Škola v prírode, Dobrá Voda 150, Dobrá Voda

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 42 86635 75048 42742 34256 477
Bežná likvidita III. stupeň 1,671,741,301,261,40
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,62-5,30-14,88-12,014,75
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,201,051,010,99260,9868
Celková tržba 143 970135 255132 617133 502123 794
Celková tržba v minulom roku 149 833132 617133 502127 889115 473
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,6716,7939,4431,13-18,97
Celkový dlh 37 91933 74147 22941 02459 621
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 842-10 656-17 819-15 823-14 926
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 84210 65617 81915 82314 926
Čistý cash flow 22 84210 65617 81915 82314 926
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 0671 301379,66778,66288,12
Čistý zisk 1 013811,67-120,48490,72273,40
Čistý zisk v minulom roku 1 925-120,48490,723 971-3 568
Cudzie zdroje -4 947-2 009-1 197-1 3183 144
Daň z príjmov 1 054489,69500,14287,9414,72
Daň z príjmov v minulom roku 736,80500,14287,94149,1318,48
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 054489,69500,14287,9414,72
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,0814,1910,718,3514,02
Doba obratu aktív 108,6896,48133,28115,77166,52
Doba obratu pohľadávok 19,0814,1910,718,3514,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,4427,4648,4243,5844,60
EBIT v minulom roku 2 662379,66778,664 120-3 549
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 0671 301379,66778,66288,12
EBITDA 4 5548 2528 2826 7848 424
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 5548 2528 2826 7848 424
Efektívna daňová sadzba 0,51010,37631,320,36980,0511
Finančná páka 8,6717,7940,4432,13-17,97
Finančné účty 22 84210 65617 81915 82314 926
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 5548 2528 2826 7848 424
Krátkodobé pohľadávky 7 5285 2563 8903 0544 755
Krátkodobé záväzky 19 10710 17617 59415 94115 125
Materiál 1 4991 7581 1981 2221 483
Náklady na predaný tovar 15 32027 76923 37227 17522 981
Neobežný majetok 10 99718 08025 52022 24335 314
Obežný majetok 31 86917 67122 90720 10021 164
Obrat aktív 3,363,782,743,152,19
Obrat neobežného majetku 13,097,485,206,003,51
Obrat obežného majetku 4,527,655,796,645,85
Odpisy 3 5417 4408 4036 2948 151
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 5417 4408 4036 2948 151
Osobné náklady 137 187108 648103 722103 84095 262
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 5548 2528 2826 7848 424
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53290,29810,36800,37370,2643
Pohotová likvidita II. stupeň 1,591,561,231,181,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88460,94380,97530,96891,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,6716,7939,4431,13-18,97
Rýchla likvidita I. stupeň 1,201,051,010,99260,9868
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,334,095,706,057,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,334,095,706,057,08
Služby 15 32027 76923 37227 17522 981
Stupeň prevádzkovej páky 0,80793,360,49080,1810-0,0757
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 143 970135 255132 617133 502123 794
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 143 970135 255132 617133 502123 794
Tržby za vlastné výkony a tovar 143 970135 255132 617133 502123 794
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 149 833132 617133 502127 889115 473
Účtovný cash flow 22 84210 65617 81915 82314 926
Vlastné imanie 4 9472 0091 1971 318-3 144
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 42 86635 75048 42742 34256 477
Všetky záväzky 37 91933 74147 22941 02459 621
Výsledok hospodárenia 1 013811,67-120,48490,72273,40
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 013811,67-120,48490,72273,40
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 925-120,48490,723 971-3 568
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 013811,67-120,48490,72273,40
Zásoby 1 4991 7581 1981 2221 483
Záväzky súčet 37 91933 74147 22941 02459 621
Zisk pred zdanením 2 0671 301379,66778,66288,13
Zmena Celkovej tržby 0,96091,020,99341,041,07
Zmena EBIT 0,77633,430,48760,1890-0,0812
Účtovné závierky