UNIQA Group Service Center Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 891 7424 981 2104 614 6274 166 1224 290 191
Bankové úvery 3 2272 03811 9684 0062 163
Bežná likvidita III. stupeň 2,622,312,602,852,25
Bežné bankové úvery 3 2272 03811 9684 0062 163
Časové rozlíšenie aktív 120 468196 184178 032117 121102 914
Časové rozlíšenie pasív 9 47932 16537 03860 69840 287
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3371-0,19820,1142-0,18550,5375
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,65550,74460,75080,67510,7922
Celkové tržby 22 349 23219 636 54315 486 85713 613 26312 773 524
Celkový dlh 1 933 1792 112 2951 962 9691 654 6161 878 630
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 267 396-1 725 146-2 030 703-1 863 480-2 097 004
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 270 6231 727 1842 042 6711 867 4862 099 167
Čistý cash flow -456 561-315 487175 185-231 681900 126
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 647 695584 678311 826376 523286 572
Čistý zisk 421 224357 263163 812229 531143 898
Čistý zisk v minulom roku 357 263163 812229 531143 898207 854
Cudzie zdroje -2 949 084-2 836 750-2 614 620-2 450 808-2 371 274
Daň z príjmov 226 451227 415148 014146 992142 674
Daň z príjmov v minulom roku 227 415148 014146 992142 674133 239
Daň z príjmov z bežnej činnosti 226 451227 415148 014146 992142 674
Dlhodobé pohľadávky 217 4979 7044 5012 2742 274
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,9534,2644,8747,2947,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,3130,4640,8544,6644,41
Doba obratu aktív 80,0292,80109,03111,74122,66
Doba obratu pohľadávok 39,5134,4444,9847,3547,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,1629,6636,2433,5147,88
EBIT v minulom roku 584 678311 826376 523286 572341 093
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 647 695584 678311 826376 523286 572
EBITDA 1 177 436874 009476 420543 071476 030
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 177 436874 009476 420543 071476 030
Finančná páka 1,661,761,761,701,81
Finančné účty 1 270 6231 727 1842 042 6711 867 4862 099 167
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6029-0,5695-0,5666-0,5883-0,5527
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60290,56950,56660,58830,5527
Hrubá marža 0,70430,69520,71270,74030,7345
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 181 534852 673466 805514 928449 016
Krátkodobé pohľadávky 2 197 7981 839 1921 899 2171 763 0791 652 975
Krátkodobé záväzky 1 354 5231 591 8671 533 9761 249 2621 674 669
Krytie dlhovej služby 123,9527,1712,868,9512,05
Nákladové úroky 20,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 574 0245 940 3014 411 0573 530 4393 383 589
Neobežný majetok 1 085 3561 208 946490 206416 162432 861
Obežný majetok 3 685 9183 576 0803 946 3893 632 8393 754 416
Obrat aktív 4,563,933,353,272,98
Obrat neobežného majetku 20,5616,2131,5132,7029,49
Obrat obežného majetku 6,055,483,913,753,40
Odpisy 484 748261 264145 474137 996164 288
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 242 374130 63272 73768 99882 144
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 242 374130 63272 73768 99882 144
Osobné náklady 14 777 56212 925 57910 612 5029 583 1758 978 662
Ostatné náklady na finančnú činnosť 39 59234 27228 67528 14327 014
Ostatné záväzky z obchodného styku 198 806295 032305 35898 046157 331
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 905 972618 527309 286367 527308 186
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93890,94680,96160,95090,9570
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,071,061,041,051,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,041,031,041,03
Pohľadávky z obchodného styku 1 975 4741 634 8431 728 8231 665 0501 553 119
Pohotová likvidita II. stupeň 2,622,312,602,852,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,468,99-14,9210,58-2,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -22 8280,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,65550,74460,75080,67510,7922
Pridaná hodnota 15 739 81413 652 02411 036 78210 077 9039 382 448
Rýchla likvidita I. stupeň 0,92931,061,291,421,22
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,642,424,123,053,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,642,424,123,053,95
Služby 6 349 2835 645 3194 145 7053 405 1223 208 939
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 891 7424 981 2104 614 6274 166 1224 290 191
Spotreba materiálu… 224 741294 982265 352125 317174 650
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 2272 03811 9684 0062 163
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 335 68319 598 79315 457 36913 608 34212 766 037
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 8456 4689 5300,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 313 83819 592 32515 447 83913 608 34212 766 037
Účtovný cash flow -456 561-315 487175 185-231 681900 126
Úročený dlh 3 2272 03811 9684 0062 163
Úrokové krytie 32 3850,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2 949 0842 836 7502 614 6202 450 8082 371 274
Všetky záväzky 1 933 1792 112 2951 962 9691 654 6161 878 630
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00008 31220 57735 056808,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 47923 85316 46125 64238 708
Výsledok hospodárenia 687 493619 213340 476405 075311 742
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 687 493619 213340 476405 075311 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 421 224357 263163 812229 531143 898
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 357 263163 812229 531143 898207 854
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 647 675584 678311 826376 523286 572
Záväzky 1 933 1792 112 2951 962 9691 654 6161 878 630
Záväzky z obchodného styku 198 806304 588494 420162 094588 985
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00009 556189 06264 048431 654
Zisk pred zdanením 647 675584 678311 826376 523286 572
Zmena EBIT 1,111,880,82821,310,8402
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 27 0400,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky