HACO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 447 40814 061 11312 951 84911 352 3041 532 149
Bankové úvery 2 070 6591 232 424443 5960,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,472,863,920,11022,01
Bežné bankové úvery 1 754 6801 232 424443 5960,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 21 27516 57023 5956 4451 812
Časové rozlíšenie pasív 14 05517 96715 55818 6710,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,42520,31530,189314,760,9526
Celkové tržby 11 600 96811 142 72211 083 6832 450 733811 197
Celkový dlh 4 306 2513 366 1332 058 98010 614 489747 476
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 061 6901 223 953365 040-76 419-62 275
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 9698 47178 55676 41962 275
Čistý cash flow 498,00-70 0852 13714 14447 211
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -582 296-182 10070 416-61 107266 571
Čistý zisk -549 911-200 29848 041-65 529194 170
Čistý zisk v minulom roku -200 29848 041-65 529194 170-36 766
Cudzie zdroje -10 127 102-10 677 013-10 877 311-719 144-784 673
Daň z príjmov -70 990-7 010-2 408-2 76470 174
Daň z príjmov v minulom roku -7 010-2 408-2 76470 17427 114
Daň z príjmov z bežnej činnosti -70 990-7 010-2 408-2 76470 174
Dlhodobé bankové úvery 315 9790,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 80,00531,00531,000,00000,0000
Dlhodobý dlh 315 9790,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,50109,3277,3961,91352,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 93,8392,5761,13-0,7541199,34
Doba obratu aktív 457,57488,22472,161 725710,12
Doba obratu pohľadávok 113,51109,3477,4161,91352,60
Doba obratu zásob 8 137377 7292 7700,00003 749 806
Doba splácania záväzkov 2 817121 793776,720,00004 411 204
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,9955,9244,531 610330,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 515105 357695,280,00002 726 538
EBIT v minulom roku -182 10070 416-61 107266 57112 789
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -582 296-182 10070 416-61 107266 571
EBITDA 988 0071 296 9781 551 2492 181290 084
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 988 0071 296 9781 551 2492 181290 084
Finančná páka 1,431,321,1915,791,95
Finančné účty 8 9698 47178 55676 41962 275
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7010-0,7593-0,8398-0,0633-0,5121
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70100,75930,83980,06330,5121
Hrubá marža 0,15490,18400,18880,22500,5174
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 409 5521 721 0072 046 85117 608295 469
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12670,11450,09430,93310,4654
Krátkodobé pohľadávky 3 583 7863 148 5462 123 022407 364760 771
Krátkodobé záväzky 1 830 8601 610 6701 221 55210 592 449713 044
Krytie dlhovej služby 18,8130,0438,450,0843130,26
Materiál 2 628 5951 941 5351 675 434334 330246 013
Nákladové úroky 38 60525 20824 7837 1862 227
Nákladové úroky v minulom roku 25 20824 7837 1862 22722 441
Náklady na predaný tovar 9 770 3068 434 6637 875 1921 850 300367 808
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 237 2344 827574 0360,000059,00
Neobežný majetok 5 544 8325 891 6606 369 41210 183 062101 158
Obežný majetok 8 881 3018 152 8836 558 8421 162 7971 429 179
Obrat aktív 0,79770,74760,77300,21160,5140
Obrat neobežného majetku 2,081,781,570,23597,79
Obrat obežného majetku 1,301,291,532,070,5510
Odpisy 1 648 1981 553 1581 498 34479 52827 642
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 824 099776 579749 17239 76413 821
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 824 099776 579749 17239 76413 821
Osobné náklady 1 544 9491 430 0841 340 917580 832146 944
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 54816 72015 941199,0067,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 37,009,00119,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 035 233987 743693 148361 996440 728
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 098 2871 352 8601 546 38513 999221 812
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85970,69760,64071,050,3501
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,58424,683,650,00007 114
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,431,560,94932,86
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,56280,68710,73710,83502,40
Pohľadávky z obchodného styku 2 962 5812 666 1641 676 748-4 962430 102
Pohotová likvidita II. stupeň 1,001,111,320,04621,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20 336152,34-5 090-50,84-16,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0129-2,780,08621,9721,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,29810,23940,15900,93500,4879
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,42520,31530,189314,760,9526
Pridaná hodnota 1 797 1182 049 9122 092 875551 408419 715
Primárna platobná neschopnosť 0,55170,52260,6521-72,951,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,362,601,334 8672,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,362,601,334 8672,58
Služby 1 344 5341 106 9241 263 076546 09992 626
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 447 40814 061 11312 951 84911 352 3041 532 149
Spotreba materiálu… 7 911 0197 653 0576 678 7521 303 187296 052
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 070 6591 232 424443 5960,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 740 62910 732 60010 268 0422 409 521790 249
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 216 028220 370255 7127 8132 726
Tržby z predaja tovaru 244 0995 697906 7720,000059,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 280 50210 506 5339 105 5582 401 708787 464
Účtovný cash flow 498,00-70 0852 13714 14447 211
Úročený dlh 2 070 6591 232 424443 5960,00000,0000
Úrokové krytie -15,08-7,222,84-8,50119,70
Vlastné imanie 10 127 10210 677 01310 877 311719 144784 673
Všetky záväzky 4 306 2513 366 1332 058 98010 614 489747 476
Výnosy budúcich období krátkodobé 13 92017 96715 55818 6710,0000
Výsledok hospodárenia -581 845-173 897109 827-69 551265 168
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -581 845-173 897109 827-69 551265 168
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -549 911-200 29848 041-65 529194 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -200 29848 041-65 529194 170-36 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -620 901-207 30845 633-68 293264 344
Zásoby 5 288 4664 995 3354 356 733679 014606 133
Záväzky 4 306 2513 366 1332 058 98010 614 489747 476
Záväzky z obchodného styku 1 634 4891 393 3151 093 470361 996440 728
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 599 256405 572400 3220,00000,0000
Zisk pred zdanením -620 901-207 30845 633-68 293264 344
Zmena EBIT 3,20-2,59-1,15-0,229220,84
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -277 519330 145640 672-1 01420 929
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -277 519330 145640 672-1 01420 929
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 137 682138 087198 79017,000,0000