COMBAT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 53 64545 21650 13552 77734 391
Bankové úvery 12 25312 83212 85314 8000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,981,911,991,672,08
Bežné bankové úvery 12 25312 83212 85314 8000,0000
Časové rozlíšenie aktív 296,00139,00223,00156,00112,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0250-0,0450-0,0223-0,1367-1,46
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06370,10540,05010,19891,46
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,291,041,191,721,08
Celkové tržby 51 21053 54251 53548 8920,0000
Celkový dlh 30 18523 07327 20833 40517 876
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 120-24 127-23 110-20 651-24 092
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 37336 95935 96335 45124 092
Čistý cash flow -586,00996,00512,002 64924 092
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 3135 0746 6316 1158 173
Čistý zisk 1 3182 7703 5543 1108 173
Čistý zisk v minulom roku 2 7703 5543 1103 5478 028
Cudzie zdroje -23 460-22 143-22 927-19 372-16 515
Daň z príjmov 742,00960,001 3451 7930,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 3451 7931 9110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 742,00960,001 3451 7930,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,9136,9469,7288,2473,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,9136,9469,6588,2073,68
Doba obratu aktív 402,24308,25363,26415,24248,75
Doba obratu pohľadávok 43,9136,9469,7288,2473,68
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000242,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 68,9364,4574,08104,76119,68
EBIT v minulom roku 5 0746 6316 1155 4588 028
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 3135 0746 6316 1158 173
EBITDA 8 8648 60710 1455 15913 540
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 8648 60710 1455 15913 540
Finančná páka 2,292,042,192,722,08
Finančné účty 36 37336 95935 96335 45124 092
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 0848 3309 8879 55613 384
Krátkodobé pohľadávky 5 8565 4199 62211 21510 187
Krátkodobé záväzky 9 1939 45410 22413 31516 547
Krytie dlhovej služby 7,076,405,864,260,0000
Nákladové úroky 1 2531 3441 7321 2120,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 3441 7321 2120,00000,0000
Náklady na predaný tovar 26 39632 48729 18725 15824 952
Neobežný majetok 11 1202 6994 3275 9550,0000
Obežný majetok 42 22942 37845 58546 66634 279
Obrat aktív 0,90741,181,000,87901,47
Obrat neobežného majetku 4,3819,8411,647,790,0000
Obrat obežného majetku 1,151,261,110,99411,47
Odpisy 5 6363 2563 2561 1081 871
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8181 6281 628554,001 871
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 8181 6281 628554,000,0000
Osobné náklady 15 14113 35113 20912 7210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 280,00277,00258,00269,00156,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 1673 0132 9446 9600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 9546 0266 8104 21810 044
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67800,81740,71730,67170,7005
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67950,63410,62340,59910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,471,581,601,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,271,291,5413,63
Pohľadávky z obchodného styku 5 8565 4199 61311 21010 187
Pohotová likvidita II. stupeň 1,981,911,991,672,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 40,03-22,23-44,78-7,31-0,6855
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,46770,74110,29562,190,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56270,51030,54270,63290,5198
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,291,041,191,721,08
Pridaná hodnota 22 28221 05421 18821 23425 511
Primárna platobná neschopnosť 0,54080,55600,30630,62090,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,701,661,561,261,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,412,682,686,481,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,412,682,686,481,32
Služby 18 88422 76314 35215 32921 006
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 64545 21650 13552 77734 391
Spotreba materiálu… 7 5129 72414 8359 8293 946
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 25312 83212 85314 8000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 92853 54150 37548 72550 463
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 2500,00000,00002 3330,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 67853 54150 37546 39250 463
Účtovný cash flow -586,00996,00512,002 64924 092
Úročený dlh 12 25312 83212 85314 8000,0000
Úrokové krytie 2,643,783,835,050,0000
Vlastné imanie 23 46022 14322 92719 37216 515
Všetky záväzky 30 18523 07327 20833 40517 876
Výsledok hospodárenia 3 5935 3516 8896 38411 669
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 5935 3516 8896 38411 669
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 3182 7703 5543 1108 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 7703 5543 1103 5478 028
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 0603 7304 8994 90311 513
Záväzky 30 18523 07327 20833 40517 876
Záväzky z obchodného styku 3 1673 0132 9446 9600,0000
Zisk pred zdanením 2 0603 7304 8994 90311 513
Zmena EBIT 0,65290,76521,081,121,02
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 8850,00000,00000,00000,0000