ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 13 108 85612 426 41611 015 5687 160 5496 959 544
Aktivácia 648 164356 246425 352277 979273 037
Bankové úvery 5 209 5785 146 1513 820 295599 538327 239
Bežná likvidita III. stupeň 0,74430,68260,71260,93680,9786
Bežné bankové úvery 3 620 2033 497 6553 326 345559 726244 023
Časové rozlíšenie aktív 145 451184 377223 999145 779145 858
Časové rozlíšenie pasív 1 324 873502 847427 153364 430391 251
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,362,922,301,331,13
Celkové tržby 6 824 6496 153 2655 130 1093 199 6604 226 801
Celkový dlh 9 082 0168 880 6547 381 3143 884 4233 488 152
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 201 8945 140 6373 784 602585 586288 931
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 6845 51435 69313 95238 308
Čistý cash flow 2 170-30 17921 741-24 356-52 193
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 278 474177 774590 330241 436530 440
Čistý zisk 18 91521 957338 647125 570303 774
Čistý zisk v minulom roku 21 957338 647125 570303 774134 659
Cudzie zdroje -2 701 967-3 042 915-3 207 101-2 911 696-3 080 141
Daň z príjmov 39 94321 63596 98130 67084 306
Daň z príjmov v minulom roku 21 63596 98130 67084 30642 642
Daň z príjmov z bežnej činnosti 39 94321 63596 98130 67084 306
Dlhodobé bankové úvery 1 589 3751 648 496493 95039 81283 216
Dlhodobé pohľadávky 50,000,0000384,009 7349 522
Dlhodobý dlh 1 589 3751 648 496493 95039 81283 216
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 120,1947,5990,56213,67109,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,3130,8354,9956,9030,76
Doba obratu aktív 934,501 0471 2031 237816,93
Doba obratu pohľadávok 120,2047,5990,60215,35110,35
Doba obratu zásob 0,000072 96796 6307 3273 874
Doba splácania záväzkov 0,000037 62451 54012 1756 121
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 107,27132,42148,98273,79167,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000014 72917 4015 6763 246
EBIT v minulom roku 177 774590 330241 436530 440324 989
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 278 474177 774590 330241 436530 440
EBITDA 1 850 3901 531 9091 770 0801 317 4631 674 782
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 850 3901 531 9091 770 0801 317 4631 674 782
Efektívna daňová sadzba 0,67860,49630,22260,19630,2172
Finančná páka 4,854,083,432,462,26
Finančné účty 7 6845 51435 69313 95238 308
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 273 1972 465 5042 623 8281 537 5922 637 008
Krátkodobé pohľadávky 1 686 036565 067829 4021 237 104930 604
Krátkodobé záväzky 1 504 7301 572 2731 364 4781 585 1991 426 251
Krytie dlhovej služby 1,202,413,042,933,14
Materiál 1 297 0001 327 0681 168 41032 54336 763
Nákladové úroky 219 616134 182154 70285 196142 360
Nákladové úroky v minulom roku 134 182154 70285 196142 360147 688
Náklady na predaný tovar 3 481 0792 807 2961 608 5431 076 1831 749 046
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000015 2539 66347 52585 044
Neobežný majetok 8 308 0098 622 2387 367 9044 799 9394 932 533
Obežný majetok 4 655 3963 619 8013 423 6652 214 8311 881 153
Obrat neobežného majetku 0,61630,50260,45370,44030,6304
Obrat obežného majetku 1,101,200,97640,95411,65
Odpisy 1 623 7621 339 4261 193 3141 056 6281 070 670
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 811 881669 713596 657528 314535 335
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 811 881669 713596 657528 314535 335
Osobné náklady 1 320 4431 174 6051 066 002761 438699 571
Ostatné náklady na finančnú činnosť 77 05434 81732 99510 6427 472
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 461,0026,001 761125,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 462 475615 500460 669739 101756 372
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 642 6771 361 3831 531 9611 182 1981 374 444
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80560,76950,61470,73420,5142
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000100,07179,4821,8216,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,301,631,361,94
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,55670,60720,76760,57040,7685
Pohľadávky z obchodného styku 495 381366 084503 650329 459262 021
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28520,13550,21280,55670,5408
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 245100,83-147,51119,5559,01
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69280,71470,67010,54250,5012
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,362,922,301,331,13
Pridaná hodnota 1 639 0421 526 4051 734 3091 037 0711 360 460
Primárna platobná neschopnosť 1,051,680,91472,242,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,915,804,172,952,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,915,804,172,952,08
Služby 866 949762 384666 186510 192485 956
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 108 85612 426 41611 015 5687 160 5496 959 544
Spotreba materiálu… 3 199 0842 712 6861 645 573869 9551 241 187
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 209 5785 146 1513 820 295599 538327 239
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 648 1640,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 369 8214 817 8943 785 3432 228 5773 594 355
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 249 700484 193442 491115 323484 849
Tržby z predaja tovaru 0,000016 6409 59147 80692 344
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 120 1214 317 0613 333 2612 065 4483 017 162
Účtovný cash flow 2 170-30 17921 741-24 356-52 193
Úročený dlh 5 209 5785 146 1513 820 295599 538327 239
Úrokové krytie 1,271,323,822,833,73
Vlastné imanie 2 701 9673 042 9153 207 1012 911 6963 080 141
Všetky záväzky 9 082 0168 880 6547 381 3143 884 4233 488 152
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 181 502415 292371 925335 387361 219
Výnosy budúcich období krátkodobé 143 37187 44055 01829 04330 032
Výsledok hospodárenia 353 836212 498617 039251 616537 945
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 353 836212 498617 039251 616537 945
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 91521 957338 647125 570303 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 957338 647125 570303 774134 659
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 58 85843 592435 628156 240388 080
Zásoby 2 961 6263 049 2202 558 186954 041902 719
Záväzky 9 082 0168 880 6547 381 3143 884 4233 488 152
Záväzky z obchodného styku 522 388615 500460 669739 101756 372
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 59 9130,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 58 85843 592435 628156 240388 080
Zmena EBIT 1,570,30112,450,45521,63
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -63 210326 781287 52773 510-209 896
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -63 210326 781287 52773 510-209 896
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 122 492464 178402 218124 542551 016
Účtovné závierky