SEMAT, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 239 63512 472 65815 821 08510 618 69713 555 714
Aktivácia 54 48528 4750,0000287 952488 689
Bankové úvery 0,00001 596 0771 603 067260 498417 895
Bežná likvidita III. stupeň 0,47680,80380,83422,642,29
Bežné bankové úvery 0,00001 596 077756 990260 498417 895
Časové rozlíšenie aktív 7 2125 68618 69818 34011 617
Časové rozlíšenie pasív 1 022 409326 981419 005662 174780 131
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46050,49810,79330,14150,1597
Celkové tržby 5 575 0806 093 2226 948 4788 610 4138 273 499
Celkový dlh 3 536 6674 038 4326 813 5641 234 2801 758 968
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -326 4761 532 8981 121 65333 386412 908
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 326 47663 179481 414227 1124 987
Čistý cash flow 263 297-418 235254 302222 125-5 679
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -383 384-448 432-120 228-1 738 559-365 633
Čistý zisk -419 401-464 865-133 727-1 412 630-243 373
Čistý zisk v minulom roku -464 865-133 727-1 412 630-243 373-462 779
Cudzie zdroje -7 680 559-8 107 245-8 588 516-8 722 243-11 016 615
Daň z príjmov -25 803-82 957-38 465-337 395-140 762
Daň z príjmov v minulom roku -82 957-38 465-337 395-140 7625 747
Daň z príjmov z bežnej činnosti -25 803-82 957-38 465-337 395-140 762
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000846 0770,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 19 6920,00000,00000,000059 620
Dlhodobý dlh 0,00000,0000846 0770,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,16169,26299,90161,3950,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,94127,59299,89161,3550,62
Doba obratu aktív 931,671 0731 359552,23737,93
Doba obratu pohľadávok 57,66169,26299,90161,3954,15
Doba obratu zásob 290,52403,53286,60288,091 774
Doba splácania záväzkov 965,32706,441 513282,22295,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 252,88181,60401,0829,4126,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 587,3931,41844,85139,66111,11
EBIT v minulom roku -448 432-120 228-1 738 559-365 633-434 942
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -383 384-448 432-120 228-1 738 559-365 633
EBITDA 1 457 1411 471 750843 740110 8261 267 238
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 457 1411 471 750843 740110 8261 267 238
Finančná páka 1,591,541,841,221,23
Finančné účty 326 47663 179481 414227 1124 987
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6275-0,6500-0,5429-0,8214-0,8127
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62750,65000,54290,82140,8127
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 484 1883 285 2234 586 3764 441 2041 546 799
Krátkodobé pohľadávky 737 8401 967 9763 490 9003 103 252935 044
Krátkodobé záväzky 3 322 1202 111 5314 668 662565 572483 039
Krytie dlhovej služby 1,343,451,790,16471,59
Materiál 17 66929 07140 15995 986278 582
Nákladové úroky 61 82099 39051 96411 46618 502
Nákladové úroky v minulom roku 99 39051 96411 46618 50222 090
Náklady na predaný tovar 3 910 5083 225 3983 683 7456 166 6034 469 712
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 256 1401 090 9831 126 314731 466596 516
Neobežný majetok 10 148 6019 229 67610 945 6936 692 6599 645 213
Obežný majetok 2 083 8223 237 2964 856 6943 907 6983 898 884
Obrat aktív 0,39180,34030,26850,66100,4946
Obrat neobežného majetku 0,47250,45980,38821,050,6952
Obrat obežného majetku 2,301,310,87481,801,72
Obrat zásob 1,260,90451,271,270,2058
Odpisy 1 849 4901 724 93480 9062 376 4551 539 638
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 924 745862 467-462 0841 694 407769 819
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 924 745862 467542 990682 048769 819
Osobné náklady 822 529802 032841 7402 227 1302 567 857
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 1013 5016 3163 6761 721
Ostatné záväzky z obchodného styku 77 37790 676172 974279 880177 081
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 430 0891 260 069-52 821963 8251 296 265
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92980,78741,492,611,15
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,70420,93360,50161,163,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,270,67110,38250,8705
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,33110,40310,61230,18510,5442
Pohľadávky z obchodného styku 734 8341 483 5613 490 7843 102 521929 807
Pohotová likvidita II. stupeň 0,24660,50480,68282,250,5661
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -29,1719,38-33,77-39,271 940
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,26-4,214,8919,37-0,3069
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46050,49810,79330,14150,1597
Pridaná hodnota 884 5961 018 530564 929851 9292 235 284
Primárna platobná neschopnosť 2,750,06330,74680,09020,1953
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,432,748,0811,141,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,432,748,0811,141,39
Služby 1 000 0391 012 0481 053 9951 620 7531 310 294
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 239 63512 472 65815 821 08510 618 69713 555 714
Spotreba materiálu… 1 739 4961 461 4791 520 8512 236 9492 933 401
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00001 596 0771 603 067260 498417 895
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 54 4850,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 811 1785 152 4156 123 1509 185 5596 845 637
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 074908 4871 874 4762 167 027140 641
Tržby z predaja tovaru 1 256 1401 087 1721 131 148764 945662 075
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 538 9643 156 7563 117 5266 253 5876 042 921
Účtovný cash flow 263 297-418 235254 302222 125-5 679
Úročený dlh 0,00001 596 0771 603 067260 498417 895
Úrokové krytie -6,20-4,51-2,31-151,63-19,76
Vlastné imanie 7 680 5598 107 2458 588 5168 722 24311 016 615
Všetky záväzky 3 536 6674 038 4326 813 5641 234 2801 758 968
Výnosy budúcich období dlhodobé 911 260306 011395 086356 134728 545
Výnosy budúcich období krátkodobé 111 14920 97023 907305 38051 160
Výsledok hospodárenia -376 549-449 253-111 940-1 774 008-363 914
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -376 549-449 253-111 940-1 774 008-363 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -419 401-464 865-133 727-1 412 630-243 373
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -464 865-133 727-1 412 630-243 373-462 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -445 204-547 822-172 192-1 750 025-384 135
Zásoby 999 8141 206 141884 380577 3342 899 233
Záväzky 3 536 6674 038 4326 813 5641 234 2801 758 968
Záväzky z obchodného styku 2 021 50793 8782 607 028279 880181 592
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 944 1303 2022 434 0540,00004 511
Zisk pred zdanením -445 204-547 822-172 192-1 750 025-384 135
Zmena EBIT 0,85493,730,06924,750,8406
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 30 682310 63717 415-1 865 387-118 190
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 30 682310 63717 415-1 865 387-118 190
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 274,001 104 5562 749 2501 675 406232 155
Účtovné závierky