Obec Čenkovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 2 969 5993 011 2072 942 1382 941 3142 836 294
Časové rozlíšenie aktív 472,20653,53477,33560,317 240
Časové rozlíšenie pasív 811 928887 791840 747894 038895 441
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,754,965,749,152,64
Celková tržba 31 83435 41632 20425 58134 069
Celková tržba v minulom roku 36 33632 20425 58124 64930 829
Celkový dlh 410 461462 995474 805492 632557 334
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -319 323-254 324-249 832-200 533-143 660
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 319 323254 324249 832200 533143 660
Čistý cash flow 319 323254 324249 832200 533143 660
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 91133 83571 94354 670-36 004
Čistý zisk 39 91133 83571 94354 622-36 004
Čistý zisk v minulom roku 46 87871 94354 62228 66815 351
Cudzie zdroje -1 747 210-1 660 421-1 626 586-1 554 644-1 383 519
Daň z príjmov 0,00000,00000,000048,400,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,000048,4044,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,000048,400,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 220,76239,76148,04140,89139,64
Doba obratu aktív 34 04831 03333 34741 96730 387
Doba obratu pohľadávok 220,76239,76148,04140,89139,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 472,45528,80493,14312,62582,93
EBIT v minulom roku 46 87871 94354 67028 71215 351
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 91133 83571 94354 670-36 004
EBITDA 136 076125 890164 399125 99136 362
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 136 076125 890164 399125 99136 362
Finančná páka 1,701,811,811,892,05
Finančné účty 319 323254 324249 832200 533143 660
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5884-0,5514-0,5529-0,5286-0,4878
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58840,55140,55290,52860,4878
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 136 076125 890164 399125 99136 362
Krátkodobé pohľadávky 19 25423 26413 0619 87413 034
Krátkodobé záväzky 41 20651 31043 50921 91054 410
Materiál 71,2294,5013,99199,0338,02
Náklady na predaný tovar 106 581129 14389 07983 445103 948
Neobežný majetok 2 630 2172 732 8712 678 7542 730 1472 672 322
Obežný majetok 338 910277 682262 907210 606156 732
Odpisy 96 16592 05592 45771 36972 367
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 96 16592 05592 45771 36972 367
Osobné náklady 169 906279 750252 682222 715192 932
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 136 076125 890164 399125 99136 362
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,037,187,767,844,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,47-6,53-6,51-7,75-9,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,023,682,893,9115,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,023,682,893,9115,33
Služby 106 581129 14389 07983 445103 948
Stupeň prevádzkovej páky 0,97180,42761,051,83-2,12
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 83435 41632 20425 58134 069
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 83435 41632 20425 58134 069
Tržby za vlastné výkony a tovar 31 83435 41632 20425 58134 069
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 36 33632 20425 58124 64930 829
Účtovný cash flow 319 323254 324249 832200 533143 660
Vlastné imanie 1 747 2101 660 4211 626 5861 554 6441 383 519
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 969 5993 011 2072 942 1382 941 3142 836 294
Všetky záväzky 410 461462 995474 805492 632557 334
Výsledok hospodárenia 39 91133 83571 94354 622-36 004
Výsledok hospodárenia po zdanení 39 91133 83571 94354 622-36 004
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 46 87871 94354 62228 66815 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 39 91133 83571 94354 622-36 004
Zásoby 71,2294,5013,99199,0338,02
Záväzky súčet 410 461462 995474 805492 632557 334
Zisk pred zdanením 39 94333 86272 11454 885-36 004
Zmena Celkovej tržby 0,87611,101,261,041,11
Zmena EBIT 0,85140,47031,321,90-2,35
Účtovné závierky