Agontec, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 753 2441 668 0051 551 9911 705 3281 360 485
Bankové úvery 402 661452 694426 704441 8340,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,905,364,277,103,58
Bežné bankové úvery 123 13734 89847 1860,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 912,00198,001 0170,0000318,00
Časové rozlíšenie pasív 2 4983 9986 3595 82910 417
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1780-0,0219-0,95610,09570,3787
Celkové tržby 358 447346 260422 594408 3180,0000
Celkový dlh 562 626552 203510 551536 165317 785
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 420 012434 035406 075350 073-52 748
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 64918 65920 62991 76152 748
Čistý cash flow 16 990-1 970-71 1328 12852 748
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 117 360117 599112 579100 85366 282
Čistý zisk 76 31577 32371 74664 56260 918
Čistý zisk v minulom roku 77 32371 74664 56266 48961 527
Cudzie zdroje -1 188 120-1 111 804-1 035 081-1 163 334-1 032 283
Daň z príjmov 22 75521 21623 01921 5010,0000
Daň z príjmov v minulom roku 21 21623 01921 50121 0410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 22 75521 21623 01921 5010,0000
Dlhodobé bankové úvery 279 524417 796379 518441 8340,0000
Dlhodobý dlh 279 524417 796379 518441 8340,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 825,09711,61459,92499,67445,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 126,1098,65102,00108,78120,79
Doba obratu aktív 1 9051 7691 3621 5401 256
Doba obratu pohľadávok 825,09711,61459,92499,67445,68
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000284,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,7395,3465,2876,73128,60
EBIT v minulom roku 117 599112 579100 85397 55661 527
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 117 360117 599112 579100 85366 282
EBITDA 201 470201 856223 468198 822137 325
EBITDA marža 0,56210,58300,52880,48690,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 201 470201 856223 468198 822137 325
Finančná páka 1,481,501,501,471,32
Finančné účty 35 64918 65920 62991 76152 748
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6777-0,6665-0,6669-0,6822-0,7588
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67770,66650,66690,68220,7588
Hrubá marža 0,60260,65420,55910,55580,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 199 812199 823220 664194 148135 380
Krátkodobé finančné výpomoci 53 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 759 407670 923524 159553 338482 662
Krátkodobé záväzky 95 47389 89274 39884 976139 274
Krytie dlhovej služby 9,698,759,249,648,70
Nákladové úroky 18 29019 06017 81414 7905 364
Nákladové úroky v minulom roku 19 06017 81414 79010 0260,0000
Náklady na predaný tovar 119 959117 617179 710177 261178 830
Neobežný majetok 957 276978 2251 006 1861 060 229824 757
Obežný majetok 795 056689 582544 788645 099535 410
Obrat obežného majetku 0,42250,49900,76360,62660,7383
Odpisy 82 45282 224108 08693 30050 771
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 22641 11254 04346 65050 771
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 22641 11254 04346 6500,0000
Osobné náklady 49 81142 54543 03642 4820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7112 0332 8044 6741 945
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 53,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 51552 4309 29539 0570,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 158 767159 547179 832157 862111 689
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,345,325,495,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,631,821,561,674,26
Pohľadávky z obchodného styku 116 06493 010116 243120 469130 812
Pohotová likvidita II. stupeň 2,905,364,277,103,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -69,93564,3714,55-143,13-19,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,9289-0,1034-3,990,54969,83
Pridaná hodnota 215 985226 512236 272226 946216 453
Primárna platobná neschopnosť 0,31460,56370,08000,32420,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,13010,14490,16121,010,3524
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,792,742,282,702,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,792,742,282,702,31
Služby 69 64453 39877 187111 46788 976
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 753 2441 668 0051 551 9911 705 3281 360 485
Spotreba materiálu… 50 31564 219102 52365 79489 854
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 455 661452 694426 704441 8340,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 335 944344 129415 982404 207395 283
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 335 944344 129415 982404 207395 283
Účtovný cash flow 16 990-1 970-71 1328 12852 748
Úročený dlh 455 661452 694426 704441 8340,0000
Úrokové krytie 6,426,176,326,8212,36
Vlastné imanie 1 188 1201 111 8041 035 0811 163 3341 032 283
Všetky záväzky 562 626552 203510 551536 165317 785
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 4983 9986 3595 82910 417
Výsledok hospodárenia 119 018119 632115 382105 52286 554
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 119 018119 632115 382105 52286 554
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 76 31577 32371 74664 56260 918
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 77 32371 74664 56266 48961 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 99 07098 53994 76586 06379 258
Záväzky 562 626552 203510 551536 165317 785
Záväzky z obchodného styku 36 51552 4309 29539 0570,0000
Zisk pred zdanením 99 07098 53994 76586 06379 258
Zmena EBIT 0,99801,041,121,031,08