A.R.P.I., spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 423 0401 432 395812 123866 643699 367
Bankové úvery 559,003 75820 23937 06416 945
Bežná likvidita III. stupeň 1,971,442,071,967,11
Bežné bankové úvery 559,003 75820 23937 06416 945
Časové rozlíšenie aktív 15 32617 3208 7355 8504 825
Časové rozlíšenie pasív 206,00198,00174,00182,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11750,22540,1324-0,3375-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1481-0,1985-0,15710,23764,14
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,094,472,564,772,95
Celkové tržby 1 659 1581 501 3881 265 0751 620 0080,0000
Celkový dlh 1 075 3651 170 470583 882716 222522 433
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -138 117-94 076-136 595-149 960-166 336
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 138 67697 834156 834187 024183 281
Čistý cash flow 40 842-59 000-30 19050 708183 281
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 52 62553 172109 35586 236109 565
Čistý zisk 25 99133 66077 82851 05989 181
Čistý zisk v minulom roku 33 66077 82851 05925 157-112 970
Cudzie zdroje -347 469-261 727-228 067-150 239-176 934
Daň z príjmov 6 9504 63617 61212 3150,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 63617 61212 3152 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 9504 63617 61212 3150,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 84,5378,0877,4769,3260,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,0155,8160,1250,5342,86
Doba obratu aktív 316,98359,23235,76206,48185,26
Doba obratu pohľadávok 84,5378,0877,4769,3260,79
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000015,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,4374,5255,7850,8511,72
EBIT v minulom roku 53 172109 35586 23652 188-90 708
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 52 62553 172109 35586 236109 565
EBITDA 642 609507 712440 893454 266175 887
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 642 609507 712440 893454 266175 887
Finančná páka 4,105,473,565,773,95
Finančné účty 138 67697 834156 834187 024183 281
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 655 556584 009447 446569 481175 498
Krátkodobé pohľadávky 379 507311 346266 867290 940229 486
Krátkodobé záväzky 275 783297 157192 155213 44844 237
Krytie dlhovej služby 32,6534,1331,6819,878,63
Materiál 11 0428 2656 8756 86417 282
Nákladové úroky 19 68414 87613 91522 86220 384
Nákladové úroky v minulom roku 14 87613 91522 86224 15022 262
Náklady na predaný tovar 995 245918 424761 2961 060 2981 038 604
Neobežný majetok 878 489997 630372 812375 965264 493
Obežný majetok 529 225417 445430 576484 828430 049
Obrat aktív 1,151,021,551,771,97
Obrat neobežného majetku 1,871,463,374,075,21
Obrat obežného majetku 3,103,492,923,163,20
Odpisy 594 022492 110334 530424 454105 513
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 297 011246 055167 265212 227105 513
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 297 011246 055167 265212 2270,0000
Osobné náklady 219 428206 743173 125194 6900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 453,00903,00433,001 913389,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 48 59031 70323 39934 1360,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 620 013525 770412 358475 513194 694
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,932,602,872,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79090,76840,97710,76193,22
Pohľadávky z obchodného styku 287 353222 553207 100212 071161 783
Pohotová likvidita II. stupeň 1,931,422,031,936,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,514,447,55-2,96-0,9654
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,07-3,97-2,172,228,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75570,81710,71900,82640,7470
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,094,472,564,772,95
Pridaná hodnota 643 379536 970496 030471 699339 308
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07480,12860,34130,33990,5040
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50150,32490,73780,74603,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,672,311,321,582,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,672,311,321,582,97
Služby 447 489439 615370 267513 045442 358
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 423 0401 432 395812 123866 643699 367
Spotreba materiálu… 547 756478 809391 029547 253596 246
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 559,003 75820 23937 06416 945
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 645 3241 493 9941 260 8191 590 5611 377 912
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 70038 6003 49358 5640,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 638 6241 455 3941 257 3261 531 9971 377 912
Účtovný cash flow 40 842-59 000-30 19050 708183 281
Úročený dlh 559,003 75820 23937 06416 945
Úrokové krytie 2,673,577,863,775,38
Vlastné imanie 347 469261 727228 067150 239176 934
Všetky záväzky 1 075 3651 170 470583 882716 222522 433
Výsledok hospodárenia 53 20454 130109 85688 37670 374
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 53 20454 130109 85688 37670 374
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 99133 66077 82851 05989 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 33 66077 82851 05925 157-112 970
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 32 94138 29695 44063 37489 182
Zásoby 11 0428 2656 8756 86417 282
Záväzky 1 075 3651 170 470583 882716 222522 433
Záväzky z obchodného styku 48 59031 70323 39934 1360,0000
Zisk pred zdanením 32 94138 29695 44063 37489 182
Zmena EBIT 0,98970,48621,271,65-1,21
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 08372,000,00000,00000,0000