AWECO Appliances Slovakia k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 195 8921 166 287968 5791 142 4302 065 474
Bežná likvidita III. stupeň 6,930,92731,278,881,24
Časové rozlíšenie aktív 9 1529 50211 12612 57014 280
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,000,6099-0,4698-1,080,0355
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03040,04940,04980,05210,8167
Celkové tržby 366 623349 170349 663338 3272 939 678
Celkový dlh 35 30354 94945 97856 536928 562
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -201 603-39 179-7 160-26 856-82 503
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,13430,5405-0,4670-0,15080,4340
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 201 60339 1797 16026 85682 503
Čistý cash flow 162 42432 019-19 696-55 64732 714
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 265201 197-162 334-50 0581 407 433
Čistý zisk 49 251188 737-163 294-51 0181 275 922
Čistý zisk v minulom roku 188 737-163 294-51 0181 275 922344 182
Cudzie zdroje -1 160 589-1 111 338-922 601-1 085 894-1 136 912
Daň z príjmov 14,0012 460960,00960,00131 511
Daň z príjmov v minulom roku 12 460960,00960,00131 5112 888
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14,0012 460960,00960,00131 511
Dlhodobé pohľadávky 908 590908 590468 5900,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,610,000036,41451,05696,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000036,41125,0977,22
Doba obratu aktív 1 2161 2191 0111 2321 375
Doba obratu pohľadávok 938,72949,78525,55451,05696,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,0654,8843,7655,60613,54
EBIT v minulom roku 201 197-162 334-50 0581 407 433347 074
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 265201 197-162 334-50 0581 407 433
EBITDA 357 496677 550314 547427 3212 105 699
EBITDA marža 0,97511,940,89961,260,7163
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 357 496677 550314 547427 3212 105 699
Finančná páka 1,031,051,051,051,82
Finančné účty 201 60339 1797 16026 85682 503
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9705-0,9529-0,9525-0,9505-0,5504
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97050,95290,95250,95050,5504
Hrubá marža 0,56430,62700,58160,59200,1179
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 357 333676 815313 848426 1934 009 498
Krátkodobé pohľadávky 14 3660,000034 878418 0891 045 685
Krátkodobé záväzky 32 50352 49941 92251 536921 562
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00004,00
Náklady na predaný tovar 151 991130 250146 295138 053201 621
Neobežný majetok 62 181209 016446 825684 915923 006
Obežný majetok 1 124 559947 769510 628444 9451 128 188
Obrat neobežného majetku 5,771,670,78260,49400,5940
Obrat obežného majetku 0,31910,36840,68480,76040,4860
Odpisy 308 068475 618476 182476 320893 038
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 154 034237 809238 091238 160446 519
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 154 034237 809238 091238 160446 519
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,0000-81,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 163,00735,00699,001 1281 001
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 35226 92927 93641 516785 501
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 357 319664 355312 888425 3022 168 960
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04240,1698-0,1770-0,04701,12
Podiel EBIT k aktívam 0,04120,1725-0,1676-0,04380,6814
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,04120,1725-0,1676-0,04380,6814
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04230,1806-0,1752-0,04591,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-4 279
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67150,46030,42710,42050,3882
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000034 878115 948115 987
Pohotová likvidita II. stupeň 6,930,92731,278,881,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,15-34,7146,8419,51-34,75
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03040,04940,04980,05210,8167
Pridaná hodnota 206 881218 920203 368200 274346 624
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,80100,35816,77
Rentabilita aktív, ROA 0,04120,1618-0,1686-0,04470,6177
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04240,1698-0,1770-0,04701,12
Rýchla likvidita I. stupeň 6,200,74630,17080,52110,0895
Služby 151 978129 563146 265138 053179 663
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 195 8921 166 287968 5791 142 4302 065 474
Spotreba materiálu… 13,00687,0030,000,000021 958
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 358 872349 170349 663338 3271 500 645
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000952 400
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 358 872349 170349 663338 327548 245
Účtovný cash flow 162 42432 019-19 696-55 64732 714
Vlastné imanie 1 160 5891 111 338922 6011 085 8941 136 912
Všetky záväzky 35 30354 94945 97856 536928 562
Výsledok hospodárenia 49 428201 932-161 635-48 9301 408 434
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 49 428201 932-161 635-48 9301 408 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 251188 737-163 294-51 0181 275 922
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 188 737-163 294-51 0181 275 922344 182
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 49 265201 197-162 334-50 0581 407 433
Záväzky 35 30354 94945 97856 536928 562
Záväzky z obchodného styku 19 35226 92927 93641 516785 501
Zisk pred zdanením 49 265201 197-162 334-50 0581 407 433
Zmena EBIT 0,2449-1,243,24-0,03564,06
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000-69,00756 627