DOUBLE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 41 93141 49441 89140 8335 000
Bežná likvidita III. stupeň -7,92-7,72-8,53-9,055,21
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00920,0085-0,0226-0,0887-1,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08230,0739-0,2158-0,89125,21
Celkové tržby 9 75213 93411 78220 5410,0000
Celkový dlh -5 294-5 372-4 910-4 511960,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 465-41 029-41 426-40 367-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 46541 02941 42640 3675 000
Čistý cash flow 436,00-397,001 0604 0225 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 453,0082,001 9384 5020,0000
Čistý zisk 358,0065,001 4584 022-960,00
Čistý zisk v minulom roku 65,001 4584 0213 7430,0000
Cudzie zdroje -47 225-46 866-46 801-45 344-4 040
Daň z príjmov 95,0017,00480,00480,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 17,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 95,0017,00480,00480,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,4412,1814,418,280,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,4412,1814,418,280,0000
Doba obratu aktív 1 5691 0871 298725,580,0000
Doba obratu pohľadávok 17,4412,1814,418,280,0000
Doba splácania záväzkov -285,66-213,49-406,64-144,480,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -198,22-140,77-152,17-80,190,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,91700,67531,410,54430,0000
EBIT v minulom roku 82,001 9384 5014 2230,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 453,0082,001 9384 5020,0000
EBITDA 586,00163,001 9384 5020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 586,00163,001 9384 5020,0000
Finančná páka 0,88790,88540,89510,90051,24
Finančné účty 41 46541 02941 42640 3675 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,13-1,13-1,12-1,11-0,8080
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,131,131,121,110,8080
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 453,0082,001 9384 5020,0000
Krátkodobé pohľadávky 466,00465,00465,00466,000,0000
Krátkodobé záväzky -5 296-5 374-4 912-4 513960,00
Náklady na predaný tovar 9 12013 7709 75816 0150,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 7679 1884 40911 4010,0000
Obežný majetok 41 93141 49441 89140 8335 000
Obrat aktív 0,23260,33580,28130,50300,0000
Obrat obežného majetku 0,23260,33580,28130,50300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 133,0081,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 17,0017,0017,0017,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 358,0065,001 4584 022-960,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98890,98880,98890,98861,0000
Pohľadávky z obchodného styku 466,00465,00465,00466,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -7,92-7,72-8,53-9,055,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -108,31118,05-44,15-11,27-0,8080
Pridaná hodnota 632,00164,002 0244 5260,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -7,83-7,63-8,43-8,945,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,03-32,96-2,53-1,000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,03-32,96-2,53-1,000,0000
Služby 1 4322 473152,003 4430,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 93141 49441 89140 8335 000
Spotreba materiálu… 921,002 1095 1971 1710,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 75213 93411 78220 5410,0000
Tržby z predaja tovaru 9 75213 93411 78220 5410,0000
Účtovný cash flow 436,00-397,001 0604 0225 000
Vlastné imanie 47 22546 86646 80145 3444 040
Všetky záväzky -5 294-5 372-4 910-4 511960,00
Výsledok hospodárenia 586,00163,001 9384 5020,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 586,00163,001 9384 5020,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 358,0065,001 4584 022-960,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 65,001 4584 0213 7430,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 453,0082,001 9384 5020,0000
Záväzky -5 294-5 372-4 910-4 511960,00
Záväzky z obchodného styku 17,0017,0017,0017,000,0000
Zisk pred zdanením 453,0082,001 9384 5020,0000
Zmena EBIT 5,520,04230,43061,070,0000