Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o.; skrátene: VKP, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 814 0622 530 8552 190 2191 519 6771 736 594
Bankové úvery 359 413428 189490 8460,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,641,842,272,442,13
Časové rozlíšenie aktív 8 1048 7819 2146 1707 914
Časové rozlíšenie pasív 0,0000282,00282,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2169-0,1069-0,5196-0,9298-0,3555
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,952,684,818,424,43
Celkové tržby 2 278 9662 164 4811 974 0031 711 6180,0000
Celkový dlh 1 859 5721 842 3931 813 1561 358 4241 416 531
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -409 070-133 2592 997-292 089-113 768
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 768 483561 448487 849292 089113 768
Čistý cash flow 207 03573 599195 760149 928113 768
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 345 763389 571233 4697 950-103 711
Čistý zisk 266 311311 398215 5293 832-104 140
Čistý zisk v minulom roku 311 398215 5293 832-162 672-105 829
Cudzie zdroje -954 490-688 180-376 781-161 253-320 063
Daň z príjmov 67 89464 77713 3282 8850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 64 77713 3282 8852 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 67 89464 77713 3282 8850,0000
Dlhodobé bankové úvery 359 413428 189490 8460,00000,0000
Dlhodobý dlh 359 413428 189490 8460,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,7358,9164,3674,61132,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,2458,9762,8374,19130,50
Doba obratu aktív 456,26412,55365,01285,33584,54
Doba obratu pohľadávok 54,7358,9164,3674,61132,97
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000339,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,2496,3483,7094,81202,06
EBIT v minulom roku 389 571233 4697 950-157 660-105 829
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 345 763389 571233 4697 950-103 711
EBITDA 719 684636 582407 109235 790149 601
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 719 684636 582407 109235 790149 601
Finančná páka 2,953,685,819,425,43
Finančné účty 768 483561 448487 849292 089113 768
Hrubá marža 0,49720,50200,46590,41590,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 719 012685 053426 997238 823149 217
Krátkodobé pohľadávky 337 566361 407386 169397 391395 045
Krátkodobé záväzky 476 393591 001502 248504 980600 310
Krytie dlhovej služby 62,2746,5483,19191,23348,72
Materiál 3 1002 5502 12635 00045 000
Nákladové úroky 11 55813 3964 6121 233429,00
Nákladové úroky v minulom roku 13 3964 6121 2332 1310,0000
Náklady na predaný tovar 1 118 0861 152 6691 270 4371 232 188471 097
Neobežný majetok 1 555 3071 444 6681 048 359285 845459 785
Obežný majetok 1 250 6511 077 4061 132 6461 227 6621 268 895
Obrat aktív 0,80000,88471,00001,280,6244
Obrat neobežného majetku 1,451,552,096,802,36
Obrat obežného majetku 1,802,081,931,580,8546
Odpisy 372 834264 706181 552229 232252 942
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 186 417132 35390 776114 616252 942
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 186 417132 35390 776114 6160,0000
Osobné náklady 584 270538 855514 883505 2020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 672,00405,004 112301,00384,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 81 070180 71377 76861 6410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 639 145576 104397 081233 064148 802
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51560,49600,55980,70970,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9496
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,942,021,791,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,351,320,96922,42
Pohľadávky z obchodného styku 322 207361 769376 984395 141387 710
Pohotová likvidita II. stupeň 2,341,581,761,380,8608
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,61-9,35-1,92-1,08-2,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,915,4942,45121,60265,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66080,72800,82780,89390,8157
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,952,684,818,424,43
Pridaná hodnota 1 133 1091 086 473919 727711 812613 273
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27900,45250,57200,0238-0,3254
Rýchla likvidita I. stupeň 1,610,94950,97080,57840,1895
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,582,894,455,769,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,582,894,455,769,47
Služby 725 426637 940546 487538 164301 884
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 814 0622 530 8552 190 2191 519 6771 736 594
Spotreba materiálu… 382 160410 229477 270445 544343 943
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 359 413428 189490 8460,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 251 1952 263 5802 202 1641 945 6671 084 370
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000024 43812 0001 6670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 251 1952 239 1422 190 1641 944 0001 084 370
Účtovný cash flow 207 03573 599195 760149 928113 768
Úročený dlh 359 413428 189490 8460,00000,0000
Úrokové krytie 29,9229,0850,626,45-241,75
Vlastné imanie 954 490688 180376 781161 253320 063
Všetky záväzky 1 859 5721 842 3931 813 1561 358 4241 416 531
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000282,00282,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 346 850389 976237 5578 225-103 341
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 346 850389 976237 5578 225-103 341
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 266 311311 398215 5293 832-104 140
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 311 398215 5293 832-162 672-105 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 334 205376 175228 8576 717-104 137
Zásoby 144 602154 551258 628538 182760 082
Záväzky 1 859 5721 842 3931 813 1561 358 4241 416 531
Záväzky z obchodného styku 81 070180 71377 76861 6410,0000
Zisk pred zdanením 334 205376 175228 8576 717-104 137
Zmena EBIT 0,88751,6729,37-0,05040,9800
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -10 500-104 500-246 680-248 480174 730
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -10 500-104 500-246 680-248 480174 730
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 3380,00000,00000,0000