INFORMA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 488 506675 368739 920889 751838 368
Bežná likvidita III. stupeň 2,784,597,264,664,54
Časové rozlíšenie aktív 36 2793 10548 6842 4974 164
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,33520,5303-2,280,2752-1,06
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,78090,25360,15750,25480,2904
Celkové tržby 1 403 789949 842888 0541 069 370885 983
Celkový dlh 214 197136 609100 680180 658188 661
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -135 271-194 137-143 556-286 119-252 085
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 135 271194 137143 556286 119252 085
Čistý cash flow -58 86650 581-142 56334 034-116 244
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 291 58343 69624 294113 90140 920
Čistý zisk 226 85733 18218 14688 38629 171
Čistý zisk v minulom roku 33 18218 14688 38629 17177 180
Cudzie zdroje -274 309-538 759-639 240-709 093-649 707
Daň z príjmov 64 72610 5145 77024 21411 602
Daň z príjmov v minulom roku 10 5145 77024 21411 60220 760
Daň z príjmov z bežnej činnosti 64 72610 5145 77024 21411 602
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,5296,41107,1198,2499,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 115,5296,41107,1198,2499,68
Doba obratu aktív 178,08270,94304,12303,69346,24
Doba obratu pohľadávok 115,5296,41107,1198,2499,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,0238,2725,6542,2145,28
EBIT v minulom roku 43 69624 294113 90140 92097 940
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 291 58343 69624 294113 90140 920
EBITDA 146 09683 51180 144169 69293 584
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 146 09683 51180 144169 69293 584
Finančná páka 1,781,251,161,251,29
Finančné účty 135 271194 137143 556286 119252 085
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5615-0,7977-0,8639-0,7970-0,7750
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56150,79770,86390,79700,7750
Hrubá marža 0,64780,85470,88530,88990,8897
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 950 520160 17079 463168 76397 167
Krátkodobé pohľadávky 316 901240 331260 600287 809241 352
Krátkodobé záväzky 175 62495 39062 409123 653109 649
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000212,02130,43636,63
Nákladové úroky 0,00000,0000378,001 301147,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000378,001 301147,000,0000
Náklady na predaný tovar 91 88397 969101 883117 73895 540
Neobežný majetok 55,00237 795287 080313 326340 767
Obežný majetok 452 172434 468404 156573 928493 437
Obrat aktív 2,051,351,201,201,05
Obrat neobežného majetku 18 2053,833,093,412,59
Obrat obežného majetku 2,212,092,201,861,79
Odpisy 37 39454 37855 13454 88054 080
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 69727 18927 56727 44027 040
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 69727 18927 56727 44027 040
Osobné náklady 772 653745 637701 114800 206711 654
Ostatné náklady na finančnú činnosť 577,003 341697,00929,00817,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,000016,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 8496 6312 3764 20217 623
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 264 25187 56073 280143 26683 251
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,82700,06160,02840,12460,0449
Podiel EBIT k aktívam 0,59690,06470,03280,12800,0488
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,59690,06470,03280,12800,0488
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,93190,07530,03590,14870,0562
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84960,91840,89180,84090,9028
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,091,121,191,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,011,041,111,03
Pohľadávky z obchodného styku 316 901240 331260 600287 809241 352
Pohotová likvidita II. stupeň 2,784,597,264,664,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,66-10,654,48-20,835,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-377,1526,16-790,78
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,78090,25360,15750,25480,2904
Pridaná hodnota 909 406811 873786 171951 632788 243
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,82700,06160,02840,12460,0449
Rýchla likvidita I. stupeň 0,77022,042,302,312,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,471,641,261,062,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,471,641,261,062,02
Služby 70 67867 19685 73993 07874 957
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 488 506675 368739 920889 751838 368
Spotreba materiálu… 21 20530 77316 14424 66020 583
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 403 789949 842888 0541 069 370885 983
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 402 50040 0000,00000,00002 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 001 289909 842888 0541 069 370883 783
Účtovný cash flow -58 86650 581-142 56334 034-116 244
Úrokové krytie 0,00000,000064,2787,55278,37
Vlastné imanie 274 309538 759639 240709 093649 707
Všetky záväzky 214 197136 609100 680180 658188 661
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,82700,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 292 15947 03725 010114 81241 704
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 292 15947 03725 010114 81241 704
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 226 85733 18218 14688 38629 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 33 18218 14688 38629 17177 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 291 58343 69623 916112 60040 773
Záväzky 214 197136 609100 680180 658188 661
Záväzky z obchodného styku 5 8496 6312 3764 20217 623
Zisk pred zdanením 291 58343 69623 916112 60040 773
Zmena EBIT 6,671,800,21332,780,4178
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 219 04322 0960,00000,00000,0000
Účtovné závierky