Euro - Agency, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 692 0714 042 8573 989 9904 600 3674 868 502
Bežná likvidita III. stupeň 0,93860,75040,26710,14490,1141
Časové rozlíšenie aktív 154 61275 43261 79153 6169 350
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,21410,26940,42630,58440,8364
Celkové tržby 3 210 2303 023 7233 103 4252 572 1292 314 203
Celkový dlh 651 066858 1121 192 4511 696 9132 217 457
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -150 759-270 427-32 938-46 504-47 406
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 150 759270 42732 93846 50447 406
Čistý cash flow -119 668237 489-13 566-902,00-118 469
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 360 689356 059253 183213 711264 848
Čistý zisk 284 956282 417198 455166 276200 267
Čistý zisk v minulom roku 282 417198 455166 276206 503-136 441
Cudzie zdroje -3 041 005-3 184 745-2 797 539-2 903 454-2 651 045
Daň z príjmov 75 73373 64254 72847 43564 581
Daň z príjmov v minulom roku 73 64254 72847 43558 34538 512
Daň z príjmov z bežnej činnosti 75 73373 64254 72847 43564 581
Dlhodobé pohľadávky 5 9045 8475 9496 2350,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,3035,6226,7220,6230,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,8435,6225,9418,0130,82
Doba obratu aktív 420,44488,02478,54652,82766,38
Doba obratu pohľadávok 34,9736,3227,4421,5030,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,58103,11142,59240,29348,54
EBIT v minulom roku 356 059253 183213 711264 848-97 929
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 360 689356 059253 183213 711264 848
EBITDA 1 116 3051 108 6251 012 770909 917278 423
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 116 3051 108 6251 012 770909 917278 423
Finančná páka 1,211,271,431,581,84
Finančné účty 150 759270 42732 93846 50447 406
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8237-0,7877-0,7011-0,6311-0,5445
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82370,78770,70110,63110,5445
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 125 7231 108 0101 011 296909 104277 525
Krátkodobé pohľadávky 301 163295 073222 823145 287195 787
Krátkodobé záväzky 646 178854 1571 188 8891 693 3302 214 093
Náklady na predaný tovar 2 440 8692 260 7662 434 7311 979 5182 015 036
Neobežný majetok 3 079 6333 396 0783 666 4894 348 7254 615 959
Obežný majetok 457 826571 347261 710198 026243 193
Obrat aktív 0,86810,74790,76270,55910,4763
Obrat neobežného majetku 1,040,89040,83000,59150,5023
Obrat obežného majetku 7,005,2911,6312,999,53
Odpisy 758 876750 400755 730694 2646 398
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 379 438375 200377 865347 1323 199
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 379 438375 200377 865347 1323 199
Osobné náklady 26 31128 83228 00929 18927 739
Ostatné náklady na finančnú činnosť 582,00615,001 474813,00898,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 641 838820 6551 174 9221 688 0782 181 852
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 043 8321 032 817954 185860 540206 665
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 29,0526,4621,7320,3010,95
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97350,97910,77650,81918,89
Pohľadávky z obchodného styku 288 358295 063216 294126 880195 759
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93860,75040,26710,14490,1141
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25,41-13,41206,223 21922,38
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,21410,26940,42630,58440,8364
Pridaná hodnota 764 360762 957608 584592 611303 647
Primárna platobná neschopnosť 2,232,785,4313,3011,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,58320,77401,181,867,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,58320,77401,181,867,96
Služby 2 439 8252 258 4252 432 7841 977 4572 008 433
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 692 0714 042 8573 989 9904 600 3674 868 502
Spotreba materiálu… 1 0442 3411 9472 0612 123
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 210 2293 023 7233 043 3152 572 1292 318 683
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000047 4300,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 205 2293 023 7232 995 8852 572 1292 318 683
Účtovný cash flow -119 668237 489-13 566-902,00-118 469
Vlastné imanie 3 041 0053 184 7452 797 5392 903 4542 651 045
Všetky záväzky 651 066858 1121 192 4511 696 9132 217 457
Výsledok hospodárenia 362 429358 225257 040215 653272 025
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 362 429358 225257 040215 653272 025
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 284 956282 417198 455166 276200 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 282 417198 455166 276206 503-136 441
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 360 689356 059253 183213 711264 848
Záväzky 651 066858 1121 192 4511 696 9132 217 457
Záväzky z obchodného styku 641 838820 6551 174 9221 688 0782 181 852
Zisk pred zdanením 360 689356 059253 183213 711264 848
Zmena EBIT 1,011,411,180,8069-2,70
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-4 480
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-4 480
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Reklamná činnosť