ENERGOBLOK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 661 671653 962577 142519 333573 744
Bežná likvidita III. stupeň 9,006,235,514,305,57
Časové rozlíšenie aktív 1 9361 4822 8621 8781 872
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,81020,83680,3120-0,4279-0,0310
Celkové tržby 1 347 2611 518 4681 348 4551 257 8531 434 898
Celkový dlh 90 318113 108104 750106 22790 025
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -300 867-251 187-180 443-155 946-190 936
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 300 867251 187180 443155 946190 936
Čistý cash flow 49 68070 74424 497-34 990-2 054
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 00586 93171 92810 15625 371
Čistý zisk 30 49968 46259 28617 40019 481
Čistý zisk v minulom roku 68 46259 28617 40019 48156 837
Cudzie zdroje -571 353-540 854-472 392-413 106-483 719
Daň z príjmov 8 50618 46912 642-7 2445 890
Daň z príjmov v minulom roku 18 46912 642-7 2445 89017 133
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 50618 46912 642-7 2445 890
Dlhodobé pohľadávky 1 0313 6426 0858 8880,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,9864,0765,8554,5843,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 59,1764,0765,8552,6140,27
Doba obratu aktív 179,26157,20156,22150,70146,33
Doba obratu pohľadávok 66,2664,9567,5057,1643,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,6120,3221,2523,7316,89
EBIT v minulom roku 86 93171 92810 15625 37173 970
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 00586 93171 92810 15625 371
EBITDA 69 297125 934112 690-6 37264 455
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 69 297125 934112 690-6 37264 455
Efektívna daňová sadzba 0,21810,21250,1758-0,71330,2322
Finančná páka 1,161,211,221,261,19
Finančné účty 300 867251 187180 443155 946190 936
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8635-0,8270-0,8185-0,7955-0,8431
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86350,82700,81850,79550,8431
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 68 527125 131111 98554 53471 457
Krátkodobé pohľadávky 243 540266 552243 272188 089169 435
Krátkodobé záväzky 61 32084 54678 50781 76866 207
Materiál 5 4037 4445 8255 8336 382
Náklady na predaný tovar 1 001 6211 127 453970 278996 0181 092 823
Neobežný majetok 108 894123 655138 655158 699178 609
Obežný majetok 550 841528 825435 625358 756393 263
Obrat aktív 2,042,322,342,422,49
Obrat neobežného majetku 12,3712,289,737,938,01
Obrat obežného majetku 2,452,873,103,513,64
Odpisy 29 52438 20040 08644 40642 404
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 76219 10020 04322 20321 202
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 76219 10020 04322 20321 202
Osobné náklady 285 206278 853279 629285 327289 909
Ostatné náklady na finančnú činnosť 776,00803,00705,00597,00544,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,000,00000,000061 5030,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 20544 39735 21945 15028 764
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 60 023106 66299 37261 80661 885
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82520,71320,73941,090,8570
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,401,350,91771,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,231,180,79411,02
Pohľadávky z obchodného styku 218 409266 552243 272181 305157 884
Pohotová likvidita II. stupeň 8,916,145,434,235,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,50-7,65-19,2811,81235,50
Pridaná hodnota 345 640391 015378 177261 835338 302
Rýchla likvidita I. stupeň 4,912,972,301,912,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,300,89820,9295-16,671,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,300,89820,9295-16,671,40
Služby 93 85496 11195 479117 84088 995
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 661 671653 962577 142519 333573 744
Spotreba materiálu… 907 7671 031 342874 799878 1781 003 828
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 347 2611 518 4681 348 4551 257 8531 434 898
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00003 773
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 347 2611 518 4681 348 4551 257 8531 431 125
Účtovný cash flow 49 68070 74424 497-34 990-2 054
Vlastné imanie 571 353540 854472 392413 106483 719
Všetky záväzky 90 318113 108104 750106 22790 025
Výsledok hospodárenia 39 77387 73472 604-50 77825 824
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 39 77387 73472 604-50 77825 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 49968 46259 28617 40019 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 68 46259 28617 40019 48156 837
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 39 00586 93171 92810 15625 371
Zásoby 5 4037 4445 8255 8336 382
Záväzky 90 318113 108104 750106 22790 025
Záväzky z obchodného styku 28 45247 64838 35748 21734 612
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 2473 2513 1383 0675 848
Zisk pred zdanením 39 00586 93171 92810 15625 371
Zmena EBIT 0,44871,217,080,40030,3430
Účtovné závierky