AGRO - BIO HUBICE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 830 0646 389 7893 563 5036 117 2866 673 406
Aktivácia 0,00000,000069 72453 20896 417
Bankové úvery 2 955 3473 806 54338 2811 031 672299 286
Bežná likvidita III. stupeň 1,301,240,39420,70590,6196
Bežné bankové úvery 1 462 7231 737 21138 281831 723299 286
Časové rozlíšenie aktív 18 77017 7931 86612,002 860
Časové rozlíšenie pasív 4 54817 47124 95449 466134 511
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4116-0,9286-0,01150,0032-0,0051
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,51840,80770,0088-0,00310,0049
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,224,581,431,961,32
Celkové tržby 2 317 8533 025 0732 022 9752 686 9790,0000
Celkový dlh 4 705 2665 230 1122 082 6914 018 6583 718 245
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 001 2602 725 24857 1891 069 292285 043
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,4220-0,1511-0,5889-0,30430,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 954 0871 081 29520 6793 96514 243
Čistý cash flow 872 7921 060 61616 714-6 46514 243
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 187 195-528 055-1 246 081-749 763-899 011
Čistý zisk 978 044-457 040-1 191 254-817 777-961 276
Čistý zisk v minulom roku -457 040-1 191 254-817 77746 288-901 799
Cudzie zdroje -2 120 250-1 142 206-1 455 858-2 049 162-2 820 650
Daň z príjmov 130 757-103 006-113 019-1 7570,0000
Daň z príjmov v minulom roku -103 006-113 019-1 757-84 8630,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 130 757-103 006-113 019-1 7570,0000
Dlhodobé bankové úvery 1 492 6242 069 3320,0000199 9490,0000
Dlhodobé pohľadávky 10 476125 62519 69669 3300,0000
Dlhodobý dlh 1 492 6242 069 3320,0000199 9490,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 255,51688,3541,33149,3082,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,93469,0033,9121,5280,78
Doba obratu aktív 1 4132 415816,241 139913,05
Doba obratu pohľadávok 257,68735,8445,84162,2182,48
Doba obratu zásob 1 6112 3733 463 1140,0000868,34
Doba splácania záväzkov 3 0993 56411 211 8640,0000319,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 348,30496,34436,23387,99398,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 983,43471,737 420 9450,00000,0000
EBIT v minulom roku -528 055-1 246 081-749 76336 757-822 438
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 187 195-528 055-1 246 081-749 763-899 011
EBITDA 435 711-220 985-47 037-60 928-401 544
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 435 711-220 985-47 037-60 928-401 544
Finančná páka 3,225,592,452,992,37
Finančné účty 1 954 0871 081 29520 6793 96514 243
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 517 9591 897 741302 472312 625-406 195
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,24650,20550,53440,34080,4364
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000039 58741 5850,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 235 2291 821 114180 439802 148602 862
Krátkodobé záväzky 1 683 7641 313 1271 904 4812 084 5202 912 501
Krytie dlhovej služby 5,25-4,48-0,5657-0,5110-2,04
Materiál 55 41160 89482 296103 594209 282
Nákladové úroky 78 39431 99158 19269 77162 265
Nákladové úroky v minulom roku 31 99158 19269 77175 33279 361
Náklady na predaný tovar 1 728 7481 631 7071 828 5222 065 0843 019 054
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 198 295134 46662,000,0000610 900
Neobežný majetok 2 736 4382 469 8992 752 5683 925 0884 600 108
Obežný majetok 4 074 8563 902 097809 0692 192 1862 070 438
Obrat neobežného majetku 0,64480,39100,57890,49960,5799
Obrat obežného majetku 0,43300,24751,970,89461,29
Odpisy 70 468523 9761 183 512708 032429 794
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -86 121261 988713 111354 016429 794
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 156 589261 988470 401354 0160,0000
Osobné náklady 15 051219 749738 645852 4270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 8369 7064 5955 0784 651
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 719 8700,00000,00002 2690,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 225 125166 6511 109 7731 474 6830,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 048 51266 936-7 742-109 745-531 482
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1927-0,0924-0,7767-0,2619-0,3081
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2309-0,1044-0,7626-0,1882-0,2479
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,4207-0,3299-3,14-8,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,1804-4,95-3 7910,0000-0,1055
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,38-3,03-0,3182-0,12210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,4183-0,8956-0,1223-0,0667-0,8174
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,49461,100,0105-0,00330,0053
Pohľadávky z obchodného styku 251 0331 240 800148 024115 639590 397
Pohotová likvidita II. stupeň 1,020,95190,10110,26810,1853
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,43-1,08-87,10316,96-198,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,1333,150,2872-0,09270,2287
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,43270,59570,02190,17540,0448
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68890,81850,58450,65690,5572
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,224,581,431,961,32
Pridaná hodnota 35 773-666 059-235 016-104 065-351 302
Primárna platobná neschopnosť 2,130,14018,5212,750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4613-0,4001-0,8182-0,3991-0,3408
Rýchla likvidita I. stupeň 0,62010,35250,01030,00130,0043
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,80-23,67-44,28-65,96-9,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,80-23,67-44,28-65,96-9,26
Služby 919 1251 151 271503 636510 132554 586
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 830 0646 389 7893 563 5036 117 2866 673 406
Spotreba materiálu… 617 812653 180759 6551 339 3332 164 975
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 955 3473 806 54377 8681 073 257299 286
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 907 3222 103 0641 770 5582 150 0532 667 752
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 959 19473 2000,0000853,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 183 6071 064 216177 052188 1810,0000
Tržby z predaja tovaru 198 779135 420267,000,0000562 212
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 565 742830 2281 593 2391 961 0192 105 540
Účtovný cash flow 872 7921 060 61616 714-6 46514 243
Úročený dlh 2 955 3473 806 54377 8681 073 257299 286
Úrokové krytie 15,14-16,51-21,41-10,75-14,44
Vlastné imanie 2 120 2501 142 2061 455 8582 049 1622 820 650
Všetky záväzky 4 705 2665 230 1122 082 6914 018 6583 718 245
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000049 466134 511
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 54817 37124 9540,00000,0000
Výsledok hospodárenia 469 793-340 275-1 241 486-744 157-897 242
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 469 793-340 275-1 241 486-744 157-897 242
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 978 044-457 040-1 191 254-817 777-961 276
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -457 040-1 191 254-817 77746 288-901 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 108 801-560 046-1 304 273-819 534-964 105
Zásoby 875 064874 063588 2551 316 7431 453 333
Záväzky 4 705 2665 230 1122 082 6914 018 6583 718 245
Záväzky z obchodného styku 534 273173 7851 260 5441 474 6830,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000033 0110,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 309 1487 134117 7600,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 108 801-560 046-1 304 273-819 534-964 105
Zmena EBIT -2,250,42381,66-20,401,09
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 6 484307 210-634 893-268 827214 990
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 484307 210-634 893-268 827214 990
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 79 057659 530187 989163 37865 904