"H+H UNIPO", spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 212 3252 186 7261 904 4741 882 6261 664 662
Bankové úvery 210 500123 00060 000100 00052 408
Bežná likvidita III. stupeň 0,76090,77050,69160,67790,6031
Bežné bankové úvery 210 500123 00060 000100 00052 408
Časové rozlíšenie aktív 38 22232 3571 4581 5681 328
Časové rozlíšenie pasív 212 880233 397253 914275 157333 031
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,702,912,775,064,49
Celkové tržby 1 802 4221 714 7841 649 7561 525 5670,0000
Celkový dlh 1 459 1721 454 3341 213 2211 342 4141 089 292
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 310 902165 120111 425257 615146 708
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 36696 72182 17513 92541 700
Čistý cash flow -52 35514 54668 250-61 17941 700
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 82 07798 407210 02819 402-107 635
Čistý zisk 41 27761 656157 573-2 523-133 086
Čistý zisk v minulom roku 61 656157 573-2 52321 856530,00
Cudzie zdroje -540 273-498 995-437 339-265 055-242 339
Daň z príjmov 13 15912 70827 0963 2300,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 70827 0963 2302 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 15912 70827 0963 2300,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,4842,4844,86133,1177,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,0024,7842,2131,7065,58
Doba obratu aktív 687,08735,74649,47615,69680,63
Doba obratu pohľadávok 40,4842,4844,86133,1177,53
Doba obratu zásob 0,00005 86814 8993 9773 094
Doba splácania záväzkov 0,00006 68618 9596 333262,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 314,89395,68341,40340,07284,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003 0058 7583 3230,0000
EBIT v minulom roku 98 407210 02819 40253 54532 749
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 82 07798 407210 02819 402-107 635
EBITDA 282 949283 697425 991198 63655 538
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 282 949283 697425 991198 63655 538
Efektívna daňová sadzba 0,24170,17090,14674,570,0000
Finančná páka 4,094,384,357,106,87
Finančné účty 44 36696 72182 17513 92541 700
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 421 246357 182519 381319 02254 292
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45830,53780,52570,55230,4187
Krátkodobé finančné výpomoci 144 768138 841133 600171 540136 000
Krátkodobé pohľadávky 130 338126 259131 539407 029189 625
Krátkodobé záväzky 1 013 9211 176 0261 001 0971 039 842696 955
Krytie dlhovej služby 1,181,101,530,67760,1554
Materiál 88 949167 76998 07196 1660,0000
Nákladové úroky 27 64124 04325 35918 69525 451
Nákladové úroky v minulom roku 24 04325 35918 69528 80832 219
Náklady na predaný tovar 1 249 7161 084 049896 5471 089 355858 068
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000064 20619 27359 93259 245
Neobežný majetok 1 008 572899 087902 573807 099929 808
Obežný majetok 1 165 5311 255 2821 000 4431 073 959733 526
Obrat aktív 0,53120,49610,56200,59280,5363
Obrat neobežného majetku 1,171,211,191,380,9601
Obrat obežného majetku 1,010,86421,071,041,22
Odpisy 207 790180 838223 120199 492161 771
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 103 89590 419111 56099 746161 771
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 103 89590 419111 56099 7460,0000
Osobné náklady 201 889184 644190 721183 4440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5004 1932 500224,001 250
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 6870,00000,00008 3844,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 210 280245 335173 266230 5790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 249 067242 494380 693196 96928 685
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,71234,921,106,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,01229,020,44580,0357
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,36880,00430,91110,14560,0000
Pohľadávky z obchodného styku 93 38973 656123 77296 915160 387
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,32-34,30-6,414,33-5,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,890,60502,69-3,271,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65960,66510,63700,71310,6544
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,702,912,775,064,49
Pridaná hodnota -74 454786,00173 76226 71634 638
Primárna platobná neschopnosť 3,987,183,745,630,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07640,12360,3603-0,0095-0,5492
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,165,132,856,7619,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,165,132,856,7619,61
Služby 487 124454 051328 259362 291381 594
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 212 3252 186 7261 904 4741 882 6261 664 662
Spotreba materiálu… 799 937739 397683 332703 401528 575
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 355 268261 841193 600271 540188 408
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 244 8171 123 6741 118 2541 172 184892 706
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 69 55538 83947 94556 1130,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000064 59219 41161 00044 316
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 175 2621 020 2431 050 8981 055 071848 390
Účtovný cash flow -52 35514 54668 250-61 17941 700
Úročený dlh 355 268261 841193 600271 540188 408
Úrokové krytie 2,974,098,281,04-4,23
Vlastné imanie 540 273498 995437 339265 055242 339
Všetky záväzky 1 459 1721 454 3341 213 2211 342 4141 089 292
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000331 879
Výnosy budúcich období krátkodobé 212 880233 397253 914274 4320,0000
Výsledok hospodárenia 83 820103 400213 08611 437-106 391
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 83 820103 400213 08611 437-106 391
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 27761 656157 573-2 523-133 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 61 656157 573-2 52321 856530,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 54 43674 364184 669707,00-133 086
Zásoby 990 8271 032 302786 729653 005502 201
Záväzky 1 459 1721 454 3341 213 2211 342 4141 089 292
Záväzky z obchodného styku 371 694528 552462 451545 6420,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 161 414283 217289 185315 0630,0000
Zisk pred zdanením 54 43674 364184 669707,00-133 086
Zmena EBIT 0,83410,468510,830,3623-3,29
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 37 345173 605134 31736 269111 346
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 37 345173 605134 31736 269111 346
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 60 89438 29837 73043 820158,00