Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 4 654 9094 758 9264 755 2553 052 8850,0000
Bankové úvery 0,0000453 279199 709352 7100,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,101,701,550,89610,0000
Bežné bankové úvery 0,0000453 279199 709352 7100,0000
Časové rozlíšenie aktív 9 0057 2868 4538 8610,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52950,72200,80310,60130,0000
Celkové tržby 10 069 3117 124 7766 293 7823 078 8560,0000
Celkový dlh 1 611 4231 995 3962 118 0611 146 4310,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -402 928436 264169 556347 9500,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 402 92817 01530 1534 7600,0000
Čistý cash flow 385 913-13 13825 393-8 4290,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 517 658263 572993 065-713 8600,0000
Čistý zisk 279 956126 336730 741-697 7810,0000
Čistý zisk v minulom roku 126 334730 741-697 781-517 6640,0000
Cudzie zdroje -3 043 486-2 763 530-2 637 194-1 906 4540,0000
Daň z príjmov 212 329108 122247 232-28 8480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 108 122247 232-28 848-133 6860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 212 329108 122247 232-28 8480,0000
Dlhodobé pohľadávky 367 86091 341196 470284 8110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,8772,97118,3456,350,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,4544,70108,0150,090,0000
Doba obratu aktív 156,33287,19288,23344,520,0000
Doba obratu pohľadávok 67,2278,48130,2588,490,0000
Doba obratu zásob 1 051 636641 7617 2050,00000,0000
Doba splácania záväzkov 3 058 902506 76231 0040,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,1263,7677,5883,550,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 532 540226 52812 5510,00000,0000
EBIT v minulom roku 263 570993 065-713 860-637 9420,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 517 658263 572993 065-713 8600,0000
EBITDA 1 148 065723 4911 289 644-83 1430,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 148 065723 4911 289 644-83 1430,0000
Finančná páka 1,531,721,801,600,0000
Finančné účty 402 92817 01530 1534 7600,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6538-0,5807-0,5546-0,62450,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65380,58070,55460,62450,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 210 792796 8591 946 622121 0030,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 633 7761 209 1131 952 327499 3760,0000
Krátkodobé záväzky 1 164 8971 056 5651 279 905740 3840,0000
Krytie dlhovej služby 45,2524,8585,45-6,510,0000
Materiál 49 11197 39785 878132 1270,0000
Nákladové úroky 25 37329 11415 09212 7690,0000
Nákladové úroky v minulom roku 29 11415 09212 76913 4080,0000
Náklady na predaný tovar 7 557 5643 385 4743 278 3002 309 2910,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 139,00761,0015 0680,00000,0000
Neobežný majetok 1 840 8542 096 1432 270 4231 788 6010,0000
Obežný majetok 2 805 0502 655 4972 476 3791 255 4230,0000
Obrat aktív 2,331,271,271,060,0000
Obrat neobežného majetku 5,902,892,651,810,0000
Obrat obežného majetku 3,872,282,432,580,0000
Odpisy 631 300466 844528 825612 2840,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 405 851233 422316 622306 1420,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 225 449233 422212 203306 1420,0000
Osobné náklady 2 306 6472 045 5851 534 5241 307 9420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 6516 3624 0643 1260,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 581 488303 095502 086306 4810,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 911 256593 1801 259 566-85 4970,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69670,76820,55931,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 23 8203 499182,070,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,301,790,69950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,061,330,47640,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 532 120740 7581 781 995443 8770,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,760,81691,350,46930,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,89210,35-103,86226,180,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 15,21-0,45131,68-0,66010,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52950,72200,80310,60130,0000
Pridaná hodnota 3 311 0072 662 9182 743 475914 8790,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,38090,63760,29080,99820,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,402,761,64-13,790,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,402,761,64-13,790,0000
Služby 4 411 3692 745 8331 867 669853 3590,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 654 9094 758 9264 755 2553 052 8850,0000
Spotreba materiálu… 2 256 9391 668 7451 271 8411 104 1890,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000453 279199 709352 7100,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 903 7606 088 2576 352 2963 338 0380,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35 18939 865330 521103 6360,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 25625 8100,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 868 5716 047 1365 995 9653 234 4020,0000
Účtovný cash flow 385 913-13 13825 393-8 4290,0000
Úročený dlh 0,0000453 279199 709352 7100,0000
Úrokové krytie 20,409,0565,80-55,910,0000
Vlastné imanie 3 043 4862 763 5302 637 1941 906 4540,0000
Všetky záväzky 1 611 4231 995 3962 118 0611 146 4310,0000
Výsledok hospodárenia 519 833269 982997 251-711 3400,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 519 833269 982997 251-711 3400,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 279 956126 336730 741-697 7810,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 126 334730 741-697 781-517 6640,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 492 285234 458977 973-726 6290,0000
Zásoby 400 4861 338 028297 429466 4760,0000
Záväzky 1 611 4231 995 3962 118 0611 146 4310,0000
Záväzky z obchodného styku 583 625472 295518 141443 0820,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 137169 20016 055136 6010,0000
Zisk pred zdanením 492 285234 458977 973-726 6290,0000
Zmena EBIT 1,960,2654-1,391,120,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -889 1171 029 865-123 722-351 7430,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -889 1171 029 865-123 722-351 7430,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 32 12126 53094 089119 5490,0000