NOVAS MACHINERY s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 179 0851 787 3971 292 3201 256 0101 270 816
Aktivácia 0,000057 2590,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,49960,73611,381,171,13
Časové rozlíšenie aktív 2 4002 2941 4021 0631 256
Časové rozlíšenie pasív 0,0000500,002 0003 5000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,66610,30920,0765-0,30680,0283
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68431,010,86890,87700,7985
Celkové tržby 347 4461 136 1191 147 0221 218 3441 185 574
Celkový dlh 479 052899 289599 913585 232564 203
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 677-351 772-54 700-10 788-200 403
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,53990,17360,0202-0,03230,0168
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 677351 77274 70031 096200 403
Čistý cash flow -317 095277 07243 604-169 30715 252
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -187 576229 65429 1717 24326 794
Čistý zisk -187 576197 20223 129-39 33519 894
Čistý zisk v minulom roku 197 20223 129-39 33519 89453 208
Cudzie zdroje -700 033-887 608-690 407-667 278-706 613
Daň z príjmov 0,000029 7142 8802 8812 883
Daň z príjmov v minulom roku 29 7142 8802 8812 8832 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000029 7142 8802 8812 883
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,5235,6871,2767,8126,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,7333,5865,4259,5124,18
Doba obratu aktív 1 291471,39478,01406,99396,26
Doba obratu pohľadávok 92,5235,6871,2767,8126,97
Doba obratu zásob 100 27117 31713 7335 40077 037
Doba splácania záväzkov 410 75590 97514 3226 914129 933
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 521,04236,31210,94178,79167,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 95912 1614 0641 69359 621
EBIT v minulom roku 229 65429 1717 24326 79462 593
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -187 576229 65429 1717 24326 794
EBITDA 200 989500 364202 849177 376228 688
EBITDA marža 0,57850,44040,17680,14560,1929
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 200 989500 364202 849177 376228 688
Finančná páka 1,682,011,871,881,80
Finančné účty 34 677351 77274 70031 096200 403
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5937-0,4966-0,5342-0,5313-0,5560
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59370,49660,53420,53130,5560
Hrubá marža 0,21700,66100,43480,40110,4712
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 215 956509 933203 662199 159230 081
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40370,50130,44130,43930,4235
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000020 00020 3080,0000
Krátkodobé pohľadávky 84 523135 276192 678209 26686 479
Krátkodobé záväzky 476 026896 038570 303551 773538 245
Krytie dlhovej služby 0,0000154,5339,303,7656,93
Materiál 96 418101 428141 564185 110150 236
Nákladové úroky 0,00002 7383 16243 6974 017
Nákladové úroky v minulom roku 2 7383 16243 6974 0176 504
Náklady na predaný tovar 258 067632 978488 122637 702611 926
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 423,003 59514 53429 1301 512
Neobežný majetok 941 2801 127 497476 691583 609663 556
Obežný majetok 235 405657 606814 227671 338606 004
Obrat aktív 0,28280,77430,76360,89680,9211
Obrat neobežného majetku 0,35431,232,071,931,76
Obrat obežného majetku 1,422,101,211,681,93
Odpisy 394 836272 908173 834176 546199 154
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 197 418136 45486 91788 27399 577
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 197 418136 45486 91788 27399 577
Osobné náklady 106 536389 482364 269382 823407 764
Ostatné náklady na finančnú činnosť 475,001 045417,001 8412 963
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 542119 778161 838135 119246 977
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 207 260470 110196 963137 211219 048
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,410,51860,73050,78330,7299
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,91260,24390,0380-0,13900,0129
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 178,25208,9134,3116,78369,48
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,70771,931,371,281,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,15041,130,92670,87370,9205
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,95090,20020,0442-0,15030,0130
Pohľadávky z obchodného styku 36 297127 324176 859183 66177 558
Pohotová likvidita II. stupeň 0,25540,54580,45380,41940,5353
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,21-3,20-15,833,94-46,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000101,2013,79-3,873,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40630,50310,46420,46590,4440
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68431,010,86890,87700,7985
Pridaná hodnota 75 400751 015498 679488 713558 651
Primárna platobná neschopnosť 0,31800,94070,91510,73573,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,381,802,963,302,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,381,802,963,302,47
Služby 168 459191 891434 737523 414365 373
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 179 0851 787 3971 292 3201 256 0101 270 816
Spotreba materiálu… 39 842161 205198 401162 266257 454
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000020 00020 3080,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 341 6081 389 300987 4161 144 8661 172 755
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 420,000,00000,00006 6390,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 7215 307615,0011 8122 178
Tržby z predaja tovaru 0,00002 65719 67035 3652 532
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 333 4671 381 336967 1311 091 0501 168 045
Účtovný cash flow -317 095277 07243 604-169 30715 252
Úročený dlh 0,00000,000020 00020 3080,0000
Úrokové krytie 0,000083,889,230,16586,67
Vlastné imanie 700 033887 608690 407667 278706 613
Všetky záväzky 479 052899 289599 913585 232564 203
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000500,002 0003 5000,0000
Výsledok hospodárenia -186 428232 76329 6308 34630 369
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -186 428232 76329 6308 34630 369
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -187 576197 20223 129-39 33519 894
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 197 20223 129-39 33519 89453 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -187 576226 91626 009-36 45422 777
Zásoby 116 205170 558546 849430 976319 122
Záväzky 479 052899 289599 913585 232564 203
Záväzky z obchodného styku 11 542119 778161 838135 119246 977
Zisk pred zdanením -187 576226 91626 009-36 45422 777
Zmena EBIT -0,81687,874,030,27030,4281
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -49 343-333 546159 55077 10812 413
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -49 343-333 546159 55077 10812 413
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 302,000,00000,00004 2961 343