042 114 9252 122 349
Všetky záväzky 28 8750,00004 0693 9494 395
Výsledok hospodárenia 26 8780,000039 77945 403-60 233
Výsledok hospodárenia po zdanení 26 8780,000039 77945 403-60 233
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 17 7490,000045 403-60 233-23 386
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 26 8780,000039 77945 403-60 233
Zásoby 327,440,0000657,45484,46609,15
Záväzky súčet 28 8750,00004 0693 9494 395
Zisk pred zdanením 26 8780,000039 77945 404-60 233
Zmena Celkovej tržby 1,260,00001,040,95790,9323
Zmena EBIT 1,510,00000,8761-0,75382,58
Účtovné závierky