STING - ITEC Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 623 545672 579644 035631 678626 505
Bežná likvidita III. stupeň 0,65740,67790,65370,73050,7777
Časové rozlíšenie aktív 222 657205 882203 577200 835199 209
Časové rozlíšenie pasív 1 1924 1501 9332 4795 408
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,81-4,30-4,23-5,26-6,37
Celkové tržby 366 764419 396321 490303 1680,0000
Celkový dlh 844 037871 108840 814776 921736 695
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 917-1 892-5 260-1 994-1 033
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 9171 8925 2601 9941 033
Čistý cash flow 25,00-3 3683 266549,001 033
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -19 353-3 705-50 646-74 637-63 458
Čistý zisk -19 005-3 967-50 989-75 548-64 539
Čistý zisk v minulom roku -3 967-50 989-75 54844 310-87 108
Cudzie zdroje 221 684202 679198 712147 722115 598
Daň z príjmov -348,00262,00343,00911,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 262,00343,00911,001 2660,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -348,00262,00343,00911,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 0641 7161 018402,00351,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 314,56309,18364,13421,08358,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 200,86201,71234,99249,78230,08
Doba obratu aktív 631,81634,85731,20760,69626,69
Doba obratu pohľadávok 316,65310,80365,29421,57359,19
Doba obratu zásob 240,10691,771 458234,1499,54
Doba splácania záväzkov 20 97613 067125 02999 372923,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 838,07804,31934,15910,78718,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 5082 21322 01421 6380,0000
EBIT v minulom roku -3 705-50 646-74 63745 576-83 396
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -19 353-3 705-50 646-74 637-63 458
EBITDA 7 79323 562-30 055-64 744-19 864
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 79323 562-30 055-64 744-19 864
Finančná páka -2,81-3,32-3,24-4,28-5,42
Finančné účty 1 9171 8925 2601 9941 033
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 42123 195-30 700-65 323-20 455
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,331,271,281,201,15
Krátkodobé pohľadávky 310 442327 549320 725349 668358 731
Krátkodobé záväzky 827 106852 106822 793756 317717 935
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-18,38
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 081
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003 712
Náklady na predaný tovar 264 333271 041259 424268 678283 831
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 39223 8022 4022 77813 083
Neobežný majetok 76 99890 429103 86076 99763 613
Obežný majetok 323 890376 268336 598353 846363 683
Obrat aktív 0,57770,57490,49920,47980,5824
Obrat neobežného majetku 4,684,283,103,945,74
Obrat obežného majetku 1,111,030,95510,85661,00
Obrat zásob 1,520,52760,25031,563,67
Odpisy 26 86226 86219 7229 46642 360
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 43113 4319 8614 73342 360
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 43113 4319 8614 7330,0000
Osobné náklady 105 277103 41997 909100 1900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 374,00367,00645,00579,00591,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 177 766144 287139 476164 6880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 85722 895-31 267-66 082-22 179
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08570,01960,25660,51140,5583
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09450,02020,28030,58710,6553
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,100,89421,582,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,664,8625,8412,390,2856
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,91081,120,63390,34350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72570,88770,52760,31391,91
Pohľadávky z obchodného styku 198 236213 700206 975207 420230 008
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64590,62520,64210,72810,7728
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8 867-60,1860,84269,07111,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00000,9556
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,351,301,311,231,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,81-4,30-4,23-5,26-6,37
Pridaná hodnota 95 891115 65062 06634 42081 061
Primárna platobná neschopnosť 0,89670,67520,69990,79400,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08570,01960,25660,51140,5583
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 108,3136,97-27,98-12,00-37,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 108,3136,97-27,98-12,00-37,09
Služby 125 559145 46595 284104 72896 871
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 623 545672 579644 035631 678626 505
Spotreba materiálu… 124 382133 634161 738161 172173 877
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 360 224386 691321 490303 098364 892
Tržby z predaja tovaru 242 856265 114258 493261 50322 509
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 117 368121 57762 99741 595342 383
Účtovný cash flow 25,00-3 3683 266549,001 033
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-58,70
Vlastné imanie -221 684-202 679-198 712-147 722-115 598
Všetky záväzky 844 037871 108840 814776 921736 695
Výsledok hospodárenia -19 069-3 300-49 777-74 210-62 224
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -19 069-3 300-49 777-74 210-62 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -19 005-3 967-50 989-75 548-64 539
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 967-50 989-75 54844 310-87 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -19 353-3 705-50 646-74 637-63 942
Zásoby 9 46745 1119 5951 7823 568
Záväzky 844 037871 108840 814776 921736 695
Záväzky z obchodného styku 177 766144 287144 870164 6880,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00005 3940,00000,0000
Zisk pred zdanením -19 353-3 705-50 646-74 637-63 942
Zmena EBIT 5,220,07320,6786-1,640,7609
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,000031 8600,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,000031 8600,00000,00000,0000