Kováčik s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 714 428676 586629 565548 480465 040
Bežná likvidita III. stupeň 11,1611,4410,908,748,08
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7043-0,6812-0,6622-0,6243-0,5569
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,667,657,065,184,31
Celkové tržby 310 287322 672334 090334 112311 714
Celkový dlh 75 82965 64165 79462 59456 406
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -449 772-416 155-373 345-303 326-227 578
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 449 772416 155373 345303 326227 578
Čistý cash flow 449 772416 155373 345303 326227 578
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 55360 17498 67499 04180 507
Čistý zisk 27 65347 17477 88577 25262 796
Čistý zisk v minulom roku 47 17477 88577 25262 79672 783
Cudzie zdroje -638 599-610 945-563 771-485 886-408 634
Daň z príjmov 7 35012 54020 70421 78917 711
Daň z príjmov v minulom roku 12 54020 70421 78917 71120 529
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 35012 54020 70421 78917 711
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 234,76226,27214,59221,30228,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,0047,1950,3857,1147,50
Doba obratu aktív 841,36766,04688,76600,35549,52
Doba obratu pohľadávok 234,76226,27214,59221,30228,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,1761,5857,8964,0862,33
EBIT v minulom roku 60 17498 67499 04180 50793 432
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 55360 17498 67499 04180 507
EBITDA 43 24666 270101 624101 19482 677
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 43 24666 270101 624101 19482 677
Finančná páka 1,121,111,121,131,14
Finančné účty 449 772416 155373 345303 326227 578
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8939-0,9030-0,8955-0,8859-0,8787
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89390,90300,89550,88590,8787
Hrubá marža 0,66310,62700,61990,62660,6008
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 43 02166 059101 544101 07982 541
Krátkodobé pohľadávky 199 341199 846196 146202 179193 018
Krátkodobé záväzky 58 73654 38852 91758 54352 750
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 39 31434 97438 97637 34238 346
Krytie dlhovej služby 78,63144,071 1960,00000,0000
Nákladové úroky 550,00460,0085,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 460,0085,000,00000,0000120,00
Náklady na predaný tovar 104 193120 069126 514124 116121 612
Neobežný majetok 59 12354 28852 79636 99539 036
Obežný majetok 655 305622 298576 769511 485426 004
Obrat aktív 0,43380,47650,52990,60800,6642
Obrat neobežného majetku 5,245,946,329,017,91
Obrat obežného majetku 0,47300,51800,57840,65200,7251
Odpisy 7 4685 8852 8322 0412 041
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 4685 8852 8322 0412 041
Osobné náklady 150 318119 90191 21196 64495 096
Ostatné náklady na finančnú činnosť 225,00211,00164,00115,00136,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 35 12153 05980 71779 29364 837
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62960,61510,59300,55300,4894
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73060,59270,44040,46160,5078
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,451,291,120,90790,7301
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,371,692,272,171,97
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,301,612,202,121,93
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,451,291,120,90960,7368
Pohľadávky z obchodného styku 44 15141 68346 05152 17940 201
Pohotová likvidita II. stupeň 11,0511,3310,768,637,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,42-1,47-1,51-1,60-1,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 817,77904,684 3920,00000,0000
Pridaná hodnota 205 741202 307207 116209 349187 274
Primárna platobná neschopnosť 0,89040,83900,84640,71570,9539
Rýchla likvidita I. stupeň 7,667,657,065,184,31
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,750,99050,64740,61860,6822
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,750,99050,64740,61860,6822
Služby 52 02661 11268 14059 06460 476
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 714 428676 586629 565548 480465 040
Spotreba materiálu… 52 16758 95758 37465 05261 136
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 309 934322 376333 672333 465308 886
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000042,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 309 934322 376333 630333 465308 886
Účtovný cash flow 449 772416 155373 345303 326227 578
Úrokové krytie 64,64130,811 1610,00000,0000
Vlastné imanie 638 599610 945563 771485 886408 634
Všetky záväzky 75 82965 64165 79462 59456 406
Výsledok hospodárenia 35 77860 38598 83499 15380 636
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 77860 38598 83499 15380 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 65347 17477 88577 25262 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 47 17477 88577 25262 79672 783
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 35 00359 71498 58999 04180 507
Zásoby 6 1926 2977 2785 9805 408
Záväzky 75 82965 64165 79462 59456 406
Záväzky z obchodného styku 39 31434 97438 97637 34238 346
Zisk pred zdanením 35 00359 71498 58999 04180 507
Zmena EBIT 0,59080,60980,99631,230,8617