PFS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 823 3407 355 2757 773 0547 905 3497 677 292
Aktivácia 1 647 0601 653 285993 183962 479804 201
Bežná likvidita III. stupeň 7,096,596,055,516,47
Časové rozlíšenie aktív 8 8976 01314 50611 64914 274
Časové rozlíšenie pasív 5 7005 2005 2003 2000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1286-0,54950,07290,02750,4508
Celkové tržby 11 176 09011 878 11111 835 84911 198 47410 888 278
Celkový dlh 1 099 0941 215 6371 353 6971 442 7271 310 149
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -344 160-264 248-654 788-594 731-569 446
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 344 160264 248654 788594 731569 446
Čistý cash flow 79 912-390 54060 05725 285349 867
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 34 420583 948994 801197 349121 295
Čistý zisk 23 994457 526775 942160 60486 584
Čistý zisk v minulom roku 457 526775 942160 60486 58473 750
Cudzie zdroje -5 718 546-6 134 438-6 414 157-6 459 422-6 367 143
Daň z príjmov 10 425126 422212 94936 74534 711
Daň z príjmov v minulom roku 126 422212 94936 74534 71137 710
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 425126 422212 94936 74534 711
Dlhodobé pohľadávky 26 40524 03224 32227 95329 027
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,0664,8765,6365,9069,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,3861,1365,6165,1869,31
Doba obratu aktív 263,62264,65263,48278,99281,26
Doba obratu pohľadávok 60,0865,7366,4566,8970,86
Doba obratu zásob 5 353 916149 3181 403 9764 775 300584 401
Doba splácania záväzkov 1 296 41140 122479 6921 679 201179 195
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,0125,5727,9332,4728,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 556 81121 226213 9901 053 53299 621
EBIT v minulom roku 583 948994 801197 349121 295111 461
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 34 420583 948994 801197 349121 295
EBITDA 833 1761 398 6671 690 596956 602864 237
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 833 1761 398 6671 690 596956 602864 237
Finančná páka 1,191,201,211,221,21
Finančné účty 344 160264 248654 788594 731569 446
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8381-0,8340-0,8252-0,8171-0,8293
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83810,83400,82520,81710,8293
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 970 9741 583 7421 917 3041 089 5871 032 795
Krátkodobé pohľadávky 1 528 7711 802 7851 936 1961 867 2901 905 069
Krátkodobé záväzky 621 567710 662824 019920 110776 184
Krytie dlhovej služby 833 1760,0000286,060,00000,0000
Materiál 1 828 6841 904 0521 649 7481 795 3821 515 412
Nákladové úroky 1,00000,00005 9100,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00005 9100,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 4 790 1335 287 6965 550 0745 168 5415 047 958
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 175,006 465627,00200,001 581
Neobežný majetok 2 348 1612 613 4282 731 4802 787 1232 628 139
Obežný majetok 4 466 2824 735 8345 027 0685 106 5775 034 879
Obrat aktív 1,381,381,391,311,30
Obrat neobežného majetku 4,023,883,943,713,79
Obrat obežného majetku 2,122,142,142,031,98
Odpisy 795 452815 290717 888760 332725 976
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 397 726407 645358 944380 166362 988
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 397 726407 645358 944380 166362 988
Osobné náklady 4 154 1863 799 1023 776 5564 534 0944 350 973
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3083 5732 9682 9472 932
Ostatné záväzky z obchodného styku 208 450310 217302 146503 723431 509
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 819 4461 272 8161 493 830920 936812 560
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89200,78230,72370,87630,8852
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 26 613751,208 32225 8703 109
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,121,281,381,141,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94091,051,160,97720,9681
Pohľadávky z obchodného styku 1 407 5771 698 8261 935 5161 846 8841 891 825
Pohotová likvidita II. stupeň 3,002,903,142,683,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -71,5615,71-106,80-255,46-18,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 79 9120,000010,160,00000,0000
Pridaná hodnota 4 657 2504 856 5125 218 1055 173 9754 915 056
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54870,36910,78960,64410,7336
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,320,86910,80071,511,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,320,86910,80071,511,52
Služby 507 603659 412623 406494 766566 211
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 823 3407 355 2757 773 0547 905 3497 677 292
Spotreba materiálu… 5 930 8136 254 5015 862 3365 442 6475 306 116
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 647 0600,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 517 93610 238 53210 883 01710 410 48210 048 759
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 70 55394 324114 83867 96685 745
Tržby z predaja tovaru 294,007 351886,00283,002 217
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 447 08910 136 85710 767 29310 342 2339 960 797
Účtovný cash flow 79 912-390 54060 05725 285349 867
Úrokové krytie 34 4200,0000168,330,00000,0000
Vlastné imanie 5 718 5466 134 4386 414 1576 459 4226 367 143
Všetky záväzky 1 099 0941 215 6371 353 6971 442 7271 310 149
Výsledok hospodárenia 38 276589 259999 242202 359133 408
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 276589 259999 242202 359133 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 994457 526775 942160 60486 584
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 457 526775 942160 60486 58473 750
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 419583 948988 891197 349121 295
Zásoby 2 566 9462 644 7692 411 7622 616 6032 531 337
Záväzky 1 099 0941 215 6371 353 6971 442 7271 310 149
Záväzky z obchodného styku 266 964375 957367 593577 278431 509
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 58 51465 74065 44773 5550,0000
Zisk pred zdanením 34 419583 948988 891197 349121 295
Zmena EBIT 0,05890,58705,041,631,09
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 398-20 603-56 888-193 40721 749
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 398-20 603-56 888-193 40721 749
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 70 00188 44288 30461 87790 598
Účtovné závierky