BIBRA - GASTRO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 12 52629 7230,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 22,0223,290,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8774-1,030,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 22,0222,860,00000,00000,0000
Celkové tržby 3 0000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,003 3830,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 569-27 2490,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 56927 2490,00000,00000,0000
Čistý cash flow 10 56927 2490,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 8000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 3200,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -12 046-26 3400,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 5240,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,400,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 8000,00000,00000,00000,0000
EBITDA 1 8000,00000,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,60000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 8000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,041,130,00000,00000,0000
Finančné účty 10 56927 2490,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9617-0,88620,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96170,88620,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,60000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 8000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000517,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,001 1920,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 2000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 9571 9570,00000,00000,0000
Obežný majetok 10 56927 7660,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 1,530,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 3200,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,84380,91680,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,520,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,520,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000214,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 22,0223,290,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,14-0,96660,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 1 8000,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 22,0222,860,00000,00000,0000
Služby 900,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 52629 7230,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 300,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 0000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 10 56927 2490,00000,00000,0000
Vlastné imanie 12 04626 3400,00000,00000,0000
Všetky záväzky 480,003 3830,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 8000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 3200,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 8000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 480,003 3830,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 8000,00000,00000,00000,0000