KONEKTA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 97529 25538 21141 53547 890
Bežná likvidita III. stupeň 0,07630,41590,45370,50650,6122
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000012,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04020,06960,27490,42990,9492
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,08-1,93-2,23-2,54-3,50
Celkové tržby 4 62711 0823 4673 7270,0000
Celkový dlh 65 18360 73969 15668 50567 060
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 422-2 191-8 507-11 595-18 196
Čistá marža, Zisková marža, ROS -6,22-0,0493-1,15-2,020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 4222 1918 50711 59518 196
Čistý cash flow 2 4222 1918 50711 59518 196
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -28 759-66,00-3 514-7 049-11 505
Čistý zisk -28 759-546,00-3 994-7 529-11 505
Čistý zisk v minulom roku -546,00-3 994-7 529-312,00-16 298
Cudzie zdroje 60 20831 48430 94526 97019 170
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 507,26926,272 4082 2631 787
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 506,27109,22268,14249,44199,28
Doba obratu aktív 988,501 1754 0234 0683 745
Doba obratu pohľadávok 507,26926,272 4082 2631 787
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00006 660
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12 9512 4397 2816 7095 245
EBIT v minulom roku -66,00-3 514-7 049168,00-16 298
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -28 759-66,00-3 514-7 049-11 505
EBITDA -10 8842 843-3 393-4 517-11 394
EBITDA marža -2,350,2565-0,9787-1,210,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 8842 843-3 393-4 517-11 394
Efektívna daňová sadzba 0,0000-7,27-0,1366-0,06810,0000
Finančná páka -0,0826-0,9292-1,23-1,54-2,50
Finančné účty 2 4222 1918 50711 59518 196
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 12,101,080,80980,64930,4003
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -12,10-1,08-0,8098-0,6493-0,4003
Hrubá marža 0,19000,67520,47880,43330,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -26 2592 772-3 514-7 049-11 468
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 13,102,081,811,651,40
Krátkodobé pohľadávky 2 55323 06822 87023 10622 848
Krátkodobé záväzky 65 18360 73969 15668 50567 060
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20,0020,00314,00125,000,0000
Náklady na predaný tovar 958,001 6071 8072 1123 675
Neobežný majetok 0,00003 9966 8346 8346 834
Obežný majetok 4 97525 25931 37734 70141 044
Obrat neobežného majetku 0,00002,270,50730,54540,6829
Odpisy 0,00002 8380,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 8380,00000,00000,0000
Osobné náklady 7 8226 3924 7415 7440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 20 37571,00121,002 53274,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -28 7592 292-3 994-7 529-11 505
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47770,01730,12910,27920,6002
Podiel EBIT k aktívam -5,78-0,0023-0,0920-0,1697-0,2402
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -5,78-0,0023-0,0920-0,1697-0,2402
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,47770,00210,11360,26140,6002
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 8,900,85422,863,560,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,52340,19772,453,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,11241,170,35010,28120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,11240,81070,35010,28120,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,320,24102,453,113,90
Pohľadávky z obchodného styku 2 5482 7202 5472 5472 548
Pohotová likvidita II. stupeň 0,07630,41590,45370,50650,6122
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 24,8614,373,642,331,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 13,102,081,811,651,40
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,08-1,93-2,23-2,54-3,50
Pridaná hodnota 879,007 4831 6601 615992,00
Rentabilita aktív, ROA -5,78-0,0187-0,1045-0,1813-0,2402
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47770,01730,12910,27920,6002
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,9921,36-20,38-15,17-5,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,9921,36-20,38-15,17-5,89
Služby 559,00862,001 5271 9052 692
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 97529 25538 21141 53547 890
Spotreba materiálu… 399,00745,00280,00207,00983,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 3379 0903 4673 7274 667
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 8379 0903 4673 7274 667
Účtovný cash flow 2 4222 1918 50711 59518 196
Vlastné imanie -60 208-31 484-30 945-26 970-19 170
Všetky záväzky 65 18360 73969 15668 50567 060
Výsledok hospodárenia -8 3845,00-3 393-4 517-11 394
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 3845,00-3 393-4 517-11 394
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 759-546,00-3 994-7 529-11 505
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -546,00-3 994-7 529-312,00-16 298
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -28 759-66,00-3 514-7 049-11 505
Záväzky 65 18360 73969 15668 50567 060
Záväzky z obchodného styku 20,0020,00314,00125,000,0000
Zisk pred zdanením -28 759-66,00-3 514-7 049-11 505
Zmena EBIT 435,740,01880,4985-41,960,7059