ASTOREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 145 603137 405136 282118 078113 912
Bankové úvery 50 08254 14250 75523 80039 831
Bežná likvidita III. stupeň 0,74260,76420,77110,99090,8744
Bežné bankové úvery 19 00316 82310 2640,000018 412
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,55-0,6883-0,2796-1,18-1,16
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 23,7312,346,605,597,27
Celkové tržby 277 149262 196292 677304 960238 830
Celkový dlh 139 715127 107118 344100 166100 130
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 40 95347 05445 7392 70323 799
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 1297 0885 01621 09716 032
Čistý cash flow 9 1297 0885 01621 09716 032
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 405,00-5 1393 3758 6233 167
Čistý zisk -1 935-7 64025,004 130-301,00
Čistý zisk v minulom roku -7 64025,004 130-301,00-72,00
Cudzie zdroje -5 888-10 298-17 938-17 912-13 782
Daň z príjmov 52,000,00001 2262 134993,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 2262 134993,001 078
Daň z príjmov z bežnej činnosti 52,000,00001 2262 134993,00
Dlhodobé bankové úvery 31 07937 31940 49123 80021 419
Dlhodobý dlh 31 07937 31940 49123 80021 419
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 79,3181,7871,1364,7975,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,1574,2664,2560,0071,29
Doba obratu aktív 196,45195,86176,01142,37178,02
Doba obratu pohľadávok 79,3181,7871,1364,7975,37
Doba obratu zásob 586,55851,8763,5726,341 449
Doba splácania záväzkov 3 97011 4673 2181 47717 361
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,03106,6289,6992,7395,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 8325 1362 1711 12511 829
EBIT v minulom roku -5 1393 3758 6233 1673 401
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 405,00-5 1393 3758 6233 167
EBITDA 29 81728 41326 55134 22127 028
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 81728 41326 55134 22127 028
Efektívna daňová sadzba -0,02760,00000,98000,34071,43
Finančná páka 24,7313,347,606,598,27
Finančné účty 9 1297 0885 01621 09716 032
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 27022 89529 44629 17621 108
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62120,54440,50960,65130,5345
Krátkodobé pohľadávky 58 78257 37655 07753 73648 225
Krátkodobé záväzky 90 44674 80269 44676 90660 884
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 41 74033 50146 86058 61541 483
Krytie dlhovej služby 13,0311,3612,5014,5110,92
Nákladové úroky 2 2882 5012 1242 3592 475
Nákladové úroky v minulom roku 2 5012 1242 3592 4752 395
Náklady na predaný tovar 205 868197 503224 068230 380173 223
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 3152 3817 87819 0111 280
Neobežný majetok 64 33067 38474 81741 87344 573
Obežný majetok 81 27370 02161 46576 20569 339
Obrat aktív 1,861,862,072,562,05
Obrat neobežného majetku 4,213,803,787,235,24
Obrat obežného majetku 3,333,664,603,973,37
Obrat zásob 0,62230,42855,7413,860,2519
Odpisy 20 86826 76620 80616 92116 908
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 86826 76620 80616 92116 908
Osobné náklady 35 42731 98533 32031 58734 325
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 1698 0188 6387 6158 011
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 122,000,00001 033570,00257,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 93319 12620 83121 05116 607
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54800,54610,56910,43660,5689
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,7824,607,433,8147,14
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,821,831,762,291,76
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,150,99691,081,491,18
Pohľadávky z obchodného styku 54 21652 10149 75149 76145 619
Pohotová likvidita II. stupeň 0,62050,70360,75390,97300,8103
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6450-1,45-3,58-0,8490-0,8597
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,992,832,368,946,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95960,92510,86840,84830,8790
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 23,7312,346,605,597,27
Pridaná hodnota 64 65358 56758 54472 34560 335
Primárna platobná neschopnosť 0,76990,64300,94191,180,9093
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3286-0,74190,00140,2306-0,0218
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,694,474,462,933,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,694,474,462,933,70
Služby 191 793186 023207 856198 711163 563
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 145 603137 405136 282118 078113 912
Spotreba materiálu… 5 7609 0998 33412 6588 380
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 50 08254 14250 75523 80039 831
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 271 771257 320287 862303 725234 475
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2501 2505 2501 000,00917,00
Tržby z predaja tovaru 1 1483 141574,00574,00574,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 269 373252 929282 038302 151232 984
Účtovný cash flow 9 1297 0885 01621 09716 032
Úročený dlh 50 08254 14250 75523 80039 831
Úrokové krytie 0,1770-2,051,593,661,28
Vlastné imanie 5 88810 29817 93817 91213 782
Všetky záväzky 139 715127 107118 344100 166100 130
Výsledok hospodárenia 9 4772 89710 99515 68810 891
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 4772 89710 99515 68810 891
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 935-7 64025,004 130-301,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 64025,004 130-301,00-72,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 883-7 6401 2516 264692,00
Zásoby 13 3625 5571 3721 3725 082
Záväzky 139 715127 107118 344100 166100 130
Záväzky z obchodného styku 41 74033 50146 86058 61541 483
Zisk pred zdanením -1 883-7 6401 2516 264692,00
Zmena EBIT -0,0788-1,520,39142,720,9312
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 722,000,00000,00002 612146,00