Trnavská NAD, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 313 5778 285 3257 863 9108 132 6348 938 750
Aktivácia 2 0200,00001 9330,00000,0000
Bankové úvery 0,0000129 46794 6520,000035 292
Bežná likvidita III. stupeň 1,031,141,140,94150,9057
Bežné bankové úvery 0,0000129 46794 6520,000035 292
Časové rozlíšenie aktív 98 39321 93831 32344 14123 768
Časové rozlíšenie pasív 64,000,0000175,00622,00217,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,421,461,401,602,06
Celkové tržby 12 938 04212 082 00712 700 80713 221 3000,0000
Celkový dlh 4 871 4184 917 3534 588 1715 003 9656 016 441
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -146 826116 67174 526-132 270-113 377
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 146 82612 79620 126132 270148 669
Čistý cash flow 134 030-7 330-112 144-25 202148 669
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 222 978204 284240 855276 012225 134
Čistý zisk 120 12392 408145 822121 16483 498
Čistý zisk v minulom roku 92 408145 822121 164151 39034 785
Cudzie zdroje -3 442 095-3 367 972-3 275 564-3 128 047-2 922 092
Daň z príjmov 51 34946 9174 21534 2880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 46 9174 21534 28893 7940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51 34946 9174 21534 2880,0000
Dlhodobé pohľadávky 12 35511 83910 95711 07574 259
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,9089,2783,7379,5392,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,4077,9276,2075,8286,78
Doba obratu aktív 246,42264,08247,99233,34261,61
Doba obratu pohľadávok 75,2789,6584,0879,8594,26
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000443 0081 200
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000023 326 851130,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 81,9277,6174,0791,68108,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000012 222 1270,0000
EBIT v minulom roku 204 284240 855276 012381 953195 969
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 222 978204 284240 855276 012225 134
EBITDA 1 934 7551 851 8932 374 9372 566 5821 365 275
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 934 7551 851 8932 374 9372 566 5821 365 275
Finančná páka 2,422,462,402,603,06
Finančné účty 146 82612 79620 126132 270148 669
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 143 6392 110 2423 492 0102 719 8301 359 280
Krátkodobé pohľadávky 2 527 0022 800 7402 655 1822 771 8523 146 624
Krátkodobé záväzky 2 763 6722 435 0922 348 8403 195 4593 716 867
Krytie dlhovej služby 37,5228,5126,1221,239,64
Materiál 86 50783 47872 25660 68679 519
Nákladové úroky 51 50664 95990 818120 560141 636
Nákladové úroky v minulom roku 64 95990 818120 560136 769161 184
Náklady na predaný tovar 9 641 4928 967 0669 113 26610 107 10410 413 175
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000050,0024 178
Neobežný majetok 5 442 4945 354 5345 074 0665 112 6105 465 911
Obežný majetok 2 772 6902 908 8532 758 5212 975 8833 449 071
Obrat aktív 1,481,381,471,561,40
Obrat neobežného majetku 2,262,142,282,492,28
Obrat obežného majetku 4,443,944,204,273,62
Odpisy 1 797 3861 762 6702 254 7622 374 880915 979
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 898 693881 3351 127 3811 187 440915 979
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 898 693881 3351 127 3811 187 4400,0000
Osobné náklady 1 632 4871 570 2581 440 3661 326 0910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 3106 2255 4635 2945 995
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 426 6611 375 3731 259 9781 593 0820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 917 5091 855 0782 400 5842 496 044999 477
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60970,63170,58210,50950,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000052 0520,1977
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,641,581,721,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78060,74580,66970,70322,25
Pohľadávky z obchodného styku 2 341 5232 444 6802 416 3842 642 4762 965 025
Pohotová likvidita II. stupeň 1,001,111,110,92250,8845
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -25,68459,4829,21124,12-19,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,60-0,1128-1,23-0,20901,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58600,59350,58340,61530,6731
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,421,461,401,602,06
Pridaná hodnota 2 677 3842 485 6582 474 5622 602 5772 058 461
Primárna platobná neschopnosť 0,65920,61060,56130,63360,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,522,661,931,954,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,522,661,931,954,41
Služby 6 816 2686 465 6666 683 7787 403 7387 016 493
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 313 5778 285 3257 863 9108 132 6348 938 750
Spotreba materiálu… 2 827 2442 501 4002 431 4212 703 3163 372 504
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000129 46794 6520,000035 292
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 421 77211 583 86112 135 85512 800 62312 471 636
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 107 597132 287561 26879 2710,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000050,0024 270
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 314 17511 451 57411 574 58712 721 30212 447 366
Účtovný cash flow 134 030-7 330-112 144-25 202148 669
Úročený dlh 0,0000129 46794 6520,000035 292
Úrokové krytie 4,333,142,652,291,59
Vlastné imanie 3 442 0953 367 9723 275 5643 128 0472 922 092
Všetky záväzky 4 871 4184 917 3534 588 1715 003 9656 016 441
Výnosy budúcich období krátkodobé 64,000,0000111,00332,000,0000
Výsledok hospodárenia 228 912207 439244 655259 324231 917
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 228 912207 439244 655259 324231 917
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 120 12392 408145 822121 16483 498
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 92 408145 822121 164151 39034 785
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 171 472139 325150 037155 452111 043
Zásoby 86 50783 47872 25660 68679 519
Záväzky 4 871 4184 917 3534 588 1715 003 9656 016 441
Záväzky z obchodného styku 1 543 4691 492 7711 356 3631 674 2640,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 116 808117 39896 38581 1820,0000
Zisk pred zdanením 171 472139 325150 037155 452111 043
Zmena EBIT 1,090,84820,87260,72261,15
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 16 05414 071436 78811 649217 379
Účtovné závierky