EUROSENSE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 640 039669 799999 0382 375 5311 248 850
Aktivácia 213 123220 930254 834226 543513 149
Bežná likvidita III. stupeň 1,141,801,921,421,32
Časové rozlíšenie aktív 806,001 4833 1952 8268 701
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1262-0,09661,72-1,23-0,3419
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,11090,2279-3,110,70980,4586
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,190,48640,61991,750,7651
Celkové tržby 1 480 5521 014 0941 504 3083 945 4580,0000
Celkový dlh 348 272219 194382 3001 511 197541 318
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -86 661-123 476-79 960-1 142 991-241 924
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 86 661123 47679 9601 142 991241 924
Čistý cash flow -36 81543 516-1 063 0311 062 170241 924
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -32 344-161 91211 112337 677115 799
Čistý zisk -33 891-166 1347 362261 024108 673
Čistý zisk v minulom roku -166 1347 362261 0242 660428 895
Cudzie zdroje -291 767-450 605-616 738-864 334-707 532
Daň z príjmov 0,00002 8803 27673 4910,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8803 27673 4912 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8803 27673 4910,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 6200,00000,00002 8750,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 84,16100,55167,5296,5292,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,3090,1895,1972,3891,59
Doba obratu aktív 184,32308,23291,84233,62259,78
Doba obratu pohľadávok 85,20100,55167,5296,8092,92
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000233,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 95,6087,8699,94147,17109,72
EBIT v minulom roku -161 91211 112337 6776 378448 404
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -32 344-161 91211 112337 677115 799
EBITDA 534 415311 492411 1091 077 082808 366
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 534 415311 492411 1091 077 082808 366
Finančná páka 2,191,491,622,751,77
Finančné účty 86 661123 47679 9601 142 991241 924
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4559-0,6727-0,6173-0,3638-0,5665
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45590,67270,61730,36380,5665
Hrubá marža 0,51060,60210,54790,34550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 533 065309 943409 6431 075 630801 389
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51870,28500,34250,63000,4224
Krátkodobé pohľadávky 292 240218 494573 464981 453446 721
Krátkodobé záväzky 331 962190 915342 1211 496 471527 475
Krytie dlhovej služby 345,45232,11867,32340,63113,44
Materiál 10,0037,0011,000,0000450,00
Nákladové úroky 1 5471 342474,003 1627 126
Nákladové úroky v minulom roku 1 342474,003 162837,0019 509
Náklady na predaný tovar 511 481182 629425 2422 348 390309 802
Neobežný majetok 256 702326 309342 408245 386551 054
Obežný majetok 382 531342 007653 4352 127 319689 095
Obrat aktív 1,981,181,251,561,41
Obrat neobežného majetku 4,942,433,6515,123,18
Obrat obežného majetku 3,312,321,911,742,55
Odpisy 565 458474 056402 568739 322651 981
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 282 729237 028201 284369 661651 981
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 282 729237 028201 284369 6610,0000
Osobné náklady 492 127527 511607 819654 2850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3501 5491 4661 4566 977
Ostatné záväzky z obchodného styku 255 107139 084275 3971 237 5980,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 531 567307 922409 9301 000 346760 654
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65100,86400,73740,48000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,02490,0429-0,70670,26920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,541,161,362,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71480,60960,81580,97812,22
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,02900,0549-0,85080,28620,1379
Pohľadávky z obchodného styku 209 390195 964325 860736 012440 307
Pohotová likvidita II. stupeň 1,141,801,921,421,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,93-10,350,5802-0,8137-2,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -23,8032,43-2 243335,9233,95
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54410,32730,38270,63620,4335
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,190,48640,61991,750,7651
Pridaná hodnota 755 948610 535824 2321 363 0231 444 886
Primárna platobná neschopnosť 1,220,70970,84511,680,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26110,64680,23370,76380,4586
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,65170,70370,92991,400,6696
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,65170,70370,92991,400,6696
Služby 708 904387 581662 2532 543 172802 561
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 640 039669 799999 0382 375 5311 248 850
Spotreba materiálu… 15 70015 97817 82331 76120 390
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 267 429793 1641 249 4743 711 4151 754 688
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 267 429793 1641 249 4743 711 4131 754 688
Účtovný cash flow -36 81543 516-1 063 0311 062 170241 924
Úrokové krytie -20,91-120,6523,44106,7916,25
Vlastné imanie 291 767450 605616 738864 334707 532
Všetky záväzky 348 272219 194382 3001 511 197541 318
Výsledok hospodárenia -31 043-162 5648 541337 762156 385
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -31 043-162 5648 541337 762156 385
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 891-166 1347 362261 024108 673
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -166 1347 362261 0242 660428 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -33 891-163 25410 638334 515142 174
Zásoby 10,0037,0011,000,0000450,00
Záväzky 348 272219 194382 3001 511 197541 318
Záväzky z obchodného styku 255 107139 084275 3971 237 5980,0000
Zisk pred zdanením -33 891-163 25410 638334 515142 174
Zmena EBIT 0,1998-14,570,032952,940,2582