SaveE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 298 592284 309284 826285 411286 806
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8386-0,1485-0,1959-0,2414-0,3258
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 15,6453,9742,4235,8427,62
Celkové tržby 14 6640,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 280 644279 137278 266277 663276 785
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 108 063121 346120 329118 744117 349
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,87120,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 051768,001 2851 8703 265
Čistý cash flow 15 051768,001 2851 8703 265
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 161-909,00-708,00-623,00-510,00
Čistý zisk 12 776-1 389-1 188-1 103-510,00
Čistý zisk v minulom roku -1 389-1 188-1 103-1 171-520,00
Cudzie zdroje -17 948-5 172-6 560-7 748-10 021
Daň z príjmov 1 385480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 385480,00480,00480,000,0000
Doba obratu aktív 7 4320,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000142 857
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 9210,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -909,00-708,00-623,00-691,00-520,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 161-909,00-708,00-623,00-510,00
EBITDA 14 268-802,00-600,00-514,00-398,00
EBITDA marža 0,97300,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 268-802,00-600,00-514,00-398,00
Efektívna daňová sadzba 0,0978-0,5281-0,6780-0,77050,0000
Finančná páka 16,6454,9743,4236,8428,62
Finančné účty 15 051768,001 2851 8703 265
Hrubá marža 0,97460,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 161-909,00-708,00-623,00-510,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52760,55230,54860,54890,5431
Krátkodobé finančné výpomoci 123 114122 114121 614120 614120 614
Krátkodobé záväzky 157 530157 023156 254156 651155 773
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 156 145156 543155 774156 1710,0000
Náklady na predaný tovar 372,00772,00600,00514,00398,00
Neobežný majetok 283 541283 541283 541283 541283 541
Obežný majetok 15 051768,001 2851 8703 265
Obrat obežného majetku 0,97430,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 107,00107,00108,00109,00112,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 776-1 389-1 188-1 103-510,00
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,030,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,030,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,19-6,73-5,11-4,14-3,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93990,98180,97700,97290,9651
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 15,6453,9742,4235,8427,62
Pridaná hodnota 14 292-772,00-600,00-514,00-398,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,7118-0,2686-0,1811-0,1424-0,0509
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,67-348,05-463,78-540,20-695,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,67-348,05-463,78-540,20-695,44
Služby 372,00772,00600,00514,00398,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 298 592284 309284 826285 411286 806
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 123 114122 114121 614120 614120 614
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 6640,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 6640,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 15 051768,001 2851 8703 265
Úročený dlh 123 114122 114121 614120 614120 614
Vlastné imanie 17 9485 1726 5607 74810 021
Všetky záväzky 280 644279 137278 266277 663276 785
Výsledok hospodárenia 14 268-802,00-600,00-514,00-398,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 268-802,00-600,00-514,00-398,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 776-1 389-1 188-1 103-510,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 389-1 188-1 103-1 171-520,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 161-909,00-708,00-623,00-510,00
Záväzky 280 644279 137278 266277 663276 785
Záväzky z obchodného styku 156 145156 543155 774156 1710,0000
Zisk pred zdanením 14 161-909,00-708,00-623,00-510,00
Zmena EBIT -15,581,281,140,90160,9808