HIGA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 231 7221 378 8061 524 8091 044 8641 017 770
Aktivácia 2 5422 5422 5422 4512 451
Bežná likvidita III. stupeň 1,391,103,562,421,36
Časové rozlíšenie aktív 9 4545 7906 3426 9045 719
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0935-0,16240,8988-0,7880-0,3482
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,351,940,29750,34221,38
Celkové tržby 2 150 2951 963 1901 643 1721 417 9921 290 726
Celkový dlh 706 548909 655349 595266 383589 963
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -299 418-363 386-505 913-216 252-404 324
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 299 418363 386505 913216 252404 324
Čistý cash flow -63 968-142 527289 661-188 072-196 150
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 471 232400 041510 844451 122351 411
Čistý zisk 370 864314 841402 407350 673273 497
Čistý zisk v minulom roku 314 841402 407350 673273 497118 639
Cudzie zdroje -525 174-469 151-1 175 214-778 481-427 807
Daň z príjmov 100 36885 200108 437100 44977 914
Daň z príjmov v minulom roku 85 200108 437100 44977 91433 476
Daň z príjmov z bežnej činnosti 100 36885 200108 437100 44977 914
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,5485,62112,5061,8769,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,1376,48112,5051,3269,50
Doba obratu aktív 209,76263,40340,00275,57298,57
Doba obratu pohľadávok 82,5485,62112,5061,8769,50
Doba obratu zásob 182,55196,76245,451 9445 451
Doba splácania záväzkov 810,741 159608,143 86626 221
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 116,50167,6671,8662,95165,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 446,98565,60519,202 96322 666
EBIT v minulom roku 400 041510 844451 122351 411152 115
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 471 232400 041510 844451 122351 411
EBITDA 742 460633 955761 194707 507496 713
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 742 460633 955761 194707 507496 713
Finančná páka 2,352,941,301,342,38
Finančné účty 299 418363 386505 913216 252404 324
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4264-0,3403-0,7707-0,7451-0,4203
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42640,34030,77070,74510,4203
Hrubá marža 0,54090,49940,62930,63930,5528
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 746 403721 969764 459766 158581 615
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55540,63650,21140,22840,5535
Krátkodobé pohľadávky 484 647448 197504 537234 579236 910
Krátkodobé záväzky 684 118877 637322 286238 675563 367
Materiál 148 301143 009129 440118 812116 567
Náklady na predaný tovar 980 211930 188602 924477 441530 761
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 307 995276 431193 43322 5327 842
Neobežný majetok 284 164412 417377 939467 103253 705
Obežný majetok 938 104960 5991 140 528570 857758 346
Obrat aktív 1,741,391,071,321,22
Obrat neobežného majetku 7,544,634,332,964,90
Obrat obežného majetku 2,281,991,442,421,64
Obrat zásob 2,001,861,490,18770,0670
Odpisy 272 354277 096251 458284 926187 304
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 136 177138 548125 729142 46393 652
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 136 177138 548125 729142 46393 652
Osobné náklady 554 610485 424395 731338 717306 833
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7531 9121 5531 6912 340
Ostatné záväzky z obchodného styku 377 174428 357275 154182 934486 967
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 643 218591 937653 865635 599460 801
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,70620,67110,34240,45050,6393
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,86050,79820,42480,55960,7733
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,783,555,3540,2390,98
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,102,022,612,682,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,411,291,601,451,44
Pohľadávky z obchodného styku 452 887400 323504 537194 579236 910
Pohotová likvidita II. stupeň 1,160,93133,151,921,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,213,29-4,064,142,18
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57360,65970,22930,25490,5797
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,351,940,29750,34221,38
Pridaná hodnota 1 163 074980 4431 033 996906 500713 460
Primárna platobná neschopnosť 0,83281,070,54540,94022,06
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,70620,67110,34240,45050,6393
Rýchla likvidita I. stupeň 0,43770,41411,570,90610,7177
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,95161,430,45930,37651,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,95161,430,45930,37651,19
Služby 403 820394 634191 171184 807179 404
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 231 7221 378 8061 524 8091 044 8641 017 770
Spotreba materiálu… 270 938261 665220 862272 553345 966
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 5420,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 146 1331 955 5941 639 3291 414 1121 287 842
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 84844 9632 40930 17143 621
Tržby z predaja tovaru 432 233435 787274 57439 0148 994
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 711 0521 474 8441 362 3461 344 9271 235 227
Účtovný cash flow -63 968-142 527289 661-188 072-196 150
Vlastné imanie 525 174469 1511 175 214778 481427 807
Všetky záväzky 706 548909 655349 595266 383589 963
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,70620,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 472 954401 822512 145452 752353 030
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 472 954401 822512 145452 752353 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 370 864314 841402 407350 673273 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 314 841402 407350 673273 497118 639
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 471 232400 041510 844451 122351 411
Zásoby 154 039149 016130 078120 026117 112
Záväzky 706 548909 655349 595266 383589 963
Záväzky z obchodného styku 377 174428 357275 154182 934486 967
Zisk pred zdanením 471 232400 041510 844451 122351 411
Zmena EBIT 1,180,78311,131,282,31