AVS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 81 198114 722200 667253 704293 358
Bankové úvery 0,000028,0020 52427 73627 392
Bežné bankové úvery 0,000028,0020 52427 73627 392
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000084,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0005-0,7140-0,1067-0,0064-0,0004
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,46-15,583,361,480,9432
Celkové tržby 116 858118 604119 976123 765115 465
Celkový dlh 136 732122 590154 671151 358142 392
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -155,00-101,0014 77726 89827 211
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4079-0,4461-0,4657-0,3928-0,7318
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 155,00129,005 747838,00181,00
Čistý cash flow 26,00-5 6184 909657,0062,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -47 652-47 524-53 107-44 451-81 384
Čistý zisk -47 666-52 904-55 876-48 620-84 495
Čistý zisk v minulom roku -52 904-56 836-48 620-84 4952 777
Cudzie zdroje 55 5347 868-45 996-102 346-150 966
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -57,93-61,7171,95137,96154,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -57,93-61,7170,21137,50154,97
Doba obratu aktív 253,62353,05618,09786,33947,38
Doba obratu pohľadávok -57,93-61,7171,95137,96154,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 288,20241,19277,84247,64229,02
EBIT v minulom roku -47 524-53 107-44 451-81 3844 139
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -47 652-47 524-53 107-44 451-81 384
EBITDA 25 61829 86120 36923 753-61 466
EBITDA marža 0,21920,25180,16980,1919-0,5323
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 61829 86120 36923 753-61 466
Finančná páka -1,46-14,584,362,481,94
Finančné účty 155,00129,005 747838,00181,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,68390,0686-0,2292-0,4034-0,5146
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6839-0,06860,22920,40340,5146
Hrubá marža 0,65200,67010,53810,52290,5932
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 45826 31221 31335 385-7 548
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,140,68310,44950,31490,2417
Krátkodobé pohľadávky -18 546-20 05123 35844 51147 988
Krátkodobé záväzky 92 27178 37290 20379 89970 915
Krytie dlhovej služby 1 8305,557,367,40-28,58
Nákladové úroky 14,005 3802 7693 2092 151
Nákladové úroky v minulom roku 5 3802 7693 2092 151402,00
Náklady na predaný tovar 40 66939 12653 94553 05044 530
Neobežný majetok 99 589134 644171 562208 271245 189
Obežný majetok -18 391-19 92229 10545 34948 169
Obrat aktív 1,441,030,59050,46420,3853
Obrat neobežného majetku 1,170,88090,69070,56540,4610
Obrat obežného majetku -6,35-5,954,072,602,35
Odpisy 70 11073 83673 83673 83673 836
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 05536 91836 91836 91836 918
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 05536 91836 91836 91836 918
Osobné náklady 65 16059 22560 65360 88260 085
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 8293 556315,00368,001 005
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 6697,0091,000,000054 923
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 1079 1689 32616 45715 778
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 44420 93217 96025 216-10 659
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85836,75-0,8400-0,3738-0,4737
Podiel EBIT k aktívam -0,5869-0,4143-0,2647-0,1752-0,2774
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5869-0,4143-0,2647-0,1752-0,2774
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,30-1,31-0,4808-0,2558-0,3659
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85520,74520,93960,94080,8772
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,341,061,061,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,56320,59730,48000,48040,5114
Pohľadávky z obchodného styku -18 546-20 05122 79344 36247 988
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2 136-1,40-9,37-155,78-2 435
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,86-1,041,770,20470,0288
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,681,070,77080,59660,4854
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,46-15,583,361,480,9432
Pridaná hodnota 76 18979 47864 55564 71568 493
Rentabilita aktív, ROA -0,5870-0,4612-0,2785-0,1916-0,2880
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85836,72-1,21-0,4751-0,5597
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,344,117,596,37-2,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,344,117,596,37-2,32
Služby 9 0296 43418 33013 3629 738
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 81 198114 722200 667253 704293 358
Spotreba materiálu… 31 64032 69235 61539 68834 792
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000028,0020 52427 73627 392
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 116 858118 604119 084123 765113 023
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000584,006 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 116 858118 604118 500117 765113 023
Účtovný cash flow 26,00-5 6184 909657,0062,00
Úročený dlh 0,000028,0020 52427 73627 392
Úrokové krytie -3 404-8,83-19,18-13,85-37,84
Vlastné imanie -55 534-7 86845 996102 346150 966
Všetky záväzky 136 732122 590154 671151 358142 392
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,85830,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -44 492-43 975-52 883-44 083-135 302
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -44 492-43 975-52 883-44 083-135 302
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -47 666-52 904-55 876-48 620-84 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -52 904-56 836-48 620-84 4952 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -47 666-52 904-55 876-47 660-83 535
Záväzky 136 732122 590154 671151 358142 392
Záväzky z obchodného styku 7 1079 1689 32616 45715 778
Zisk pred zdanením -47 666-52 904-55 876-47 660-83 535
Zmena EBIT 1,000,89491,190,5462-19,66