Du Net, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 36 17634 06734 87346 95936 775
Bežná likvidita III. stupeň 2,362,712,261,521,46
Časové rozlíšenie aktív 164,00161,00187,00159,0072,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03310,05680,5650-0,5462-0,6605
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0431-0,0934-0,68560,26980,2880
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81020,64540,86312,072,35
Celkové tržby 53 58550 63862 23555 2720,0000
Celkový dlh 16 19113 36216 15531 65725 781
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 582-1 920-3 095-13 671-7 262
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5821 9203 09513 6717 262
Čistý cash flow 662,00-1 175-10 5768 3587 262
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -374,002 9594 3854 273730,00
Čistý zisk -720,001 9873 4163 308730,00
Čistý zisk v minulom roku 1 9873 4163 3081 000,001 104
Cudzie zdroje -19 985-20 705-18 718-15 302-10 994
Daň z príjmov 346,00972,00969,00965,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 972,00969,00965,00289,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 346,00972,00969,00965,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,3712,4311,1120,8913,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,3512,4311,1120,8913,12
Doba obratu aktív 246,42245,56204,53310,10263,22
Doba obratu pohľadávok 20,3712,4311,1120,8913,51
Doba obratu zásob 395,76443,66342,23412,63630,47
Doba splácania záväzkov 199,64184,44177,78426,63223,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 104,5990,6890,48204,60180,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2,603,427,736,750,0000
EBIT v minulom roku 2 9594 3854 2731 2891 104
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -374,002 9594 3854 273730,00
EBITDA -81,003 2874 7114 5831 383
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -81,003 2874 7114 5831 383
Efektívna daňová sadzba -0,92510,32850,22100,22580,0000
Finančná páka 1,811,651,863,073,35
Finančné účty 2 5821 9203 09513 6717 262
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5524-0,6078-0,5367-0,3259-0,2990
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55240,60780,53670,32590,2990
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -374,002 9594 3854 2741 064
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42450,36930,44240,65980,6857
Krátkodobé pohľadávky 2 9911 7251 8943 1631 887
Krátkodobé záväzky 15 35512 58015 42730 98325 217
Materiál 30 43930 26129 69729 96627 554
Náklady na predaný tovar 43 47937 53149 33042 20641 157
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 28 07324 89631 67326 50715 952
Obežný majetok 36 01233 90634 68646 80036 703
Obrat aktív 1,481,491,781,181,39
Obrat obežného majetku 1,491,491,791,181,39
Obrat zásob 0,92230,82271,070,88460,5789
Osobné náklady 8 0077 9998 0048 1760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 293,00328,00326,00309,00319,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 200,00233,00671,00490,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -720,001 9873 4163 308730,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79230,61030,62020,62570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,36000,52650,40740,49290,2390
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,641,611,600,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,641,611,600,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 6941 7251 8943 1631 833
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37360,30250,33550,54850,3657
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -30,1917,621,77-1,83-1,51
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44760,39220,46330,67410,7010
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81020,64540,86312,072,35
Pridaná hodnota 10 10613 10712 90513 0669 838
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -199,894,073,436,9118,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -199,894,073,436,9118,64
Služby 13 18312 26817 02315 25920 605
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 17634 06734 87346 95936 775
Spotreba materiálu… 2 223367,00634,00440,004 600
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 53 58550 63862 23555 27250 995
Tržby z predaja tovaru 33 68030 10339 86533 41228 966
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 90520 53522 37021 86022 029
Účtovný cash flow 662,00-1 175-10 5768 3587 262
Vlastné imanie 19 98520 70518 71815 30210 994
Všetky záväzky 16 19113 36216 15531 65725 781
Výsledok hospodárenia -81,003 2874 7114 5831 383
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -81,003 2874 7114 5831 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -720,001 9873 4163 308730,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 9873 4163 3081 000,001 104
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -374,002 9594 3854 2731 004
Zásoby 30 43930 26129 69729 96627 554
Záväzky 16 19113 36216 15531 65725 781
Záväzky z obchodného styku 200,00233,00671,00490,000,0000
Zisk pred zdanením -374,002 9594 3854 2731 004
Zmena EBIT -0,12640,67481,033,310,6612