STSZ, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 649 2731 744 9291 682 5471 805 9831 719 062
Aktivácia 10 84916 23214 27323 83428 081
Bežná likvidita III. stupeň 6,318,978,515,126,77
Časové rozlíšenie aktív 3 5162 5891 7722 8912 275
Časové rozlíšenie pasív 887,00305,0030,00738,00908,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,26042,03-0,85691,070,2757
Celkové tržby 1 416 1351 542 3011 399 8451 481 4891 524 259
Celkový dlh 211 203156 174135 329204 741134 471
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -659 974-613 012-366 878-456 296-258 269
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 659 974613 012366 878456 296258 269
Čistý cash flow 46 962246 134-89 418198 02732 327
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 02678 702-27 11339 21522 498
Čistý zisk -17 05465 253-30 04830 21516 612
Čistý zisk v minulom roku 65 253-30 04830 21516 61249 020
Cudzie zdroje -1 437 183-1 588 450-1 547 188-1 600 504-1 583 683
Daň z príjmov 28,0013 4492 9359 0005 886
Daň z príjmov v minulom roku 13 4492 9359 0005 88614 305
Daň z príjmov z bežnej činnosti 28,0013 4492 9359 0005 886
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,7623,9828,6719,1931,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,7123,9326,9516,0729,63
Doba obratu aktív 503,58500,77468,03495,14443,83
Doba obratu pohľadávok 33,7623,9828,6719,1931,93
Doba obratu zásob 1 1821 1831 1661 023857,88
Doba splácania záväzkov 577,65367,35291,67449,67242,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,0734,7929,0350,5630,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 110,80163,35133,76305,00115,99
EBIT v minulom roku 78 702-27 11339 21522 49863 325
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 02678 702-27 11339 21522 498
EBITDA -51 976-55 61615 72322 83773 634
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -51 976-55 61615 72322 83773 634
Finančná páka 1,151,101,091,131,09
Finančné účty 659 974613 012366 878456 296258 269
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8714-0,9103-0,9196-0,8862-0,9212
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87140,91030,91960,88620,9212
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 361 612447 361169 012259 133177 314
Krátkodobé pohľadávky 110 56183 555103 08269 982123 670
Krátkodobé záväzky 180 375121 217104 353184 411117 255
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000524,10761,232 454
Materiál 366 332383 648410 288405 530406 660
Náklady na predaný tovar 715 945767 906759 011767 815820 794
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 113 974120 442130 588149 688176 782
Neobežný majetok 506 159639 297692 741757 542818 224
Obežný majetok 1 139 5981 103 043988 0341 045 550898 563
Obrat aktív 0,72480,72890,77990,73720,8224
Obrat neobežného majetku 2,361,991,891,761,73
Obrat obežného majetku 1,051,151,331,271,57
Odpisy 65 01654 46649 73669 77478 180
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 50827 23324 86834 88739 090
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 50827 23324 86834 88739 090
Osobné náklady 537 088555 698533 120537 883546 428
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 9662 3992 0652 3102 272
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 59753 90147 855125 08356 176
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 47 962119 71919 68899 98994 792
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,121,100,96380,95460,9216
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,214,184,243,763,35
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,89270,90681,041,051,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79630,82590,94900,92730,9493
Pohľadávky z obchodného styku 94 02983 39196 87558 600114 755
Pohotová likvidita II. stupeň 4,275,754,522,863,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -30,60-6,4517,30-8,08-48,99
Pridaná hodnota 479 467503 921553 152563 488592 932
Primárna platobná neschopnosť 0,36790,64640,49402,130,4895
Rýchla likvidita I. stupeň 3,645,043,512,462,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,06-2,818,618,971,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,06-2,818,618,971,83
Služby 69 20185 95365 19087 25688 545
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 649 2731 744 9291 682 5471 805 9831 719 062
Spotreba materiálu… 539 660577 718570 362560 475578 239
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 10 8490,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 405 1891 623 4331 389 8401 450 6061 466 702
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000098 9180,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 209 777252 68877 677119 30352 976
Tržby z predaja tovaru 139 650147 739161 714184 517213 916
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 055 7621 124 0881 150 4491 146 7861 199 810
Účtovný cash flow 46 962246 134-89 418198 02732 327
Vlastné imanie 1 437 1831 588 4501 547 1881 600 5041 583 683
Všetky záväzky 211 203156 174135 329204 741134 471
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000030,0030,0030,00
Výsledok hospodárenia -11 23082 183-25 17641 64224 748
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 23082 183-25 17641 64224 748
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 05465 253-30 04830 21516 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 65 253-30 04830 21516 61249 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 02678 702-27 11339 21522 498
Zásoby 369 063390 338417 003419 389415 501
Záväzky 211 203156 174135 329204 741134 471
Záväzky z obchodného styku 34 59753 90147 855125 08356 176
Zisk pred zdanením -17 02678 702-27 11339 21522 498
Zmena EBIT -0,2163-2,90-0,69141,740,3553
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 959-25,00-7 1445 770-5 309
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 959-25,00-7 1445 770-5 309
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 104 01560 42368 84030 72423 682
Účtovné závierky