SKAND Skalica, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 570 5684 164 4504 469 8784 050 8564 146 735
Aktivácia 0,00000,0000681,00161,001 598
Bankové úvery 268 885252 099191 25754 058239 874
Bežná likvidita III. stupeň 0,77430,76290,83981,010,9957
Bežné bankové úvery 268 885252 099191 25754 058239 874
Časové rozlíšenie aktív 19 49916 34314 07914 59115 594
Časové rozlíšenie pasív 0,0000139,004 7211 0352 288
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,544,594,152,872,94
Celkové tržby 7 027 2217 000 6387 122 8327 308 9840,0000
Celkový dlh 2 783 8063 419 6273 597 9223 002 3493 093 447
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 174 800217 436111 716-68 610179 036
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 94 08534 66379 541122 66860 838
Čistý cash flow 59 422-44 878-43 12741 62760 838
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 122 170-1 321-69 474101 857101 276
Čistý zisk 46 469-121 457-180 237-62 89116 885
Čistý zisk v minulom roku -121 457-180 237-62 89162 966-86 105
Cudzie zdroje -786 762-744 684-867 235-1 047 472-1 051 000
Daň z príjmov 18 54554 37543 76483 9420,0000
Daň z príjmov v minulom roku 54 37543 76483 94234 0150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 54554 37543 76483 9420,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,1167,2663,8864,7673,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,1658,4359,9261,7048,35
Doba obratu aktív 237,30268,73275,31244,71279,64
Doba obratu pohľadávok 66,1167,2663,8864,7673,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000116,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,6289,5281,4478,1774,07
EBIT v minulom roku -1 321-69 474101 857191 51211 539
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 122 170-1 321-69 474101 857101 276
EBITDA 1 327 1891 282 5381 431 1891 464 279917 035
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 327 1891 282 5381 431 1891 464 279917 035
Efektívna daňová sadzba 0,2852-0,8106-0,32073,990,0000
Finančná páka 4,545,595,153,873,95
Finančné účty 94 08534 66379 541122 66860 838
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 548 1611 528 6781 691 6641 890 066891 967
Krátkodobé pohľadávky 994 7121 042 3241 037 2101 072 0281 092 911
Krátkodobé záväzky 1 363 5931 387 2001 322 2501 294 0391 098 316
Krytie dlhovej služby 23,2219,5019,9618,1010,87
Materiál 155 677157 387144 232152 347165 358
Nákladové úroky 57 15665 76166 99980 80684 391
Nákladové úroky v minulom roku 65 76166 99980 80694 53197 644
Náklady na predaný tovar 3 280 6263 418 6373 381 1143 431 2573 454 401
Neobežný majetok 2 306 5952 913 7333 194 8162 689 2222 812 034
Obežný majetok 1 244 4741 234 3741 260 9831 347 0431 319 107
Obrat aktív 1,541,361,331,491,31
Obrat neobežného majetku 2,381,941,852,251,92
Obrat obežného majetku 4,414,584,704,494,10
Odpisy 1 214 2761 315 4481 518 6941 436 528659 164
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 607 138657 724759 347718 264659 164
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 607 138657 724759 347718 2640,0000
Osobné náklady 2 120 0042 149 9162 257 0502 197 0030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 24620 12423 08822 72725 139
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000043,001 08471,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 455 703514 316448 548416 7600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 260 7451 193 9911 338 4571 373 637676 049
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95870,96080,88690,84150,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5666
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,041,131,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66320,64570,67400,71862,97
Pohľadávky z obchodného styku 754 719905 411972 8701 021 432717 001
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67890,66690,74480,89630,8723
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,2416,5920,11-25,16-17,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,04-0,6824-0,64370,51510,7209
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77970,82110,80490,74120,7460
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,544,594,152,872,94
Pridaná hodnota 2 211 4292 237 5892 545 0102 610 9241 958 111
Primárna platobná neschopnosť 0,60380,56800,46110,40800,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,102,672,512,053,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,102,672,512,053,37
Služby 1 514 7551 713 9421 835 5491 647 2141 383 738
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 570 5684 164 4504 469 8784 050 8564 146 735
Spotreba materiálu… 1 765 8711 704 6951 546 2461 784 2042 072 261
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 268 885252 099191 25754 058239 874
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 613 1645 789 3586 067 8846 265 8965 412 512
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 121 109133 132141 760223 7150,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 492 0555 656 2265 926 1246 042 1815 412 512
Účtovný cash flow 59 422-44 878-43 12741 62760 838
Úročený dlh 268 885252 099191 25754 058239 874
Úrokové krytie 2,14-0,0201-1,041,261,20
Vlastné imanie 786 762744 684867 2351 047 4721 051 000
Všetky záväzky 2 783 8063 419 6273 597 9223 002 3493 093 447
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00004 688104,000,0000
Výsledok hospodárenia 143 98819 104-45 878111 61873 798
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 143 98819 104-45 878111 61873 798
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 46 469-121 457-180 237-62 89116 885
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -121 457-180 237-62 89162 966-86 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 65 014-67 082-136 47321 0519 407
Zásoby 155 677157 387144 232152 347165 358
Záväzky 2 783 8063 419 6273 597 9223 002 3493 093 447
Záväzky z obchodného styku 455 703514 316448 548416 7600,0000
Zisk pred zdanením 65 014-67 082-136 47321 0519 407
Zmena EBIT -92,480,0190-0,68210,53198,78
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 90 03481 118100 133139 848184 073