AVE - MOTO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 103 0482 499 4012 443 1382 268 8712 555 672
Bankové úvery 296 284432 876438 464535 061176 585
Bežná likvidita III. stupeň 1,301,251,591,411,19
Bežné bankové úvery 249 546288 15097 76196 370176 585
Časové rozlíšenie aktív 108 54293 63870 59069 75172 183
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,381,541,491,572,49
Celkové tržby 3 875 4333 809 8033 364 1533 407 4220,0000
Celkový dlh 1 218 2041 513 9761 461 1611 386 6871 823 829
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 87 579117 381104 285247 789108 977
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 208 705315 495334 179287 27267 608
Čistý cash flow -106 790-18 68446 907131 23467 608
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 87034 668161 545196 52582 521
Čistý zisk 9 4203 44899 793119 86419 767
Čistý zisk v minulom roku 3 44899 793119 86430 4762 442
Cudzie zdroje -884 844-985 425-981 977-882 184-731 843
Daň z príjmov 7 4444 98033 88840 6450,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 98033 88840 6453 1420,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 4444 98033 88840 6450,0000
Dlhodobé bankové úvery 46 738144 726340 703438 6910,0000
Dlhodobý dlh 46 738144 726340 703438 6910,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,5370,7363,2860,4948,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,5863,3561,3359,8647,04
Doba obratu aktív 332,97390,68431,11366,37258,14
Doba obratu pohľadávok 60,5370,7363,2860,4948,61
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000090,01
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000089,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,0389,4385,4786,3653,05
EBIT v minulom roku 34 668161 545196 52588 02771 235
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 87034 668161 545196 52582 521
EBITDA 168 934312 740360 854519 396508 290
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 168 934312 740360 854519 396508 290
Efektívna daňová sadzba 0,44140,59090,25350,25320,0000
Finančná páka 2,382,542,492,573,49
Finančné účty 208 705315 495334 179287 27267 608
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 223 4603 135 1932 840 3872 726 633493 874
Krátkodobé pohľadávky 382 318452 526358 627374 597481 283
Krátkodobé záväzky 461 281572 139484 348534 820525 170
Krytie dlhovej služby 7,3411,9212,9514,428,10
Materiál 224 488213 115159 962150 094207 968
Nákladové úroky 23 00626 24027 86436 01662 754
Nákladové úroky v minulom roku 26 24027 86436 01654 40968 793
Náklady na predaný tovar 1 141 3311 176 6451 019 1981 196 4492 132 781
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000879 433
Neobežný majetok 1 177 8451 423 4771 518 6301 378 6041 717 728
Obežný majetok 816 661982 286853 918820 516765 761
Obrat aktív 1,100,93430,84670,99631,41
Obrat neobežného majetku 1,961,641,361,642,10
Obrat obežného majetku 2,822,382,422,754,72
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00004,06
Odpisy 588 556662 704612 128646 206407 843
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 294 278331 352306 064323 103407 843
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 294 278331 352306 064323 1030,0000
Osobné náklady 1 223 4331 140 522961 598811 7840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0804 74712 05513 27714 416
Ostatné záväzky z obchodného styku 168 400150 157166 528113 6290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 597 976666 152711 921766 070427 610
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,050,98450,91640,76300,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6943
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,95141,021,091,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64240,64250,66680,72973,63
Pohľadávky z obchodného styku 369 999405 273347 549370 677465 666
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98421,001,311,160,8850
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,2952,74-20,93-6,72-10,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,64-0,71201,683,641,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57930,60570,59810,61120,7136
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,381,541,491,572,49
Pridaná hodnota 1 163 9921 158 4831 049 3021 063 9311 480 841
Rýchla likvidita I. stupeň 0,29360,36670,57410,45510,0963
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,214,844,052,673,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,214,844,052,673,59
Služby 562 616567 897474 577517 774519 283
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 103 0482 499 4012 443 1382 268 8712 555 672
Spotreba materiálu… 578 715608 748544 621678 675734 065
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 296 284432 876438 464535 061176 585
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 835 1263 748 7283 314 2943 370 6373 613 622
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 529 8031 413 6001 245 7941 110 2570,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 079 787
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 305 3232 335 1282 068 5002 260 3802 533 835
Účtovný cash flow -106 790-18 68446 907131 23467 608
Úročený dlh 296 284432 876438 464535 061176 585
Úrokové krytie 1,731,325,805,461,31
Vlastné imanie 884 844985 425981 977882 184731 843
Všetky záväzky 1 218 2041 513 9761 461 1611 386 6871 823 829
Výsledok hospodárenia 45 05039 377173 686208 309100 447
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 45 05039 377173 686208 309100 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 4203 44899 793119 86419 767
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 44899 793119 86430 4762 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 8648 428133 681160 50923 044
Zásoby 225 638214 265161 112158 647216 870
Záväzky 1 218 2041 513 9761 461 1611 386 6871 823 829
Záväzky z obchodného styku 168 400150 157166 528113 6290,0000
Zisk pred zdanením 16 8648 428133 681160 50923 044
Zmena EBIT 1,150,21460,82202,231,16
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 065 1311 024 259820 834775 1380,0000