APB Automation s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 106 26073 00973 00965 43373 849
Bankové úvery 30 39629 47829 47820 1293 500
Bežná likvidita III. stupeň 1,574,744,740,46220,5380
Bežné bankové úvery 5 5000,00000,00003 4603 500
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000156,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1146-0,7264-0,7264-0,3866-0,4663
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,380,90790,90790,85540,8705
Celkové tržby 49 97525 89025 89033 1530,0000
Celkový dlh 61 64334 74234 74230 16634 368
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 33 67531 97931 97922 8506 888
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -3 279-2 501-2 501-2 721-3 388
Čistý cash flow -3 279-2 501-2 501-2 721-3 388
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 1806 0216 0214 2895 121
Čistý zisk 6 2833 0003 0001 8273 515
Čistý zisk v minulom roku 3 0001 8271 827440,003 099
Cudzie zdroje -44 617-38 267-38 267-35 267-39 481
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 24 89629 47829 47816 6690,0000
Dlhodobý dlh 24 89629 47829 47816 6690,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 415,92240,01240,0163,69108,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 212,000,00000,000059,72103,57
Doba obratu aktív 778,281 0291 029720,391 109
Doba obratu pohľadávok 415,92240,01240,0163,69108,71
Doba splácania záväzkov 516,290,00000,00000,0000309,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 209,5848,5448,5477,49109,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 120,580,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 0214 2894 2892 9755 308
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 1806 0216 0214 2895 121
EBITDA 14 34911 30811 3089 1976 738
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 34911 30811 3089 1976 738
Finančná páka 2,381,911,911,861,87
Finančné účty -3 279-2 501-2 501-2 721-3 388
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4199-0,5241-0,5241-0,5390-0,5346
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41990,52410,52410,53900,5346
Hrubá marža 0,49190,80390,80390,75760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 1259 9049 9048 1725 683
Krátkodobé pohľadávky 56 78617 02417 0245 7857 236
Krátkodobé záväzky 28 6143 4433 4437 0387 265
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 683108,00108,0086,000,0000
Krytie dlhovej služby 7,415,495,496,124,20
Nákladové úroky 1 9372 0612 0611 5021 606
Nákladové úroky v minulom roku 2 0611 5021 5021 5752 209
Náklady na predaný tovar 25 2505 0785 0788 0368 574
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 2290,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 52 75356 69856 69860 58168 057
Obežný majetok 53 50716 31116 3114 8525 636
Obrat aktív 0,46900,35460,35460,50670,3290
Obrat neobežného majetku 0,94470,45660,45660,54730,3570
Obrat obežného majetku 0,93141,591,596,834,31
Odpisy 3 9453 8833 8833 883497,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 9453 8833 8833 883497,00
Osobné náklady 10 0779 2489 24815 7300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2241 4041 4041 0251 055
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 2286 8836 8835 7104 012
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,40990,44440,44440,62630,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,220,00000,00000,00001,83
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,442,252,251,600,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,751,581,581,2831,63
Pohľadávky z obchodného styku 28 9440,00000,00005 4246 894
Pohotová likvidita II. stupeň 1,574,224,220,29190,3719
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,6115,3015,3012,9611,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,69-1,21-1,21-1,81-2,11
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58010,47590,47590,46100,4654
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,380,90790,90790,85540,8705
Pridaná hodnota 24 58420 81220 81225 11715 721
Rýchla likvidita I. stupeň -0,0961-0,7264-0,7264-0,2592-0,3147
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,303,073,073,285,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,303,073,073,285,10
Služby 3 1693 7343 7345 6075 986
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 106 26073 00973 00965 43373 849
Spotreba materiálu… 1 8521 3441 3442 4292 588
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 39629 47829 47820 1293 500
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 83425 89025 89033 15324 295
Tržby z predaja tovaru 23 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 83425 89025 89033 15324 295
Účtovný cash flow -3 279-2 501-2 501-2 721-3 388
Úročený dlh 30 39629 47829 47820 1293 500
Úrokové krytie 4,742,922,922,863,19
Vlastné imanie 44 61738 26738 26735 26739 481
Všetky záväzky 61 64334 74234 74230 16634 368
Výsledok hospodárenia 10 4047 4257 4255 3146 241
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 4047 4257 4255 3146 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 2833 0003 0001 8273 515
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 0001 8271 827440,003 099
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 2433 9603 9602 7873 579
Zásoby 0,00001 7881 7881 7881 788
Záväzky 61 64334 74234 74230 16634 368
Záväzky z obchodného styku 6 683108,00108,0086,000,0000
Zisk pred zdanením 7 2433 9603 9602 7873 579
Zmena EBIT 1,521,401,401,440,9648